Analiza otoczenia prawnego dla:

Jak założyć firmę wspierającą budownictwo – sprzedaż bram garażowych i okien

Powrót do pomysłu na biznes
artcile

Kto może skorzystać z otoczenie prawnego (wstęp)

Niniejszym mamy przyjemność zaprezentować poradnik praktyczny, w którym przedstawiamy ramy prawne działalności gospodarczej, polegającej na sprzedaży bram garażowych i okien. Omówimy w nim wybrane aspekty prawne, których znajomość, w naszej ocenie, jest dla Ciebie niezbędna. Wiem, że nic nie wiem – to słynne zdanie, którego autorstwo przypisuje się Sokratesowi, jest jakże często aktualne przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Mamy jednak nadzieję, że po lekturze tego opracowania już nic nie będzie w stanie Cię zaskoczyć.

Obowiązujące prawo polskie, a także europejskie (por. art. 87 Konstytucji RP) nakładają na sprzedawców (nie tylko bram i okien) szereg obowiązków. Poza znajomością prawa cywilnego i gospodarczego będziesz musiał posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa autorskiego, prawa pracy i prawa podatkowego.

Bez obaw – przygotowaliśmy dla Ciebie syntetyczne opracowanie przepisów, które dotyczą Twojej działalności. Wierzymy, że dzięki lekturze tego artykułu będziesz już wiedział, jakie wymogi muszą spełniać bramy garażowe i drzwi, czym jest oznakowanie CE, a także czym są prawa autorskie. Dodatkowo wyjaśnimy Ci, czym są tajemnice przedsiębiorstwa i jak zatrudniać pracowników. Już na końcu dowiesz się o uprawnieniach Twoich klientów. Na koniec dodajmy, że w tym dokumencie skupiamy się głównie na bramach. Produkcja i sprzedaż okien zostały szczegółowo opisane tutaj

artcile

Wybór formy prowadzenia działalności

Uwaga! Zanim przystąpisz do konkurowania na rynku dystrybucji bram garażowych i okien – załóż działalność gospodarczą. Choć wybór jest ograniczony, to mimo wszystko opcji jest wiele. Wszytko zależy od tego czy będziesz działał samodzielnie, czy też w spółce. Praktyka pokazuje, że przedsiębiorcy zakłądaja także spółki jednoosobowe. 

Oprócz własnych możliwości organizacyjnych i finansowych kieruj się kryterium odpowiedzialności za zobowiązania – ta jest bowiem uzależniona m.in. od obranej formy prawnej.

Wszystkie formy prowadzenia działalności gospodarczej zostały szczegółowo przedstawione w materiale publikowanym w serwisie Mikroporady.pl, jeżeli po przeczytaniu poniższego opracowania będziesz miał wątpliwości, koniecznie go przeczytaj!

 Poradnik – Wybór formy działalności 

 

2.1 Jednoosobowa działalność gospodarcza

Nietrudno zgadnąć jaka jest etymologia tej nazwy formy prawnej. Ale zacznijmy od początku – czyli od rejestracji. W pierwszej kolejności musisz uzyskać wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („CEIDG”). Wniosek w tej sprawie można złożyć on-line  w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw gospodarki,  lub tradycyjnie – podczas wizyty w urzędzie gminy. Teraz zrobi się miło – wniosek ten jest wolny od opłat.

Zgodnie z art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej również jako: „k.c”) przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z tych składników jest oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo – czyli nazwa.

Stosownie do treści art. 434 k.c. nazwą przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest firma przedsiębiorcy tj. jego imię i nazwisko. Dodatkowo możesz umieścić w niej inne oznaczenia fantazyjne – pamiętaj – nie mogą one wprowadzać w błąd!

Określ również miejsce rejestracji działalności, będzie ono bowiem jej siedzibą. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego siedzibą jest miejscowość, która to, w dużym uproszczeniu, jest konkretyzowana przez adres. Twoja siedziba (czyli np. lokal) nie musi być Twoją własnością, wystarczy, że posiadasz odpowiedni tytuł prawny do władania nią.

 

Ważne!

Musisz wiedzieć, że prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, odpowiadasz za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, a odpowiedzialność ta rozciąga się także na Twojego małżonka, jeżeli posiadacie tzw. małżeńską wspólność majątkową.

 

Czytaj także:

Instrukcja - Jaka forma prawna będzie odpowiednia dla Twojej działalności? 

 

2.2 Spółka cywilna

Spółka cywilna jest tak naprawdę umową uregulowaną w Kodeksie cywilnym, a nie spółką. Może ona zostać utworzona, przez co najmniej dwie osoby fizyczne bądź dwie osoby prawne. Wspólników może być oczywiście więcej, nawet stu, o ile dacie radę się dogadać… . Stosownie do treści art. 860 k.c.: przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkładem wspólnika może być własność, inne prawa oraz świadczenie usług.

Spółka cywilna, jako że jest kontraktem, nie ma osobowości prawnej! Z tego też powodu nie może być przedsiębiorcą. Działalność gospodarcza w jej ramach jest wykonywana przez wspólników. To właśnie oni są przedsiębiorcami i to oni podlegają wpisowi do CEIDG jako tacy. Każdy kto chce zawiązać spółkę cywilną musi najpierw założyć działalność gospodarczą i uzyskać wpis w rejestrze. Gdy wspólnikiem jest osoba prawna – podlega ona wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Pamiętaj, że umowa spółki cywilnej powinna zostać bezwzględnie zawarta na piśmie!

Prowadzenie działalności gospodarczej w tej formie wiąże się z dopełnieniem jeszcze innych formalności: zgłoszenie spółki do Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast jeśli prowadzisz działalność reglamentowaną (np. sprzedaż alkoholu) wcześniej powinieneś uzyskać koncesję lub zezwolenie.

 

Uwaga!

Za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę cywilną odpowiadać będą wszyscy jej wspólnicy majątkiem wspólnym spółki, a także każdy wspólnik osobno całym swoim majątkiem.

 

Sprawdź także:

 Umowa spółki cywilnej – wzór z komentarzem prawnym

 

2.3 Spółki prawa handlowego

Prawo dopuszcza również prowadzenie działalności gospodarczej przez spółkę prawa handlowego. Jakie wyróżniamy spółki? Na to pytanie odpowiada ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (k.s.h.).

Spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna.

Spółka kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, prosta spółka akcyjna.

Czym tak w ogóle jest spółka? Otóż najprościej zdefiniować ją jako podmiot działający w zgodnym z prawem celu zarobkowym, założonym co do zasady przez dwie lub osób. Wyjątek stanowią spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna, które mogą być prowadzone przez jedną osobę, chyba że jedynym wspólnikiem miałaby być jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czy ustawowy podział spółek ma znaczenie jedynie teoretyczne? W jaki sposób on się właściwie wyraża?

 • W przeciwieństwie do spółek osobowych, spółka kapitałowa może zostać zawiązana nawet przez jednego wspólnika;
 • w spółkach osobowych: jawnej i partnerskiej skład osobowy wspólników nie może się zmienić w trakcie trwania spółki, chyba że umowa spółki dopuszcza taką możliwość. W spółce kapitałowej skład wspólników jest płynny, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, a udziały podlegają zbyciu;
 • spółkach osobowych wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za jej zobowiązania, w spółkach kapitałowych, odpowiedzialność ta spoczywa na członkach zarządu. Ryzyko pozostałych uczestników spółki ogranicza się do utraty kapitału.

Przypomnijmy tylko, że spółki prawa handlowego podlegają obowiązkowej rejestracji w KRS, chociaż w pewnych sytuacjach mogą działać także będąc w organizacji (np. sp. z o. o. w organizacji).

 

Zobacz także:

Porada – Jakich ogłoszeń spółki muszą dokonywać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i wpisów do KRS?

 Instrukcja - Jak utworzyć spółkę i zarejestrować ją w KRS

 

Uwaga!
Wspólnicy spółki kapitałowej nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania. Odpowiedzialność takich wspólników polega na możliwości utraty wniesionych przez nich wkładów.
Nie sposób omówić tutaj wszystkich spółek po kolei. Zachęcamy jednak do częstych wizyt na portalu Mikroporady.pl, gdzie przygotowaliśmy ich szczegółowe opracowania, poradniki, wzory oraz odpowiedzi na pytania przedsiębiorców.

 

Sprawdź także:

 Wyszukiwarka – Wzory - Umowy Spółki wraz z komentarzami ekspertów prawa

artcile

Aspekty prawne związane ze sprzedażą bram garażowych i okien

3.1 Sposoby finansowania działalności: kredyt, pożyczka, dotacje

Pieniążki, forsa, mamona… synonimy słowa „pieniądze” można by wymieniać przez długi czas. Nie ma wątpliwości, że dla każdego przedsiębiorcy to właśnie one są celem. W tej części naszego poradnika wskażemy Ci na możliwe źródła finansowania rozpoczynanej działalności gospodarczej.

Miło mieć oszczędności, gorzej stracić je wszystkie. Bramy garażowe i okna do własnego domu czy mieszkania to nie mały wydatek, a co powiedzieć kiedy musisz złożyć ogromne zamówienie na pierwsza dystrybucję? Propozycji jest kilka.

Po pierwsze – pożyczka. Jest to umowa uregulowana w Kodeksie cywilnym. Nie musisz brać jej w banku. Co więcej – nie musisz pożyczać także pieniędzy, jej przedmiotem mogą być inne niezbędne dla Twojej firmy ruchomości. Jeżeli pożyczasz więcej niż 1000,00 zł pamiętaj o zachowaniu formy dokumentowej. Nie daj się oszukać i pamiętaj o tym, że ustawodawca zabezpiecza Twój majątek wprowadzając przepisy dotyczące odsetek maksymalnych. Zgodnie z art. 359 §21 k.c. maksymalna wysokość odsetek z czynności prawnej nie może przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych w stosunku rocznym. Odsetki ustawowe to stopa referencyjna NBP powiększona o 3,5 % punktu procentowego. Od 8 lipca 2022 r. stopa referencyjna wynosi 6,5%, zatem odsetki ustawowe wynoszą 10%, a odsetki maksymalne – 20%.

Po drugie – kredyt bankowy. Może Ci udzielić go wyłącznie bank lub SKOK (Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa) i to wyłącznie na podstawie umowy sporządzonej na piśmie. Jednak wcześniej instytucja ta zbada Twoją zdolność kredytową, a po tej operacji może odmówić Ci przyznania kredytu. Decydujące znaczenie mają Twoje dochody oraz historia spłacania zobowiązań. Zwracaj uwagę na RRSO – Rzeczywistą Roczną Sumę Oprocentowania i oferty wielu banków. Staraj się również pożyczać w walucie, w której będziesz zarabiał.

Po trzecie – dotacje. Zarówno Unia Europejska, jak i Powiatowe Urzędy Pracy prowadzą programy wspierające początkujących przedsiębiorców. Zachęcamy Cię do poszukiwania informacji na stronach internetowych tych podmiotów oraz w ich siedzibach. Być może pieniądze są na wyciągnięcie ręki. Nie zapominaj także o PARP – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dotacje są przyznawane po spełnieniu wyśrubowanych wymogów i na podstawie podpisanej umowy. Zadbaj o właściwe dysponowanie pozyskanymi w ten sposób środkami i ich rzetelne rozliczenie, tak abyś nie stanął przed koniecznością zwracania środków. W tym miejscu podsuwamy Ci pomysł przejrzenia Biuletynu Informacji Publicznej właściwego Ci urzędu pracy oraz korzystanie w przyszłości z serwisu praca.gov.pl

 

Czytaj także:

 Porada – Jak wybrać źródła i otrzymać dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej – krok po kroku

Poradnik – Przykładowe Rodzaje Finansowania Działalności

 

3.2 Warunki ogólne, które muszą spełniać obiekty budowlane

Niebagatelne znaczenie dla Twojej działalności gospodarczej ma kolejny akt prawny - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, znowelizowane 7 czerwca 2019 r., które dalej będziemy określać mianem „Rozporządzenia”. Zostało ono wydane celem wykonania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Ustalone w niej warunki techniczne dla budynków, związanych z nimi urządzeń, a także ich usytuowanie na działkach budowlanych oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, są normami erga omnes, a więc obowiązują każdego.

Zgodnie z §57 Rozporządzenia, pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi (czyli takie, w których te same osoby przebywają w nich więcej niż 4 godziny dziennie) – powinny mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości. Prawodawca nie stawia wymogu produkowania i sprzedaży okien w narzuconych rozmiarach. Przygotuj swój biznes na rozmaite kształty i wielkości. Powołany akt prawny stawia również inne wymogi co do okien dla innych rodzajów obiektów – np. pomieszczeń, w których pracują ludzie. Dla Ciebie jako sprzedawcy nie jest to na tyle istotne, aby poświęcać temu tematowi zbyt wiele Twojego czasu. Chcieliśmy za pomocą tego rozdziału uświadomić Cię jak dalece legislatywa i egzekutywa ingerują w bezpieczeństwo i jakość produktów, a także uczulić Cię na podejmowanie współpracy jedynie ze sprawdzonymi i legalnymi producentami.

 

3.3 Bramy i okna – jakie wymagania przepisy stawiają ich dystrybutorom?

Jak już pisaliśmy bramy garażowe i okna muszą spełniać określone normy. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie bezpieczeństwa. Z kolei drugą, niemniej oczywistą, jest utrzymanie komfortu cieplnego pomieszczeń. Z pewnością nie chciałbyś mieszkać w domu, w którym brama garażowa pęka od lekkiego kopnięcia, a szyby w oknach drżą pod wpływem deszczu i mimo majątku wydanego na ogrzewanie wciąż marzną Ci stopy. Zapewniamy, że Twoi klienci są tego samego zdania.

Dlatego też przy wytwarzaniu bram garażowych i okien producenci mają obowiązek stosowania technologii zapewniającej osiągnięcie wymaganego przepisami Rozporządzenia współczynnika przenikania ciepła (U). Współczynnik ten jest wskaźnikiem izolacji termicznej okna. Wyznacza on więc, w jakim zakresie okno pozwala zachować ciepło w pomieszczeniu – im wskaźnik jest niższy, tym okno zapewnia większe ciepło w pomieszczeniu. Na rynku obecnych jest wiele rodzajów okien. O ich jakości, a co za tym idzie również o cenie, decydują takie właściwości jak energooszczędność, izolacyjność ciepła oszklenia i materiał, z którego wykonano ramę okienną. Natomiast bramy garażowe są traktowane jako rodzaj drzwi przez co muszą spełniać te same wymagania.

W tytule niniejszego rozdziału jednak pytaliśmy o wymagania dla dystrybutorów, a przecież cały czas piszemy o producentach. Jakie są zatem wymogi ustawodawca stawia przed Tobą? Jesteś sprzedawcą, odpowiadasz głównie wobec Twoich klientów. Dbaj o to, aby towar, który oferujesz pochodził od producentów, czyniących zadość wymaganiom, o których mowa w Rozporządzeniu. Sprawdź również czy towary te zostały wyprodukowane w sposób zgodny z przepisami i wymogami, o których piszemy w dalszej części naszego opracowania.

 

3.4 Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła obowiązujący od stycznia 2021 roku jest ustalony wprost przez Rozporządzenie i wynosi:

 • w przypadku okien, drzwi balkonowych i powierzchni szklanych, które się nie otwierają – maksymalnie 0,9 W/(m2K);
 • W przypadku okien dachowych - maksymalne 1,1 W(m2k);
 • W przypadku drzwi wejściowych – maksymalnie 1,3 W(m2K).

 

3.5. Dopuszczenie okien i bram garażowych do obrotu

Jak widzisz katalog aktów prawnych, z którymi powinien być za pan brat producent okien i bram garażowych jest obszerny. W tym miejscu dodatkowo powiększymy go o kolejne trzy:

 • Ustawę o z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (dalej jako „Rozporządzenie 305/2011”);

Okna będące wyrobem budowlanym przed trafieniem do sprzedaży muszą uzyskać znak budowlany B lub znak CE, a także muszą mieć specjalistyczny opis w postaci Deklaracji Właściwości Użytkowych Wyrobu. Dokument ten zawiera wszystkie parametry okna np.  przepuszczalność powietrza, obciążenie wiatrem, wodoszczelność. Również drzwi zewnętrzne (brama garażowa) stanowią wyrób budowlany. Tryb jego dopuszczenia do obrotu uregulowano w ustawie o wyrobach budowlanych, o której mowa była powyżej oraz w Rozporządzeniu. Producent, wprowadzając do obrotu bramę garażową ma obowiązek dostarczenia Ci kopii deklaracji właściwości użytkowych (patrz wyżej), zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 305/2011 oraz Rozporządzeniu Delegowanym Komisji Europejskiej nr 574/2014. W deklaracji tej powinny znaleźć się parametry takie jak: przepuszczalność, izolacyjność cieplna, wodoszczelność, warunki akustyczne itd. Zwróć uwagę czy towar ma oznaczenie „CE” – wkrótce dowiesz się dlaczego to takie ważne. Ponadto drzwi zewnętrzne powinny spełniać wymogi normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10 „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne”. Każdorazowo weryfikuj Twojego dostawcę pod kątem spełniania przez towar ww. warunków dopuszczalności do obrotu.

 

3.6. Oznakowanie CE

Jak już wskazywaliśmy istnieje jeszcze coś takiego jak oznakowanie CE. Stanowi ono dla nabywcy najważniejszą informację, potwierdzającą zgodność wyrobu budowlanego z normami jakości. Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia 305/2011 oznakowanie CE umieszcza się na wyrobie budowlanym lub na jego etykiecie w sposób widoczny, czytelny i trwały. W przypadku gdy nie jest to możliwe lub nie można tego zapewnić z uwagi na charakter wyrobu, umieszcza się je na opakowaniu lub na dokumentach towarzyszących. Oznakowanie CE może zostać umieszczone wyłącznie na wyrobach budowlanych, dla których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych zgodnie z przepisami prawa. Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia oznakowania CE producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz za jego zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w przepisach prawa odnoszącymi się do umieszczenia tego oznakowania. Oznakowanie danego towaru w ten sposób jest uzależnione od pozytywnego przejścia testów jakości

 

3.7. Prawo własności intelektualnej

Własność intelektualna obejmuje następujące obszary: prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej, tajemnice przedsiębiorstwa i know-how. W tej części omówimy dla Ciebie następujące zagadnienia:

 • Czym jest utwór?
 • Kto jest twórcą i jakie z tego tytułu ma prawa?
 • Czym są tajemnice przedsiębiorstwa?
 • Co to jest znak towarowy?

Zachowajmy porządek i zacznijmy od tego czym jest utwór. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przez utwór należy rozumieć każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, choćby miał postać nieukończoną. Po co właściwie Ci ta wiedza? Otóż utworem będzie projekt bramy, którą sprzedajesz czy zdjęcia realizacji Twoich zleceń lub dokumentujące Twoją inną działalność. Jednocześnie chcemy też przestrzec Cię przed korzystaniem z własności intelektualnej Twoich dostawców.

Twórcą jest osoba, która stworzyła dane dzieło. Twórcą zdjęcia jest fotograf, twórcą melodii  jest jej kompozytor, a twórcą rzeźby jest rzeźbiarz, który ją wykuł. Wszystko to co samodzielnie twórczo stworzyłeś i ma indywidualny charakter jest Twoim utworem. Jeżeli ktokolwiek naruszałby Twoje prawa autorskie przysługują Ci wobec niego następujące roszczenia:

 1. Zaniechania naruszania;
 2. Usunięcia skutków naruszenia;
 3. Naprawianie powstałej z tego tytułu szkody;
 4. Wydanie uzyskanych korzyści.

Teraz wyjaśnimy Ci czym są tajemnice przedsiębiorstwa. Istnieje definicja legalna tego terminu, którą zawarto w art. 11 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności”. Wskazujemy również, że tajemnice przedsiębiorstwa, stosownie do art. 551 k.c. są jego częścią. Przekładając definicję ustawową na język polski tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć jako szczególnie chronione informacje dotyczące sposobu jego działania, bazę klientów, schematy organizacyjne, strategie itp. Dbaj o te informacje!

Przejdźmy teraz do znaków towarowych. Zacznijmy od przykładu – jest nim m.in. logo Twojej firmy, charakterystyczna melodyjka, którą się reklamujesz, wyjątkowe opakowania, w których sprzedajesz bramy, a nawet symbole, którymi posługujesz się tylko Ty. Obecnie na rynku bram i okien działa wiele podmiotów, chcesz czy nie, będą oni Twoimi konkurentami. Warto więc, abyś zadbał o wyróżnianie się. Na pewno domyślasz się jak wielkie znaczenie ma rozpoznawalność marki oraz przywiązanie do niej klientów. Znak towarowy może zostać zabezpieczony wyłącznie dla Ciebie poprzez udzielenie na niego prawa ochronnego. W tym celu musisz złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Patentowego RP. Rejestracja pociąga za sobą skutek w postaci nabycia praw ochronnych związanych z używanym przez Ciebie znakiem - żaden inny przedsiębiorca nie będzie mógł używać tego samego lub podobnego do Twojego znaku towarowego. Jeżeli ktokolwiek będzie korzystał z niego przysługują Ci następujące roszczenia: o zaniechanie naruszeń, o naprawienie szkody, roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Szerzej na ten temat przeczytasz tutaj:

 Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)

 Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)

W przypadku zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania logo, powinieneś zadbać o to, aby w umowie znalazły się odpowiednie postanowienia w przedmiocie przeniesienia autorskich praw majątkowych.  Powinieneś dokładnie zadać o to abyś tylko Ty mógł używać Twojego logo, niezależnie od tego, kto będzie jego autorem.

Sprawdź także:

 Umowa o opracowanie logo – wzór z komentarzem prawnym

 

3.8. Sprzedaż produktów: gwarancja i rękojmia, prawo do namysłu

Twoim celem jest sprzedaż bram garażowych oraz okien. W świetle prawa dokonujesz więc czynności prawnych i działasz jako sprzedawca. Niezależnie czy będziesz zawierał umowy sprzedaży tradycyjnie, czy też w ramach sklepu internetowego, koniecznie musisz posiadać wiedzę na temat:

 

3.8.1. Gwarancji (art. 579 – 581 k.c.);

Na podstawie oświadczenia gwarancyjnego (które notabene można złożyć także w reklamie) informujesz nabywcę o jego uprawnieniach i swoich obowiązkach na wypadek gdyby rzecz sprzedana nie miała właściwości, które mieć powinna. Na pewno doskonale wiesz na czym polega gwarancja, my dodamy tylko, że jeśli nie wskażesz ile trwa, to z mocy ustawy termin ten wynosi 2 lata. Gdy nie określisz zakresu gwarancji, również z mocy ustawy, będziesz odpowiadał za wady rzeczy, które powstały z przyczyn w niej tkwiących. Pamiętaj, że uprawnienia z gwarancji są niezależne od uprawnień z tytułu rękojmi.

Sprawdź także:

 Słowniczek - Gwarancja

 

3.8.2 Rękojmi

No właśnie, skoro już przy tym jesteśmy zadajmy sobie pytanie - czym właściwie jest rękojmia? Jest to instytucja, która zabezpiecza Twoich klientów na wypadek wad fizycznych i prawnych sprzedanej im przez Ciebie rzeczy.

Z tego tytułu kupujący ma prawo do:

 1. Złożenia oświadczenia, w którym domaga się obniżenia ceny;
 2. Złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z obowiązkiem zapłaty

Wcześniej jednak zaproponuj mu usunięcie wad lub wymianę rzeczy na wolną od wad, pod warunkiem, że możesz to zrobić bez nadmiernych dla niego niedogodności. Jeżeli już raz wymieniłeś rzecz albo naprawiałeś ją, kupujący ma prawo do natychmiastowego skorzystania z uprawnień z punktu a i b.

Rękojmia to uprawnienie terminowe. Wada ruchomości powinna być stwierdzona w ciągu dwóch lat, a nieruchomości – w ciągu lat pięciu. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy kupującemu.

 

Czytaj także:

 Słowniczek - Rękojmia

 Ekspert odpowiada - Zwrot na podstawie przepisów o rękojmi

 

3.8.3 Prawa do namysłu

Ten punkt jest dedykowany dla przedsiębiorców sprzedających swe towary poza lokalem przedsiębiorstwa – a więc w praktyce najczęściej będzie to Internet. Krótko i rzeczowo: konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny. Jak w tej sytuacji przedstawia się Twoja sytuacja?

 1. W ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia przez konsumenta musisz zwrócić mu wszystkie dokonane płatności, w tym koszt dostarczenia rzeczy (do wysokości najtańszego sposobu dostarczenia)
 2. Przy sprzedaży musisz poinformować konsumenta o przysługującym mu prawie do namysłu;
 3. Masz obowiązek przyjąć zwrot, jeżeli konsument dochował terminu i skutecznie złożył Ci oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo do namysłu zostało uregulowane w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

Więcej na ten temat:

 Umowa sprzedaży na odległość – wzór z komentarzem prawnym 

 Słowniczek – Umowa zawierana na odległość

 

3.9. Zatrudnianie pracowników

Zarówno prowadząc biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz w ramach spółki możesz zatrudniać pracowników. Przed podjęciem decyzji dotyczącej zatrudnienia pracowników warto abyś dowiedział się, w jaki sposób możesz to zrobić, jakie masz obowiązki i na jakiej podstawie może nastąpić zatrudnienie.

Najpopularniejszym, choć nie najprostszym i nie najtańszym sposobem jest zawarcie umowy o pracę. Natomiast jest ona obok powołania, mianowania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę podstawą zatrudnienia w pełnym tego słowa znaczeniu. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Podstawowymi elementami umowy o pracę jest:

 1. określenie jej przedmiotu, tj. rodzaju pracy,
 2. miejsca wykonywania pracy,
 3. wysokości wynagrodzenia pracownika,
 4. wymiaru czasu pracy oraz
 5. terminu rozpoczęcia pracy.

Pracownik jest zobowiązany do osobistego świadczenia pracy na Twoją rzecz i w Twoim imieniu, a zatem na Twoje ryzyko. Za działania pracownika odpowiadać będziesz Ty, oczywiście jedynie za działania podejmowane jako pracownik i ramach stosunku pracy. Pracownik będzie wykonywał pracę wyłącznie w dni wskazane w umowie. Wykonywanie pracy przez pracownika ma polegać na starannym działaniu, wykonywanym pod kierownictwem pracodawcy. Warto więc sprecyzować w umowie oczekiwania wobec pracownika, tak aby dla obu stron umowy było jasne, co należy do jego obowiązków. Wbrew niektórym praktykom na rynku, umowa o pracę nie dotyczy wszelkiej pracy, lecz pracy określonej co do rodzaju, a więc pracy o charakterze powtarzalnym. Miej świadomość, że zatrudniany przez Ciebie pracownik nie powinien wykonywać każdej pracy, jaką mu zlecisz, lecz tylko tę wynikającą z umowy. W przeciwnym razie mogą czekać Cię przykre konsekwencje.

Umowę o pracę możesz zawrzeć na okres próbny, czas określony lub nieokreślony. Pamiętaj, że umowa o pracę musi być zawarta w formie pisemnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Nie możesz również określić wynagrodzenia niższego niż minimalne, w roku 2021 dla umowy o pracę na pełny etat jest to 2800,00 zł brutto.

Masz prawo do zawierania umów zlecenia oraz umów o dzieło. Podstawę prawną dla tych kontraktów stanowi Kodeks cywilny. Są to więc umowy cywilnoprawne, często nazywane śmieciówkami. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (odpowiednik pracownika) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (odpowiednik pracodawcy – Ciebie). W przeciwieństwie do umowy o pracę, umowa zlecenie nie musi zostać zawarta w formie pisemnej, a wynagrodzenie nie ma charakteru obligatoryjnego. Niemniej jednak, jeżeli postanowienia zawartej umowy nie stanowią inaczej i nic innego nie wynika z okoliczności, przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej wykonanej przez niego pracy. Natomiast tak jak w przypadku umowy o pracę, zleceniobiorca jest zobowiązany jedynie do starannego działania. Odmiennie niż pracownik, zleceniobiorca nie musi się jednak stosować do wskazówek dającego zlecenie. Zleceniobiorca nie jest pracownikiem. Nie ma więc prawa do urlopu wypoczynkowego ani innych uprawnień, o których mowa w Kodeksie pracy. Nie możesz zatrudniać na podstawie umowy cywilnoprawnej na zasadach przewidzianych w art. 22 Kodeksu pracy. Stosunek pracy ma miejsce wtedy, gdy są spełnione określone w powołanym przepisie przesłanki, niezależnie od nazwy umowy. Jeżeli nakładasz na zleceniobiorcę takie same obowiązki i stosujesz wobec niego takie same warunki jakie powinny być dochowane w umowie o pracę, ma on prawo do wytoczenia Ci powództwa o ustalenie stosunku pracy. W tej sprawie może być on zastępowany przez Inspektora Pracy. Uważaj również na umowy o dzieło. Są to umowy rezultatu, które przedsiębiorcy dosyć często wybierają z uwagi na obniżone koszty „pracownicze” po ich stronie. W praktyce sądy bardzo często powołują się na art. 22 k.p. i orzekają, że doszło do zawarcia stosunku pracy. To może być kosztowne!

 

Zobacz również:

 Umowa o pracę – wzór z komentarzem prawnym

 Umowa zlecenia – wzór z komentarzem prawnym

 

3.10. To mogło Ci umknąć: przychód, a dochód; przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza, konsument

W ostatnim już punkcie naszego opracowania proponujemy grę, którą nazwaliśmy „Dziś pytanie, dziś odpowiedź”. Odpowiemy w niej krótko, zwięźle i na temat na pytania o bardzo często używane terminy i instytucje, których znaczenia możesz nie znać. Zaczynamy!

 1. Czym różni się przychód od dochodu?

Dochód jest to przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Można go przedstawić w formie matematycznego równania:

Przychód – koszty uzyskania przychodu = dochód.

 1. Czym jest przedsiębiorstwo?

Zgodnie z art. 551 k.c. przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej;

Obejmuje ono w szczególności:

1)   oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2)   własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3)   prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4)   wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5)   koncesje, licencje i zezwolenia;

6)   patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7)   majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8)   tajemnice przedsiębiorstwa;

9)   księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 1. Czym jest działalność gospodarcza?

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców: działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

 1. Kim jest konsument ?

Zgodnie z art. 221 k.c.: za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Więcej na temat pełnomocnictwa i prokury:

 Słowniczek – Prokura

Ekspert prawa odpowiada - Prokura - legitymacja prokurenta

 Instrukcja - Pełnomocnictwo i prokura w firmie

 Słowniczek - Pełnomocnictwo

 

Akty prawa

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U z 2021 r. poz.162 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2022. 541 ze zm.);
 4. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);
 7. Ustawia o z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1213);
 8. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1233).
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG);
 10. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287);
 11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 ze zm.);
 12. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.);
 13. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324);
 14. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2439 ze zm.).

Stan prawny – 31 lipca 2022 r. Czytaj bezpłatnie ten i pozostałe pomysły na biznes po rejestracji

Darmowy dostęp i logowanie do jestemSzefem.pl

Rejestrując się w serwisie jestemSzefem.pl otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do:

 • opisów pomysłów na mały własny biznes, które odniosły sukces
 • analiz otoczenia prawnego tych małych biznesów
 • testów sprawdzających Twoją gotowości do założenia małego biznesu
 • banku wiedzy
 • wsparcia na każdym etapie zakładania i prowadzenia firmy

Marzysz o własnej firmie? Zrób z nami pierwszy krok!

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam.

Włącz się w jestemSzefem.pl i zrealizuj swoje marzenia o własnej firmie!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT