Analiza otoczenia prawnego dla:

Jak założyć firmę oferującą uprawianie sportów ekstremalnych: skoków na bungee, wspinaczkę?

Powrót do pomysłu na biznes
artcile

Dla kogo jest otoczenie prawne

Wstęp

Poniższe opracowanie przedstawia otoczenie prawne dotyczące tworzenia oraz sposobu finansowania przedsiębiorstwa oferującego uprawianie sportów ekstremalnych, w szczególności skoków na bungee i wspinaczki. Może zostać wykorzystane także przy innych pomysłach na biznes - głównie w obszarze działalności sportowej oraz sportów podwyższonego ryzyka. Informacje dotyczące m.in. formy prawnej działalności mogą się przydać każdemu, kto planuje prowadzić przedsiębiorstwo podobnego typu.

artcile

Wybór formy prowadzenia działalności

Przedsiębiorstwo zajmujące się szkoleniami oraz organizacją skoków na bungee i wspinaczki można prowadzić w dowolnie wybranej formie. Nie jest możliwa tylko spółka partnerska, zarezerwowana dla określonych zawodów, takich jak np. adwokat, radca prawny, notariusz.

Firma oferująca skoki na bungee oraz wspinaczkę może działać jako:
 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • sp. z o.o.,
 • spółka akcyjna,
 • prosta spółka akcyjna.
Najbardziej popularną formą dla początkującego przedsiębiorcy jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Jeżeli chcesz działać z inną osobą, warto pomyśleć o założeniu spółki cywilnej.

Więcej:

 Instrukcja - Jaka forma prawna będzie odpowiednia dla Twojej działalności? 

 Pierwsze kroki w biznesie – poradnik początkującego przedsiębiorcy

Zanim złożysz wniosek o zarejestrowanie działalności osobiście w urzędzie lub przez Internet, musisz ustalić i przemyśleć:

 • nazwę firmy - z Twoim imieniem i nazwiskiem
 • termin rozpoczęcia działalności
  Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie to data, od której będziesz płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Pamiętaj, że nie może być wcześniejsza, niż data złożenia wniosku o rejestrację firmy.
 • miejsce prowadzenia działalności, czyli adres
  To może być Twoje mieszkanie lub lokal, który wynajmiesz na potrzeby prowadzenia działalności.
 • kod działalności gospodarczej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
  PKD określi rodzaj Twojej działalności.
 • formę opodatkowania oraz częstotliwość, z jaką będziesz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (co miesiąc czy co kwartał)
 • formę prowadzenia rachunkowości
  Najczęściej jest wybierana podatkowa księga przychodów i rozchodów, czyli prosta forma ewidencjonowania kosztów i przychodów.
 • czy będziesz zatrudniać pracowników
  To wiąże się ze zgłoszeniem ich do ZUS.
 • rachunek bankowy
  Jest konieczny, ponieważ będzie Ci służył do rozliczeń z urzędem skarbowym.
artcile

Aspekty prawne związane z tym biznesem

3.1 Rejestrowanie działalności gospodarczej – zasady ogólne

Bez rejestracji - ani rusz

Rejestracja dotyczy każdej działalności - także przedsiębiorstwa zajmującego się przeprowadzaniem skoków na bungee i wspinaczki.

Pierwszy krok - wybór formy prowadzenia działalności

Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza albo spółka. Działalność jednoosobową i spółkę cywilną należy zgłosić w Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej (CEIDG). Inne spółki (jawną, komandytową, z o.o., akcyjną lub komandytowo-akcyjną) - w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Do zarejestrowania własnej działalności konieczne jest jej zgłoszenie w miejscu zamieszkania, poprzez złożenie formularzu CEIDG-1:

 • osobiście w urzędzie miasta lub gminy lub też
 • elektronicznie - przez Internet, korzystając z bezpiecznego podpisu kwalifikowanego albo przy wykorzystaniu odpowiedniej aplikacji na stronie danego miasta lub gminy – profil zaufany ePUP.

W przypadku spółek kapitałowych rejestracja odbywa się we właściwym, ze względu na siedzibę spółki, sądzie rejestrowym (KRS); również istnieje możliwość rejestracji online.

Po złożeniu wniosku uzyskujesz wpis do CEIDG, który jest jednoznaczny z uzyskaniem NIP oraz numeru REGON. Jest to bezpłatne.

Klasyfikacja PKD

W zgłoszeniu indywidualnej działalności gospodarczej (odpowiednio dla określenia przedmiotu działalności w innej formie prawnej) należy posługiwać się klasyfikacją PKD. Dla działalności związanej z prowadzeniem szkoleń skoków na bungee jest to PKD 93.19.Z (pozostała działalność związana ze sportem).

Sekcja ta obejmuje szeroki zakres działalności kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, włączając występy na żywo, działalność muzeów, gry hazardowe, działalności związane ze sportem i rekreacją.

CEIDG

Wniosek CEIDG-1 to też m.in. wybór formy opodatkowania. Wybierając formę rozliczenia podatku dochodowego, zastanów się nad planowanym dochodem oraz kosztami, które mogą wystąpić. W zależności od tego, masz do wyboru:

 • rozliczenie wg ogólnej skali podatkowej – daje możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku, różnych ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczenia się z małżonkiem,
 • rozliczenie wg stawki liniowej 19 %,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dwa ostatnie przypadki wykluczają ulgi podatkowe i wspólne koszty.

Zobacz także:

 Poradnik Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Pamiętaj! Wcześniejsze ustalenie powyższych spraw pozwoli zaoszczędzić czas oraz pomoże szybko i poprawnie wypełnić wniosek.

Po złożeniu kompletnego i wypełnionego wniosku o wpis do rejestru, dane Twojej firmy powinny zostać wpisane do CEIDG do końca 1 dnia roboczego, po dniu złożenia wniosku. Od tego dnia, tj. od dnia wpisania możesz prowadzić swoją działalność.

 

3.2 Ulga na start

Ulga na start dla|:

 • dla nowych przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy zakładają swoją działalność,
 • osób, które wznawiają działalność gospodarczą.

Mogą z niej skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które:

 • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy;
 • podejmują ponownie działalność gospodarczą - po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia;
 • nie będą wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres podejmowanej działalności gospodarczej.

KORZYŚCI

 • Dzięki ,,uldze na start’’ możesz, przez 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności, nie płacić składek ZUS na ubezpieczenie społeczne (rentowe, emerytalne, wypadkowe i chorobowe). Ulga na start nie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne - trzeba co miesiąc opłacać składki.
 • Prowadząc działalność gospodarczą możesz odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku (nie od dochodu).

Skorzystanie z ulgi na start jest przysługującym prawem, a nie obowiązkiem. W związku z tym korzystanie z niego nie jest obowiązkowe. Jeżeli zrezygnujemy, to należy zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS na normalnych zasadach.

Rezygnacja z tej ulgi oznacza, że ponowne skorzystanie z tego uprawnienia będzie możliwe dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia zakończenia bądź zawieszenia działalności gospodarczej.

Tzw. mały ZUS

 • Można z niego skorzystać po upływie pełnych 6 miesięcy kalendarzowych korzystania ze zwolnienia. Ulga ta pozwala na płacenie przez kolejne 24 miesiące niższych składek. Warunki skorzystania z małego ZUS są takie same jak przy uldze na start.
 • Mały ZUS nalicza się w okresie pełnych 24 miesięcy. Jeżeli rezygnacja z ulgi na start nastąpi np. w połowie miesiąca, okres małego ZUS-u zacznie się liczyć dopiero od kolejnego miesiąca.
 • Zawieszenie działalności gospodarczej nie przerywa biegu terminu ulgowego ZUS-u, który wynosi 24 miesiące. Po upływie 6 miesięcy korzystania z ulgi na start, należy obowiązkowo zarejestrować się do ubezpieczeń w ZUS na standardowych albo preferencyjnych warunkach (niższe składki przez 24 miesiące).
 • Korzystanie z tzw. małego ZUS-u również nie jest obowiązkowe.

Należy pilnować terminu zakończenia małego ZUS-u – i po jego upływie przerejestrować się na pełne składki. ZUS nie ma obowiązku przypominania o tym przedsiębiorcy.

 

3.3 Zatrudnianie pracowników

Jeżeli chcesz prowadzić przedsiębiorstwo w zakresie skoków na bungee czy prowadzenia ścianek wspinaczkowych - nie musisz sam wykonywać całej pracy.

Warto zastanowić się nad zatrudnieniem wykwalifikowanego personelu (o wymaganych kwalifikacjach patrz niżej - pkt 8).

Twoja kadra pracownicza to zarówno instruktorzy, czuwający nad bezpieczeństwem i poprawnym wykonaniem skoków/wspinaczki, jak i personel administracyjny, pomocniczy, księgowy czy sprzątający.

Zatrudnienie ich nastąpić może na podstawie poniżej przedstawionych umów:

 Umowa o pracę

 Umowa zlecenia

 Umowa o dzieło

 

3.4 Logo, nazwa, domena internetowa – aspekty prawno-ochronne

Jeżeli podjąłeś decyzję o otwarciu przedsiębiorstwa, powinieneś pomyśleć o profesjonalnej promocji. Podstawa to strona internetowa, na której będzie można zapoznać się z oferowanymi przez Ciebie usługami. Ważne też jest logo, którym będziesz mógł oznaczać wszystkie swoje materiały. Te elementy pomogą Ci zaistnieć w świecie wirtualnym. Sprawią, że Twoje przedsiębiorstwo będzie rozpoznawalne wśród klientów.

Kwestia wyboru logo, nazwy dla firmy lub Twojego przedsięwzięcia to sprawa indywidualna - zależy tylko od Ciebie. Możesz stworzyć wszystko sam lub skorzystać z pomocy specjalistów marketingu lub grafików. Oni przygotują i zaprezentują Ci kilka wersji elementów charakteryzujących Twoją usługę, a Ty wybierzesz ten najbardziej ciekawy i przykuwający uwagę. Pamiętaj o indywidualności i wyjątkowości elementów odróżniających Twój biznes od innych. Nazwa Twojej firmy oraz logo nie mogą naruszać praw innych podmiotów na rynku.

 

1.5 Jak chronić swoje logo (znak słowno-graficzny tzw. logotyp), nazwę, domenę internetową?

Ochrona znaku słowno-graficznego (dalej: logotypu) może wynikać z prawa autorskiego, jeśli logo i nazwę będzie można określić jako utwory, a więc przedmioty prawa autorskiego.

Utwór prawa autorskiego musi mieć:

 • charakter twórczy (być przejawem twórczej działalności człowieka),
 • charakter indywidualny (niepowtarzalny),
 • ustaloną i utrwaloną postać.

W przypadku, gdy logo lub jego grafikę tworzy dla Ciebie grafik, to on jest jego twórcą. Zadbaj, aby w umowie o wykonanie logo zamieścić odpowiednie zapisy, dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Warto też zamieścić w umowie zapis (bądź zawrzeć osobną umowę):

 • o niewykonywaniu autorskich praw osobistych w stosunku do danego dzieła,
 • lub o przekazaniu wykonywania autorskich praw osobistych nabywcy utworu graficznego (logo), a więc Tobie.

Dodatkowo można wskazać karę umowną, w przypadku niewywiązywania się z umowy przez autora (np. grafika lub agencję marketingową przygotowującą Twoje logo).

 

1.6 Rejestracja znaków towarowych

Kolejnym istotnym zabezpieczeniem praw majątkowych do logo i elementów „tożsamości” Twojej firmy może być rejestracja znaku towarowego. Dotyczy to zarówno logotypu, nazwy, jak też domeny internetowej czy nazwy produktu lub usługi. Domena Twojej strony internetowej może być tożsama z nazwą przedsiębiorstwa, produktu lub Twojej firmy. Wówczas ochrona rozciągnie się również na domenę internetową pod warunkiem, że faktycznie będzie zawierać znak towarowy (nazwę), który nie będzie ogólnoinformacyjnym ogólnym znakiem opisowym.

Organem właściwym do udzielania praw ochronnych na wzory użytkowe, przemysłowe, patenty i znaki towarowe jest Urząd Patentowy RP. Zapewnienie znakom towarowym (logo) odpowiedniej ochrony prawnej przede wszystkim pozwala:

 • uniknąć naruszeń ze strony osób trzecich,
 • na czerpanie korzyści majątkowych z ich wykorzystania (zysk np. z franczyzy).

Przedsiębiorco, pamiętaj! Znaki towarowe są podstawą budowania reputacji i wizerunku firmy. Warto zadbać o uregulowanie tej kwestii już na samym początku.

Zobacz także:

 Słowniczek – Znak towarowy

Czym dokładnie jest znak towarowy?

To każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, w szczególności:

 • wyraz,
 • rysunek,
 • ornament,
 • kompozycja kolorystyczna,
 • forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania,
 • melodia lub inny sygnał dźwiękowy,

jeżeli oznaczenie to umożliwia odróżnienie towarów (produktów) jednego przedsiębiorstwa, od towarów innego przedsiębiorstwa.

Co musisz zrobić, aby zarejestrować znak towarowy?

 • Upewnij się i sprawdź, czy oznaczenie nie jest już zarejestrowane przez inną osobę lub podmiot. Pomoże Ci w tym profesjonalista (np. rzecznik patentowy, prawnik specjalizujący się w prawie własności przemysłowej). Nie jest to zadanie trudne. Możesz to zrobić samodzielne – za pośrednictwem baz danych, dostępnych na stronie Urzędu Patentowego.
 • Wypełnij podanie. Pamiętaj o opłacie.
 • Od tego momentu Urząd Patentowy zajmuje się rozpoznaniem Twojej sprawy. W pierwszej kolejności weryfikuje pod kątem formalno-prawnym i ogłasza zgłoszenie. Umożliwia to wnoszenie ewentualnych uwag i zastrzeżeń przez osoby trzecie, które mają podstawy do sprzeciwu przeciwko rejestracji danego znaku towarowego. Kolejny etap to już merytoryczna ocena zgłoszenia.
 • Jeśli Urząd nie stwierdzi przeszkód w rejestracji, ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego zostaje opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.
 • Od momentu ogłoszenia, osoby trzecie mogą, w terminie 3 miesięcy, zgłaszać sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Po bezskutecznym upływie tego terminu lub w przypadku oddalenia sprzeciwu, Urząd Patentowy rejestruje znak towarowy.

Czytaj także:

 Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)

 Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)

 

1.7 Skoki na bungee- wspinaczka- typ sportów ekstremalnych

Skok na bungee to skok z wysokości na linie.

 • Najczęściej oferowana na rynku wysokość to 90 metrów. Jest maksymalna dla osób skaczących amatorsko.
 • Osoba skacząca ma specjalną linę, przymocowaną do nogi, bioder lub korpusu. Lina jest wykonana z gumy. Dzięki temu jest elastyczna, wytrzymała i bardzo dobrze amortyzuje skaczącego.
  Przed każdym skokiem należy sprawdzić stan techniczny liny. W linę jest często wpleciona taśma alpinistyczna. Ma ona, dodatkowo, zabezpieczyć skaczącego - chroniąc przed zbyt dużym rozciągnięciem gumy.
 • Standardowo skoki wykonywane są z dźwigu. Śmiałkowie wykonują je także m.in. z zabezpieczonych właściwie mostów.

Wspinaczka

Jest to przemieszczanie się w terenie na tyle stromym, że do utrzymania równowagi konieczne jest użycie rąk. Wyróżnia się kilka rodzajów wspinaczki.

Rodzaje wspinaczki:

 • wspinaczka klasyczna
  Wspinający używa jedynie rąk i nóg. Sprzęt wykorzystywany jest tylko w sposób bierny – do asekuracji.
 • wspinaczka techniką sztucznych ułatwień
  To wspinanie z czynnym wykorzystaniem sprzętu. Dopuszcza się zawisanie na linie i założonych punktach asekuracyjnych. Wykorzystywane są one jako stopnie i chwyty. Zawieszane są na nich specjalne ławeczki - małe drabinki z kilkoma szczebelkami, po których wspinacz wchodzi wyżej i osadza kolejne punkty asekuracyjne.

Wspinaczka może odbywać się zarówno w naturalnym środowisku górskim, skałkowym, jak i w sztucznie wybudowanych halach - na specjalnie przygotowanych ścianach.

Skoki na bungee oraz wspinaczkę zaliczamy do grupy sportów ekstremalnych.

W rozumieniu potocznym sporty ekstremalne to wybrane grupy sportów obarczone wyższym ryzykiem niż pozostałe.

Dokładną definicję prezentują towarzystwa ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie dla osób uprawiających sporty ekstremalne traktowane jest jako oddzielna kategoria. Jest to istotne, by wykupić właściwe ubezpieczenie. Takie, które będzie chroniło przedsiębiorcę od odpowiedzialności, w przypadku wypadków w trakcie korzystania z usług przez niego oferowanych.

Wśród definicji przygotowywanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe możemy odnaleźć m.in. informację, że „sporty ektremalne to sporty wysokiego ryzyka - powietrzne, wodne, lądowe, uprawiane celem osiągnięcia maksymalnych wrażeń, w szczególności: wspinaczka górska i skałkowa, speleologia, sporty motorowe lub motorowodne, motocross, myślistwo, sztuki walki i sporty obronne, kolarstwo górskie, narciarstwo poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki narciarskie, nurkowanie przy użyciu sprzętu specjalistycznego lub na bezdechu, canyoning, rafting, żeglarstwo morskie, baloniarstwo, bungee, B.A.S.E. jumping, surfingu, kitesurfing, paralotniarstwo, spadochroniarstwo, szybownictwo, rajdy samochodowe".

 

1.8 Odpowiedzialność i ubezpieczenie

O co musisz zadbać przed dopuszczeniem uczestnika do skoków/wspinaczki?

 • trzeba zapewnić wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa, w tym:
  - ustalić regulamin - do podpisywania przez klientów,
  - wyegzekwować od klientów wymagane oświadczenia,
  - zapewnić przedsiębiorstwu właściwe ubezpieczenie,
 • upewnić się, iż zainteresowana usługą osoba posiada minimum 18 lat lub ma zgodę rodziców,
 • upewnić się, czy potencjalny klient nie cierpi na schorzenia zdrowotne,
 • w przypadku asekuracji liną, przed oddaniem skoku lub rozpoczęciem wspinaczki, każdy uczestnik powinien zostać odpowiednio zważony,

Waga powinna być zapisana (powszechnie zapisuje się ją na przedramieniu skaczącego). Lina musi być dopasowana do wagi - właściwej grubości i długości, rozciągająca się w kontrolowanych proporcjach.

Ważne !

Skoków na bungee nie powinny wykonywać kobiety ciężarne oraz osoby narażone na:

 • choroby układu krążenia,
 • choroby ciężkie niekontrolowane nadciśnienie, choroby naczyń mózgowych, tętniak aorty, stan po operacjach naczyń tętniczych, duże żylaki kończyn dolnych, niedokrwienie kończyn dolnych choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca itp.
 • choroby ośrodkowego układu nerwowego (epilepsja, depresja, psychozy, niedowłady, stan po udarze),
 • choroby oczu (choroby siatkówki, jaskra, stan po operacji, wady wzroku powyżej 3 dioptrii),
 • choroby narządu ruchu (po przebytych obrażeniach kręgosłupa, przebytych ciężkich złamaniach kończyn dolnych i miednicy, choroby kręgosłupa (dyskopatia, złamania, kręgozmyk, osteoporoza, znaczne skrzywienia, wady wrodzone i nabyte).

Bardzo ważne! Przy sportach ekstremalnych bezpieczeństwo powinno odgrywać najważniejszą rolę.

Twoi instruktorzy powinni posiadać:

 • niezbędne kwalifikacje,
 • wiedzę i doświadczenie,
 • odpowiednie ubezpieczenie OC.

Twój sprzęt powinien być niezniszczony, bezpieczny.

W przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa tego typu, w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia uczestników, możesz zostać obarczony nie tylko odpowiedzialnością finansową. Możesz ponieść jednocześnie odpowiedzialność karną - w przypadku oskarżenia o uszkodzenie ciała (trwały/chwilowy uszczerbek na zdrowiu) bądź śmierć skaczącego, z uwagi na niedbalstwo i niedochowanie należytej staranności w przypadku doboru sprzętu oraz pracowników.

 

1.9 Kwalifikacje.

a) Wspinaczka

Konieczne uprawnienia instruktora wspinaczki - bez tego nie można prowadzić usług w zakresie wspinaczki.

Jak uzyskać tytuł instruktora wspinaczki?

Należy złożyć wniosek do Polskiego Związku Alpinistycznego i odbyć specjalny kurs.

Wymagania wobec osób, które chcą się zapisać na kurs instruktora wspinaczki wysokogórskiej :

 • ukończone studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie oceny bardzo dobrej z końcowego zaliczenia lub egzaminu z zajęć prowadzonych w danej dyscyplinie sportu, w wymiarze co najmniej 60 godzin lub ukończona specjalność instruktorska, w wymiarze 60 godzin w danej dyscyplinie sportu albo
 • ukończone studia wyższe na kierunku turystyka i rekreacja ze specjalnością
 • instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie sportu albo
 • posiadanie co najmniej średniego wykształcenia oraz ukończony specjalistyczny kurs instruktorów w danej dyscyplinie sportu i zdany egzamin końcowy.

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu może zwolnić zawodnika z wymogu posiadania wykształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt . Dotyczy to osób, które osiągnęły wyniki o szczególnym znaczeniu dla polskiego sportu. Zawodnik musi złożyć odpowiedni wniosek wraz z opinią właściwego polskiego związku sportowego.

Ponadto kandydaci powinni:

 • Wykazać się dobrym stanem zdrowia, poświadczonym wpisem w karcie/książeczce zdrowia sportowca (specjalizacja: dowolny sport wspinaczkowy). Może być też orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki i uczestnictwa w kursie instruktorów.
 • Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu.
 • Prezentować postawę moralno-etyczną, która nie budzi zastrzeżeń.
 • Odznaczać się: dojrzałością emocjonalną, spokojem i opanowaniem,
 • umiejętnością dokonania szybkiej oceny sytuacji i podjęcia adekwatnej
 • decyzji, konsekwencją w działaniu, spolegliwością, a także posiadać
 • predyspozycje pedagogiczne.
 • Uprawiać daną dyscyplinę alpinizmu na odpowiednio wysokim poziomie
 • oraz dysponować dostatecznie dużym doświadczeniem praktycznym
 • i wszechstronną znajomością (teoretyczną i praktyczną) we wspinaczce wysokogórskiej.

Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne:

 • umiejętność wspinaczki na poziomie V+ w terenie tatrzańskim lub alpejskim albo VI w terenie sportowym, udokumentowana wykazem przejść z minimum ostatnich 3 lat, wskazującym na doświadczenie w zakresie wspinaczki w terenie V+ w roli prowadzącego zespół,
 • bardzo dobra znajomość topografii Tatr Polskich, ze szczególnym
 • uwzględnieniem polskiej części Tatr Wysokich,
 • umiejętność poruszania się i dobra orientacja w terenie bez wyznaczonych szlaków,
 • znajomość technik linowych i asekuracji,
 • dobra kondycja, zaliczenie testu wytrzymałościowego,
 • członkostwo klubu zrzeszonego w Polskim Związku Alpinizmu,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy (nie starsze niż 3 lata).

Szczególnie cenione będzie wszechstronne doświadczenie górskie, w tym:

 • wspinaczki na ścianach skalnych powyżej 500 metrów wysokości,
 • wspinaczki zimowe,
 • wspinaczki w górach lodowcowych na drogach o dużej powadze
 • ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń obiektywnych.
 • dorobek bigwallowy, jaskiniowy lub skiturowy oraz szkoleniowy (skałki) mile widziany.

Prywatne przedsiębiorstwa proponują uzyskanie tytułu „operatora ścianki wspinaczkowej”.

Operator ścianki wspinaczkowej, by uzyskać licencję, musi odbyć specjalistyczny kurs.

Wybrana tematyka zajęć:

 • Budowa i rodzaje sztucznych ścian wspinaczkowych
 • Przepisy związane z budową, instalacją i eksploatacją ścian wspinaczkowych. – normy, atesty, ubezpieczenie, przeglądy techniczne
 • Wyposażenie sztucznych ścian – liny, uprzęże, sprzęt asekuracyjny, spity, stanowiska, apteczka
 • Obsługa techniczna ściany. Użytkowanie, przechowywanie i konserwacja sprzętu – dziennik
 • Obowiązki i uprawnienia operatora ściany wspinaczkowej. Zakres jego odpowiedzialności – polskie prawo – nowa ustawa o sporcie (Odpowiedzialność: instruktora wspinaczki, właściciela ściany).
 • Zasady BHP podczas pracy na sztucznej ścianie. Strefy podwyższonego poziomu zagrożenia na ścianie wspinaczkowej. Regulamin sztucznej ściany
 • Sprzęt wspinaczkowy i asekuracyjny używany na ściance – liny, uprzęże, kaski, przyrządy asekuracyjne, karabinki, atesty
 • Zasady asekuracji na wędkę – różne przyrządy, asekuracja ciężkich osób
 • Zasady wspinania z dolną asekuracją – nauka wyłapywania odpadnięć (asekuracja dynamiczna i statyczna, budowa dolnych stanowisk)
 • Zasady asekuracji przy bulderingu – spoting
 • Sytuacje awaryjne – rodzaje, postępowanie, ćwiczenia.

Pamiętaj!

Operator ściany wspinaczkowej nie posiada uprawnień do prowadzenia zorganizowanych zajęć w zakresie sportu w klubie sportowym, uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez Polski Związek Sportowy. Takie zajęcia mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu.

b) Bungee

Nie ma szczegółowych uprawnień dla instruktorów specjalizujących się w skokach na bungee. Jednak z uwagi na specyfikę wykonywanych czynności, największą wiedzę w tym zakresie oraz umiejętności praktyczne będą posiadali instruktorzy wspinaczki, licencjonowani przez PZA.

 

3.10 Wymagania dla dźwigu dla skaczących z wysokości

Dźwig, za pomocą którego skaczący wwożony jest na górę, i z którego oddaje skok powinien zostać sprawdzony i zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.

Co należy zrobić?

 • Trzeba złożyć wniosek do oddziału Dozoru Technicznego o przeprowadzenie badania urządzenia, podlegającego dozorowi technicznemu.

Do wniosku należy załączyć dwa komplety dokumentacji urządzenia (w języku polskim) - dla każdego ze zgłaszanych urządzeń. Właściwy Oddział UDT rozpatruje wnioski i po zebraniu pełniej dokumentacji/uzupełnieniu braków, inspektor wyznaczony przez urząd, wykonuje badanie techniczne sprzętu. Uzgadnia pasujący termin i miejsce badania oraz informuje, jak należy przygotować urządzenie do badania.

 • Kolejny krok to przeprowadzanie badania odbiorczego. Na jego podstawie urządzenie może zostać przekazane do bezpiecznej eksploatacji. Badanie odbiorcze jest wykonywane przez Inspektora UDT, w obecności przedsiębiorcy eksploatującego urządzenie techniczne.
 • Pozytywny wynik badań kończy się wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Na podstawie wydanej decyzji jest zakładana księga rewizyjna urządzenia.

Dźwig powinien być obsługiwany przez osobę, która posiada uprawnienia operatora żurawi wieżowych, udokumentowanie ważną legitymacją Urzędu Dozoru Technicznego. Osoba, która chce ukończyć taki kurs, musi mieć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań. Kursy w tym zakresie prowadzi m.in. Ogólnopolskie Centrum Kursów Specjalistycznych.

 

3.11 Wymagania dla ścianki wspinaczkowej

Wymagania dla ścianek wspinaczkowych można uzyskać w miejscowo właściwych urzędach miasta.

Wymagania dla producentów/dostawców ścianek wspinaczkowych:

 • Wykonanie ściany musi być zgodnie z projektem (deklaracja zgodności) oraz z normą PN-EN 12572 oraz normami branżowymi.
 • Wykonawca winien przedłożyć atesty (np. PZH), certyfikaty, deklaracje zgodności zastosowanych elementów i wbudowanych materiałów.
 • Wykonawca winien wykonać badania i testy określone normą PN-EN 12572 (protokół z badań).
 • Wykonawca winien dostarczyć dokumentację użytkowania ściany wspinaczkowej, zawierającą zasady użytkowania, konserwacji serwisu itp.
 • Panele muszą spełniać wymagania materiału co najmniej trudno-zapalnego.
 • Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych” oraz zgodnie z przepisami BHP, a szczególnie z zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

 

3.12 Wymagania dla przedsiębiorcy zarządzającego

Nie musisz posiadać wszystkich wymienionych poniżej uprawnień. Ważne, byś dochował należytej staranności przy zatrudnianiu wykwalifikowanej kadry.

Pamiętaj!

Ty jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo panujące w Twoim przedsiębiorstwie!!!

To TY jesteś odpowiedzialny za:

 • Opracowanie (zlecenie opracowania właściwym osobom) odpowiedniego regulaminu korzystania z obiektu (regulamin nie może być sprzeczny z Dokumentacją użytkowania ścian wspinaczkowych producenta);
 • Ubezpieczenie OC pracowników obiektu (bądź upewnienie się, iż zatrudnieni przez Ciebie pracownicy posiadają wykupione ubezpieczenie; możesz to wskazywać jako warunek konieczny przy zatrudnieniu);
 • Szkolenia kompetencyjne i stanowiskowe dla pracowników, podnoszenie ich kwalifikacji - co przekłada się na jakość usług oferowanych przez Twoje przedsiębiorstwo;
 • Stosowanie sprzętu posiadającego ważne atesty (dźwig, uprzęże, liny, przyrządy asekuracyjne itd.);
 • Przestrzeganie dokumentacji serwisowej sprzętu i wyposażenia oraz instrukcji obsługi obiektu (serwis, ważne terminowo przeglądy techniczne).

 

3.13 Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021.162 t.j.));
2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2022.541 t.j.);
3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022.1510 t.j.);
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2022.1360 t.j.);
5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2022.690 t.j.);
6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks Karny (Dz.U 2022.1138 t.j.);
7. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U 2022.1599 t.j.).
 
 

Stan prawny - grudzień 2022 r. 

 Czytaj bezpłatnie ten i pozostałe pomysły na biznes po rejestracji

Darmowy dostęp i logowanie do jestemSzefem.pl

Rejestrując się w serwisie jestemSzefem.pl otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do:

 • opisów pomysłów na mały własny biznes, które odniosły sukces
 • analiz otoczenia prawnego tych małych biznesów
 • testów sprawdzających Twoją gotowości do założenia małego biznesu
 • banku wiedzy
 • wsparcia na każdym etapie zakładania i prowadzenia firmy

Marzysz o własnej firmie? Zrób z nami pierwszy krok!

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam.

Włącz się w jestemSzefem.pl i zrealizuj swoje marzenia o własnej firmie!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT