Analiza otoczenia prawnego dla:

Jak zostać bednarzem i produkować dębowe beczki

Powrót do pomysłu na biznes
artcile

Dla kogo jest otoczenie prawne

Opisywany pomysł na biznes polega na produkowaniu drewnianych beczek. Możesz produkować beczki i antałki na trunki, a także m.in. beczki dębowe do kiszenia, beczki dębowe na wodę, faski dębowe, sauny i elementy ogrodowe czy meble z beczek. Taki profil firmy pozwoli Ci również na poszerzenie oferty o usługi, związane z produktami.

Mogą to być następujące usługi:

 • dla producentów alkoholi (np. remonty beczek),
 • dla producentów octu (np. przygotowanie generatorów octowych z wiórami bukowymi),
 • aranżacji wnętrz,
 • dla branży filmowej,
 • pokazy bednarstwa.

Poniżej przedstawiamy rozwinięcie najistotniejszych zagadnień prawnych, związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności bednarskiej. Zapoznanie się z nimi, pozwoli Ci podjąć świadomą decyzję o tym, czy wykonywanie działalności gospodarczej o takim charakterze jest właśnie dla Ciebie.

artcile

Wybór formy prowadzenia działalności

2.1 Wybór formy prawnej

Twoja działalność może mieć różne formy. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza, działalność w ramach spółki osobowej (jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej), spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej bądź spółki akcyjnej) albo w ramach spółki cywilnej.

Najczęstszą formą rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej jest tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza (działalność gospodarcza wykonywana osobiście).

Konstytucja biznesu, czyli ułatwienia dla Ciebie

Przedsiębiorco!
 
Od 30 kwietnia 2018 r. funkcjonuje tzw. Konstytucja biznesu, która wprowadziła ułatwienia dla przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi. Tworzą ją: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz trzy inne ustawy.

Co zrobić, by zarejestrować działalność?

Twoje kroki:

 • Uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - na podstawie złożonego wniosku,
 • Wniosek o wpis do CEIDG może być złożony:
  - w formie elektronicznej (z wykorzystaniem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej CEIDG),
  - w postaci papierowej (z zachowaniem zakresu i układu danych określonych w formularzu elektronicznym).
 • Wniosek papierowy jest składany osobiście w wybranym urzędzie gminy albo wysłany przesyłką rejestrowaną.
 • Rejestracja jednoosobowej działalności - w ramach tzw. „jednego okienka”.
  Wszystkie dokumenty składasz w jednym miejscu, a następnie są one rozdzielane i przekazywane do poszczególnych adresatów (do naczelnika urzędu skarbowego, wskazanego przez przedsiębiorcę, do Głównego Urzędu Statystycznego, do ZUS albo KRUS).
  Na tym etapie należy podjąć decyzje, dotyczące m.in.:
  - brzmienia firmy,
  - rodzaju PKD,
  - formy opodatkowania,
  - prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • W przypadku spółek handlowych (osobowych, kapitałowych) rejestracja odbywa się we właściwym, ze względu na siedzibę spółki, sądzie rejestrowym (KRS). Procedura wpisu do KRS:

 Jakie zmiany musisz wpisać do KRS i jak to zrobić?

 

2.2 Wybór PKD

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) to podział rodzajów działalności, stosowany m.in. w ewidencji i statystyce. Poszczególne rodzaje działalności posiadają odpowiadające im kody PKD. Służą one do określenia przedmiotu działalności firmy.
 
Należy ustalić, które kody PKD są właściwe dla Twojej działalności. Warto tak je wybrać, aby możliwie szeroko ją odzwierciedlały. Ponadto musisz zdecydować, która działalność będzie tą przeważającą. Jest to istotne na etapie rejestracji.
 
Obecnie obowiązuje klasyfikacja PKD 2007, wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Poszczególne kody PKD właściwe dla danego rodzaju działalności możesz też ustalić korzystając z Tabeli PKD (https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd ).

W zależności od zakresu planowanej działalności gospodarczej, należy wskazać odpowiednie określenie przedmiotu działalności, biorąc pod uwagę:

16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję futerałów, skrzyń, pudełek, klatek i podobnych opakowań drewnianych,
 • produkcję palet, palet skrzyniowych i pozostałych opakowań transportowych z drewna,
 • produkcję beczek, kadzi, balii i pozostałych wyrobów bednarskich,
 • produkcję drewnianych bębnów kablowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji toreb bagażowych, sklasyfikowanej w 1512Z,
 • produkcji opakowań wyplatanych z surowców roślinnych, sklasyfikowanej w 1629Z.

16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję różnych wyrobów z drewna, takich jak:

- trzonki, uchwyty i korpusy do: narzędzi, mioteł, szczotek i pędzli,

- drewniane formy i kopyta szewskie, wieszaki ubraniowe,

- drewniane artykuły gospodarstwa domowego i naczynia kuchenne,

- drewniane statuetki i ornamenty, drewno intarsjowane, drewno inkrustowane,

- drewniane kasetki i szkatułki na biżuterię, sztućce i podobne artykuły,

- drewniane cewki (szpule), przykrywki, wrzeciona, szpulki na nici oraz podobne wyroby z drewna toczonego,

- inne wyroby drewniane,

 • przetwarzanie korka naturalnego,
 • produkcję korka aglomerowanego,
 • produkcję wyrobów z korka naturalnego lub aglomerowanego, włączając elementy podłogowe,
 • produkcję plecionek i wyrobów wyplatanych, takich jak: maty, wycieraczki, parawany, pudełka itp.,
 • produkcję koszy i innych wyrobów wikliniarskich,
 • produkcję materiałów opałowych, wykonywanych z prasowanego drewna lub materiałów zastępczych takich jak: trociny, odpady kawowe, sojowe, słoma itp.,
 • produkcję ram do luster i obrazów, z drewna,
 • produkcję ram do płócien malarskich,
 • produkcję części do obuwia z drewna (np. obcasów, kopyt),
 • produkcję rączek do parasolek, lasek i podobnych przedmiotów,
 • produkcję bloków do wyrobu fajek do palenia tytoniu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji mat z materiałów tekstylnych, sklasyfikowanej w 1393Z,
 • produkcji toreb bagażowych, sklasyfikowanej w 1512Z,
 • produkcji obuwia drewnianego, sklasyfikowanej w 1520Z,
 • produkcji zapałek, sklasyfikowanej w 2051Z,
 • produkcji obudów do zegarów, sklasyfikowanej w 2652Z,
 • produkcji drewnianych cewek (szpulek) i wrzecion, które są częścią maszyn tekstylnych, sklasyfikowanej w 2894Z,
 • produkcji mebli, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 310,
 • produkcji zabawek drewnianych, sklasyfikowanej w 3240Z,
 • produkcji pędzli, szczotek i mioteł, sklasyfikowanej w 3291Z,
 • produkcji sprzętu ratunkowego z korka, sklasyfikowanej w 3299Z,
 • produkcji trumien, sklasyfikowanej w 3299Z.

 

2.3 Dalsze działania

Następnie musisz wybrać:

 • formę opodatkowania,
 • formę prowadzenia rachunkowości

Zazwyczaj początkujący przedsiębiorcy wybierają podatkową księgę przychodów i rozchodów, czyli prostą formę ewidencjonowania kosztów i przychodów.

 • podstawę i zakres ZUS

Na przykład - czy zgłosisz do ubezpieczenia pracowników, których zatrudnisz.

 • bank i rachunek bankowy

Konieczne jest wskazanie numeru rachunku, który będzie służył m.in. do rozliczeń z urzędem skarbowym czy ZUS. Możesz założyć nowy rachunek dedykowany do prowadzenia działalności gospodarczej lub posługiwać się tym, który już masz do użytku prywatnego (pamiętaj o split payment).

Co jeszcze trzeba zrobić?

 • oznaczyć lokal na miejsce świadczenia usług, sprzedaży produktu, siedzibę firmy,
 • kupić kasę fiskalną,
 • przygotować wymaganą dokumentację i regulacje (regulaminy, warunki sprzedaży, istotne dla kontrahentów regulacje RODO).

Teraz możesz złożyć kompletny i poprawnie wypełniony wniosek o wpis do jednego z rejestrów. Dane Twojej firmy będą wpisane do CEIDG w ciągu 1 dnia roboczego, po dniu złożenia wniosku. Od dnia wpisania, możesz prowadzić swoją działalność.

artcile

Aspekty prawne związane z tym biznesem

3.1 Atest Państwowego Zakładu Higieny – świadectwo jakości zdrowotnej

Jeżeli chcesz zajmować się produkcją beczek, zdobądź aktualne świadectwo jakości zdrowotnej, wydawane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Świadectwo dotyczy wyrobów zawierających drewno dębowe:

 • niezabezpieczone chemicznie,
 • nielakierowane,
 • przeznaczone do przechowywania napojów alkoholowych, win, warzyw kiszonych, produktów suchych, sypkich, miodu oraz do peklowania mięs i wyrobu ciasta do wypieku.

Dlaczego warto posiadać taki atest?

 • Certyfikat świadczy o tym, że oznaczone nim wyroby są bezpieczne dla zdrowia ludzi i przyjazne dla środowiska – o ile używa się ich zgodnie z przeznaczeniem.
 • Producent, który ubiega się o nieobowiązkowy atest, potwierdza, że zależy mu na wysokiej jakości swojego wyrobu.
 • Klienci wolą produkty atestowane, z gwarancją jakości.
 • Posiadanie atestów zwiększa konkurencyjność na rynku.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem związanym z higieną i żywnością.

Do jego zadań należy atestowanie materiałów:

 • budowlanych,
 • żywnościowych,
 • chemii rolniczej,
 • wody basenowej,
 • wyrobów stosowanych zarówno w miejscach publicznych, jak i gospodarstwach domowych.

Posiadanie atestu PZH nie jest obowiązkowe, jednak zwiększa bezpieczeństwo użytkowania produktu.

Jak możesz uzyskać atest?

 • Jak wynika z oficjalnej strony internetowej PZH, proces uzyskiwania atestu trwa do dziesięciu tygodni.
 • Można to przyspieszyć. Trzeba uiścić dodatkową opłatę i uzyskasz go w ciągu dwóch tygodni.

Po pierwsze

 • złóż wniosek,
 • dołącz do niego pełną dokumentację oraz próbki produktu.
  Na stronach PZH znajdziesz odpowiednie wnioski.

Po drugie

 • uzupełnij dokumentację (jeżeli będzie to konieczne),
 • wykonaj dodatkowe badania - na prośbę odpowiedniego zakładu PZH.

Po trzecie

 • skontaktuj się z PZH – wniosek zostanie zarejestrowany i zostanie nadany mu numer.

Po czwarte

 • zrób opłatę administracyjną:
 • tryb zwykły rejestracji – czas oczekiwania do 10 tygodni, cena brutto 2 029,50 zł,
 • tryb ekspresowy – czas oczekiwania do 2 tygodni, cena brutto 3 505,50 zł.

Podane ceny nie uwzględniają pozostałych usług związanych z procedurą atestacyjną.

Po piąte

 • dostarcz wniosek, dokumentację oraz potwierdzenie przelewu osobiście lub prześlij pocztą.

Proces atestacji

Opinia jest wydawana po pozytywnej ocenie dokumentacji:

 • Atest higieniczny wydawany jest na okres 5 lat (dla atestów higienicznych wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi - okres ważności wynosi 3 lata).
 • Świadectwa Jakości Zdrowotnej wydawane są na okres 3 lat.
 • Okres ważności dla atestów wydawanych przez Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego wynosi 3 lata.

Pamiętaj! Jeżeli zmienisz skład produktu, technologię jego produkcji albo zajdą zmiany w prawie, możesz utracić możliwość korzystania z atestu!

 

3.2 Jak chronić swoją firmę w sferze własności intelektualnej?

Logo, nazwa, domena internetowa – aspekty prawno-ochronne

Co może wyróżnić Twoją firmę?

Jeśli masz już pomysł na swój własny biznes, oparty na innowacyjnej koncepcji oferty na rynku, nowym produkcie lub usłudze, pomyśl o elementach, które:

 • wyróżnią Twój pomysł,
 • zapewnią Ci rozpoznawalność
 • pozwolą wypromować markę (firmę).

Kwestia wyboru logo i nazwy dla Twojego przedsięwzięcia to sprawa indywidualna; zależy tylko od Ciebie. Możesz stworzyć je sam lub skorzystać z pomocy specjalistów marketingu lub grafików. Oni przygotują i zaprezentują Ci kilka wersji, abyś mógł wybrać najbardziej ciekawy i przykuwający uwagę.

Ważne! Nazwa i logo nie mogą naruszać praw innych podmiotów na rynku.

Pamiętaj!

Firma - imię, pod którym będziesz występował na rynku (Ty lub Twoja spółka), to co innego niż nazwa dla produktu czy usługi. Zarówno dla firmy, jak i nazwy produktu lub usługi stosuje się tzw. znaki słowno-graficzne (logo), które mogą być obejmowane ochroną jako znaki towarowe.

Jak chronić swoje logo (znak słowno-graficzny tzw. logotyp), nazwę, domenę internetową?

Ochrona znaku słowno-graficznego (dalej: logotypu) może wynikać z prawa autorskiego, jeśli logo i nazwę będzie można określić jako utwory, a więc przedmioty prawa autorskiego.

Utwór prawa autorskiego musi mieć:

 • charakter twórczy (być przejawem twórczej działalności człowieka),
 • charakter indywidualny (niepowtarzalny),
 • ustaloną i utrwaloną postać.

Gdy logo lub jego grafikę tworzy dla Ciebie grafik, to on jest jego twórcą. Zadbaj, aby w umowie o wykonanie logo zamieścić odpowiednie zapisy, dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Warto też zamieścić w umowie zapis (bądź zawrzeć osobną umowę):

 • o niewykonywaniu autorskich praw osobistych w stosunku do danego dzieła,
 • lub o przekazaniu wykonywania autorskich praw osobistych nabywcy utworu graficznego (logo), a więc Tobie.

Dodatkowo można wskazać karę umowną, w przypadku niewywiązywania się z umowy przez autora (np. grafika lub agencję marketingową przygotowującą Twoje logo).

Kolejnym istotnym zabezpieczeniem praw majątkowych do logo i elementów „tożsamości” Twojej firmy może być rejestracja znaku towarowego. Dotyczy to zarówno logotypu, nazwy, jak też domeny internetowej czy nazwy produktu lub usługi.

Domena Twojej strony internetowej może być tożsama z nazwą przedsiębiorstwa, produktu lub Twojej firmy. Wówczas ochrona rozciągnie się również na domenę internetową, pod warunkiem, że będzie zawierać znak towarowy (nazwę), który nie jest ogólnoinformacyjnym znakiem opisowym.

Osobna kwestia to zabezpieczenie publiczno-prawne w obszarze własności przemysłowej.

 

3.3 Rejestracja znaków towarowych – krok po kroku

Istotnym zabezpieczeniem praw majątkowych do logo i elementów „tożsamości” Twojej firmy powinna być rejestracja logo jako znaku towarowego.

Dotyczy to zarówno logotypu, nazwy, jak domeny internetowej czy nazwy produktu lub usługi. Jeśli domena Twojej strony internetowej odpowiadać będzie nazwie przedsiębiorstwa, produktu lub Twojej firmie, zabezpieczonej znakiem towarowym, to ochrona taka rozciągnie się również na domenę internetową. Domena faktycznie musi zawierać znak towarowy (nazwę), który nie będzie ogólnoinformacyjnym ogólnym znakiem opisowym.

Organem właściwym do udzielania praw ochronnych na wzory użytkowe, przemysłowe, patenty i znaki towarowe jest Urząd Patentowy RP.

Zapewnienie znakom towarowym (logo) odpowiedniej ochrony prawnej, pozwala uniknąć naruszeń ze strony osób trzecich. Umożliwia też czerpanie korzyści majątkowych z ich wykorzystania (zysk np. z franczyzy).

Pamiętaj! Znaki towarowe są podstawą budowania reputacji i wizerunku firmy. Wart zadbać o uregulowanie tej kwestii już na samym początku.

To każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, w szczególności:
 • wyraz włącznie z nazwiskiem,
 • rysunek,
 • litera,
 • cyfra,
 • kolor,
 • forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania,
 • melodia lub inny sygnał dźwiękowy,

jeżeli oznaczenie to umożliwia odróżnienie towarów (produktów) jednego przedsiębiorstwa, od towarów innego przedsiębiorstwa.

Co musisz zrobić, aby zarejestrować znak towarowy?

 1. Upewnij się, czy oznaczenie nie jest już zarejestrowane przez inną osobę lub podmiot. Pomoże Ci w tym profesjonalista (np. rzecznik patentowy, prawnik specjalizujący się w prawie własności przemysłowej). Nie jest to zadanie trudne. Możesz to zrobić samodzielne – za pośrednictwem baz danych, dostępnych na stronie Urzędu Patentowego.
 2. Wypełnij podanie. Pamiętaj o opłacie.
 3. Od tego momentu Urząd Patentowy zajmuje się rozpoznaniem Twojego podania. W pierwszej kolejności weryfikuje je pod kątem formalno-prawnym i ogłasza zgłoszenie. Umożliwia to wnoszenie ewentualnych uwag i zastrzeżeń przez osoby trzecie, które mają podstawy, by sprzeciwiać się rejestracji danego znaku towarowego. Kolejny etap to już merytoryczna ocena zgłoszenia.
 4. Jeśli Urząd nie stwierdzi przeszkód w rejestracji, ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego zostaje opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.
 5. Od momentu ogłoszenia, osoby trzecie mogą, w terminie 3 miesięcy, zgłaszać sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Po bezskutecznym upływie tego terminu lub w przypadku oddalenia sprzeciwu, Urząd Patentowy rejestruje znak towarowy.

Więcej:

 Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)

 Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)

Ważne! Pamiętaj, że okres ochronny trwa 10 lat. Po tym czasie konieczne jest odnowienie i opłacenie praw ze znaków towarowych!

 

3.4 Zapewnienie ochrony danych osobowych

Przedsiębiorca, działający jako administrator danych osobowych, powinien dopełnić obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO.

Zbierając dane od osoby, której dane dotyczą, należy jej podać następujące informacje:

 • swoją tożsamość i dane kontaktowe (gdy ma zastosowanie - także tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela);
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych (gdy ma zastosowanie);
 • cele przetwarzania danych osobowych,
 • podstawę prawną przetwarzania;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;
 • informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
 • gdy ma zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych;
 • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Twoim obowiązkiem będzie też zadbanie o bezpieczeństwo przetwarzanych przez Ciebie danych osobowych.

Podmiot przetwarzający powinien zastosować odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ich ochronę.

W szczególności powinien zabezpieczyć dane przed:

 • ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
 • zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
 • przetwarzaniem z naruszeniem ustawy,
 • zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Gdy przynajmniej jedno urządzenie informatyczne połączone jest z siecią publiczną, należy zastosować poziom wysoki. Naruszenie tego obowiązku może skutkować nawet odpowiedzialnością karną.

 

3.5 Finansowanie firmy

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych i popularnych metod finansowania projektów rozpoczynających funkcjonowanie jest korzystanie z dotacji ze środków unijnych, a także z tzw. venture capital lub z pomocy tzw. „aniołów biznesu”.

Środki unijne

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, przedsiębiorcy obok samorządów są głównymi beneficjentami funduszy unijnych.

Według informacji Ministerstwa Finansów, w kolejnych 7 latach dotychczasowy system wsparcia przedsiębiorców ma zmieniać się z dotacji w stronę wsparcia pozadotacyjnego. Mają to być kredyty, poręczenia i pożyczki udzielane przez pośredników finansowych, w tym banki oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Mają być udzielane na preferencyjnych warunkach, korzystniejszych od tych panujących na rynku komercyjnym.

Obecnie, w ramach funduszy europejskich, wydatkowane są środki m.in. na rozwój działalności firmy (zakup sprzętu, doposażenia) oraz informatyzację (wprowadzenie e-handlu, portale e-usługowe).

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji unijnej na swoją działalność, udaj się do jednego z punktów informacyjnych. Tam dowiesz się nie tylko o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego, ale także o dotowanych szkoleniach, konkursach i kursach.

To warto wiedzieć

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dysponuje bogatą ofertą dotacji dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców; przede wszystkim dla projektów realizowanych w formie start-upu.

Uzyskanie dotacji jest poprzedzone spełnieniem szeregu wymogów formalnych. Jest to procedura przygotowania dokumentów oraz składania wniosków. Przedsiębiorca, który uzyskał środki z funduszy unijnych jest zobowiązany do wykonania danego przedsięwzięcia w określonym czasie i jest z tego skrupulatnie sprawdzany.

Niewywiązanie się z umowy o dofinansowanie

Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu uzyskanego dofinansowania wraz z odsetkami. Dlatego najlepszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem dla mikroprzedsiębiorców jest zawarcie umowy z firmą, która profesjonalnie zajmuje się sporządzaniem wniosków oraz odpowiada za kontakt z instytucją wdrażającą. Istotne jest odpowiednie sporządzenie umowy. Podmiot, który zajmuje się uzyskiwaniem środków europejskich zobowiązuje się również do nadzoru nad kontaktami beneficjenta z instytucją wdrażającą, w trakcie wykonywania danego projektu.

PARP prowadzi różne nabory wniosków o dofinansowanie w ramach działań programów:

 • ,,Inteligentny Rozwój'', Wiedza Edukacja Rozwój” - kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców w całej Polsce,
 • ,,Polska Wschodnia'' - kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województw: lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego.

Najodpowiedniejszym programem dla start-upów jest „Inteligentny Rozwój”.

 • Z dofinansowania w ramach tego programu można korzystać do 2020 r.
 • Jest on finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (co determinuje jego innowacyjny charakter) oraz ze środków krajowych.

Dwie grupy projektów:

Pierwsza grupa

Projekty przyczyniają się przede wszystkim do rozwoju realizujących je podmiotów. Dotyczy to przedsiębiorstw, które poprzez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów, usług czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi zdobywają nowe rynki i ulepszają swoje produkty.

Druga grupa

Przedsięwzięcia, których realizatorzy pełnią jedynie funkcję wykonawcy usługi wsparcia lub pośredniczą w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla wybranych grup adresatów.
 
Przykłady:
 • projekty realizowane przez instytucje otoczenia biznesu, które świadczą bezpłatne lub częściowo dofinansowane usługi doradcze,
 • podmioty wdrażające instrumenty finansowe, udzielające wsparcia w formie pożyczek, poręczeń bądź też ,,wejść’’ kapitałowych.
Warto również na bieżąco śledzić aktualne terminy naborów wniosków do poszczególnych programów, korzystając z oficjalnej strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (https://www.parp.gov.pl)

Venture capital - finansowanie działalności start-upu

Venture capital - kapitał wysokiego ryzyka

To zamknięte fundusze. Ich działalność polega na przeznaczaniu pieniędzy przez grupę inwestorów (z reguły kilku lub kilkunastu) na inwestycje określonego typu - niepewne, ale mogące przynieść duży zysk.

Fundusze venture capital, poprzez objęcie udziałów oraz akcji prywatnych lub prywatyzowanych firm, dzielą wraz z przedsiębiorcą ryzyko związane z działalnością gospodarczą, bez oczekiwania dodatkowych gwarancji czy zabezpieczeń. Inwestorzy stają się współwłaścicielami firmy i wiedzą, że kapitał, który inwestują, jest obarczony wysokim ryzykiem. Liczą na współpracę z przedsiębiorcą, pomysłodawcą projektu, jak też z innymi udziałowcami firmy. Takie połączone działania mają przyczynić się do podniesienia wartości przedsiębiorstwa i maksymalizacji korzyści długoterminowych.

Fundusze venture capital nie angażują się w zarządzanie bezpośrednie w firmie, jednak utrzymują nad nią kontrolę przez udział swoich przedstawicieli w radach nadzorczych spółek.

W firmę bardziej angażują się indywidualni inwestorzy finansowi – tzw. „anioły biznesu”, którzy chcą wesprzeć projekt na starcie.

Anioł biznesu to:

 https://mikroporady.pl/pomocne-definicje/17-aniol-biznesu.html

Celem inwestowania jest wzrost rynkowej wartości przedsiębiorstwa. Zyski, które udaje się wypracować są z reguły przeznaczane w całości na dalszy jej rozwój (a więc nie są wypłacane żadne dywidendy).

Fundusze venture capital tworzone są zarówno przez podmioty prywatne, jak i publiczne. Praktyka pokazuje, że po kilku latach (średnio po 3-7) fundusze decydują się na wystąpienie z przedsiębiorstwa. Część akcji wprowadzają na giełdę, część udziałów sprzedają. Zwiększenie wartości firmy powoduje, że przedsiębiorca nie ma możliwości wykupu wszystkich lub większości udziałów od pierwotnych inwestorów, może posiadać jakąś część.

W przypadku start-upów, finansowanie bardzo często dotyczy wejścia przedsiębiorcy na rynek. Pamiętaj więc, że inwestorzy z funduszu venture capital są gotowi sfinansować końcowe prace nad rozwojem produktu i ponieść koszty związane z uruchomieniem przedsiębiorstwa na dużą skalę.

Listę funduszy venture capital obecnych na polskim rynku można odnaleźć m.in. na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

https://www.parp.gov.pl/

Podane są także:

 • dziedziny, które poszczególne fundusze są gotowe wspierać,
 • wymagania, jakie stawiają wobec projektów zainteresowanych uzyskaniem finansowania,
 • preferowana wielkość i czas trwania inwestycji,
 • sposób wyjścia.

Czytaj także:

 Słowniczek – venture capital

 

3.6. Przepisy prawa:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2022.1360 t.j.),
 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2022.1467 t.j.),
 3. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020.287 t.j.),
 4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2022.2509 t.j.),
 5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2021.324 t.j.),
 6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2022.1233 t.j.),
 7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 2022.1138 t.j),
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 9. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U 2023.221 t.j.),
 10. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022.1510 t.j.),
 11. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2022.2647 t.j),
 12. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2022.690 t.j.).

 

Stan prawny - 28.02.2023Czytaj bezpłatnie ten i pozostałe pomysły na biznes po rejestracji

Darmowy dostęp i logowanie do jestemSzefem.pl

Rejestrując się w serwisie jestemSzefem.pl otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do:

 • opisów pomysłów na mały własny biznes, które odniosły sukces
 • analiz otoczenia prawnego tych małych biznesów
 • testów sprawdzających Twoją gotowości do założenia małego biznesu
 • banku wiedzy
 • wsparcia na każdym etapie zakładania i prowadzenia firmy

Marzysz o własnej firmie? Zrób z nami pierwszy krok!

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam.

Włącz się w jestemSzefem.pl i zrealizuj swoje marzenia o własnej firmie!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT