Pomysł na biznes:

Jak założyć Klub Malucha - profesjonalną salę zabaw dla dzieci?

Branża:
 • Usługi organizacji uroczystości rodzinnych
 • Usługi dla dzieci
 • Usługi
 • Rozrywka

artcile

Podejmij wyzwanie

Dobry czas na biznes

Czasami założenie własnej firmy jest wynikiem wieloletniej pasji. Zdarza się też, że pomysł na działalność gospodarczą pojawia się spontanicznie. Wystarczy bacznie obserwować swoje otoczenie, by wyczuć potrzeby rynku.

Jeżeli lubisz pracę z dziećmi albo jesteś młodym rodzicem, rozważ prowadzenie firmy skupiającej się na najmłodszych. To dobry pomysł na pierwsze kroki w biznesie.

Od kilku lat ogromną popularność zdobywają sale zabaw dla dzieci. Znane również jako bawialnie lub wewnętrzne place.

To nie tylko pomysł na weekendową rozrywkę. Wyprawianie są w nich urodziny, imieniny czy inne ważne dziecięce uroczystości.

Są znakomitą propozycją dla osób, które nie mają w pobliżu miejsca zamieszkania tradycyjnego placu zabaw lub nie mogą z niego korzystać z powodu złej pogody.

Coraz częściej sala zabaw pojawia się w firmach, sklepach czy urzędach, aby umilić dzieciom czas podczas załatwiania spraw przez ich opiekunów. Również przedszkola doceniają posiadanie specjalnej sali zabaw wewnątrz budynku, która pozwoli na aktywność najmłodszych również przy złych warunkach atmosferycznych. 

icon

Dla kogo?

 • Dla osób, które lubią pracować z dziećmi
 • Dla absolwentów pedagogiki, wychowania przedszkolnego i kierunków pokrewnych
 • Dla młodych rodziców, którzy chcą być aktywni zawodowo
icon

Zanim zaczniesz

 • Wybierz odpowiednią lokalizację. Zastanów się, jakie miejsce będzie najlepsze dla Twojej działalności – ile miejsca potrzebujesz, jaki konkretnie niezbędny jest budynek
 • Zbadaj konkurencję – sprawdź, ile w najbliższej okolicy jest firm podobnych do Twojej; jaką mają ofertę, jak wygląda ich praca
 • Przygotuj lokal pod kątem wymagań sanepidu i wymogów bezpieczeństwa, dostosuj do potrzeb małych klientów
 • Sprawdź ewentualnie uzupełnij swoje zawodowe, pedagogiczne przygotowanie
 • Przygotuj się do zatrudnienia profesjonalistów. Zatroszcz się, by pracownicy byli najlepszą wizytówką Twojej firmy (wychowawcy, animatorzy)

Na sukces w biznesie składa się wiele czynników. Bez wątpienia - jedne z najważniejszych to  pewność siebie i pracowitość. Jeżeli posiadasz te dwie cechy, koniecznie otwórz firmę swoich marzeń!

artcile

Liczy się pomysł

Zawodowy zwrot akcji

Kiedy kobieta zostaje matką, cały jej świat się zmienia. W wielu przypadkach praca nie jest najważniejszym punktem dnia. Nie oznacza to, że aktywne zawodowo panie porzucają swoje marzenia o karierze. Często, zamiast etatu, wybierają własną działalność gospodarczą. Na całym świecie kobiety są właścicielkami ok. 200 milionów firm. W Polsce stanowią jedną trzecią wszystkich przedsiębiorców.

Źródło: Newseria.pl

https://biznes.newseria.pl/news/co-trzecia-firma-w-polsce,p1646333491 [dostęp” 07.07.2018r.]

icon

Jak powstał pomysł na ten biznes

Z potrzeby zmian w życiu zawodowym

Wiele młodych mam po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i wychowawczego nie chce lub nie może wrócić do dawnej pracy. To wtedy pojawia się ten moment, by przyjrzeć się swojemu życiu zawodowemu i zrobić w nim gruntowne porządki. Coraz więcej kobiet wybiera sprzedaż produktów i usług dla najmłodszych. Wykorzystują czas opieki nad dzieckiem, by odkryć potrzeby innych mam. Świetnie rozumieją życzenia i odczucia swojej grupy docelowej. W ten sposób przygotowują produkty i usługi, które trafiają na podatny grunt.

Poniżej znajdziesz wskazówki i opisy dotyczące prowadzenia sali zabaw dla najmłodszych. Poznasz m.in. przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w takich miejscach.

artcile

Wiedza kluczem do sukcesu!

Wygoda i koszty – co i za ile?

Dzieci to wyjątkowi klienci. Zasady prowadzenia działalności, której głównymi odbiorcami są najmłodsi są bardzo restrykcyjne. Wszystko po to, by zapewnić dzieciom maksimum bezpieczeństwa. Aby otrzymać pozwolenie na otwarcie sali zabaw, musisz spełnić wymagania stawiane przez Główny Inspektorat Sanitarny (sanepid).

icon

Wiedza to potęga

 Sala zabaw i sanepid

Sale zabaw nie podlegają urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przepisy prawne nie precyzują wymagań dotyczących prowadzenia tego typu działalności ani nie określają podstawowych kwestii, związanych z procesem mycia i dezynfekcji. Utrzymanie czystości i porządku zależy od stopnia świadomości zagrożenia i dobrej woli właściciela lokalu.

Jeśli w lokalu będą przygotowywane posiłki, to przed rozpoczęciem działalności, konieczny jest odbiór przez sanepid.

W takim wypadku, właściciel musi spełnić następujące wymagania.

Powinien:

 • przygotować projekt technologiczny,
 • stworzyć dokumentację HACCP wraz z Dobrą Praktyką Higieniczną i Produkcyjną (GHP–GMP)

Dokumentacja HACCP zawiera m.in.:

- sposoby przygotowania napojów i posiłków,

- analizę zagrożeń,

- wyznaczenie krytycznych punktów kontrolnych,

 • przeprowadzić badania wody w lokalu (testy mikrobiologiczne i chemiczne),
 • zadeklarować podpisanie umowy na odbiór śmieci,
 • założyć tzw. książeczkę sanepidowską dla siebie oraz dla wszystkich pracowników,
 • kupić książkę kontroli przedsiębiorcy,
 • udostępnić umowę najmu albo akt własności lokalu,
 • przygotować listę alergenów w oferowanych posiłkach i napojach.

Źródła: HACCAP dla Ciebie https://haccpdlaciebie.pl/2017/10/haccp-dla-klubokawiarni-z-sala-zabaw-na-przykladzie-kawa-zabawa-w-zielonej-gorze/  [07.07.2018 r.].

Wspomagamy.pl https://wspomagamy.pl/haccp-dla-sali-zabaw/ [07.07.2018 r.].

Co możesz zaoferować swoim klientom?

Sala zabaw to początek. Aby wyróżnić się na tle konkurencji, możesz oferować także inne usługi. Postaraj się, aby wszystkie proponowane przez Twoją formę aktywności były profesjonalne i bezpieczne dla najmłodszych. Gościom, oprócz sali zabaw, możesz zaoferować:

 • cykliczne zajęcia dla maluchów (rytmika, tańce, zajęcia logopedyczne, pomoc w czytaniu, pisaniu, zajęcia plastyczne, informatyczne etc.),
 • okolicznościowe spotkania – Mikołajki, Halloween, powitanie wiosny, bal karnawałowy,
 • organizację urodzin, spotkań rodzinnych dla najmłodszych, półkolonie, ferie.
artcile

Bez tego ani rusz

Miejsce bezpieczne dla maluchów

Najważniejsze - lokal

Lokal, w którym będzie się znajdować sala zabaw, nie może być przypadkowy. Poza oczywistymi względami, takimi jak dobra lokalizacja, należy wziąć pod uwagę także inne czynniki.

Wymagania, które powinien spełniać lokal:

1. Warunki techniczno-higieniczne

 •  Poziom podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci, powinien znajdować się co najmniej 30 cm powyżej terenu urządzonego przy budynku, a wysokość tych pomieszczeń powinna wynosić co najmniej 3 m.
 • Sufity, ściany, podłogi oraz posadzki, a także stolarka okienna i drzwiowa powinny być utrzymane w dobrym stanie sanitarno-technicznym.
 • Na grzejnikach centralnego ogrzewania powinny znajdować się osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym.

2. Mikroklimat

W pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci powinna być zapewniona: skuteczna wentylacja, temperatura minimalna 18⁰C, właściwe oświetlenie, możliwość otwierania co najmniej 50% powierzchni okien, możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem.

3. Wyposażenie sali zabaw

 • Wyposażenie pomieszczeń powinno być zgodne z normą PN-EN 1176 i PN-EN 14960 (zgodność potwierdzona certyfikatem lub deklaracją zgodności).
 • Konstrukcja urządzeń do zabawy powinna być stabilna i wytrzymała.
 • Wyposażenie i sprzęt powinny być utrzymane w dobrym stanie sanitarnym i technicznym.
 • W sali zabaw powinna znajdować się tablica informacyjna, określająca zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu i urządzeń, a także tablica z numerem telefonu pogotowia ratunkowego, numerem telefonu osoby odpowiedzialnej za konserwację obiektu oraz nazwa i adres sali zabaw.

4. Mycie i dezynfekcja sprzętu i urządzeń

 • Mycie i dezynfekcję wyposażenia sali zabaw, środkami zalecanymi przez producenta, należy przeprowadzać z częstotliwością uzależnioną od potrzeb danej placówki. Trzeba się kierować przede wszystkim liczbą przebywających w sali dzieci.
 • Należy prowadzić rejestr wykonywanych czynności. Dokumentacja powinna zawierać informacje dotyczące: 
  • daty wykonania oraz rodzaj mytego i dezynfekowanego sprzętu,
  • zastosowanych środków myjących i dezynfekujących oraz ich stężenie,
  • osoby wykonującej czynności mycia i dezynfekcji.
 • Miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości powinno być zabezpieczone przed dostępem dzieci.

5. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Należy zapewnić dostęp do urządzeń sanitarnych. Gdy jest taka potrzeba - także do stanowiska do przewijania.
 • Do umywalek powinna być doprowadzona bieżąca zimna i ciepła woda. Pomieszczenia sanitarne trzeba wyposażyć w podstawowe środki higieny osobistej.
 • Należy zachować standardy dostępności do urządzeń sanitarnych (1 miska ustępowa i 1 umywalka - na maksymalnie 15 dzieci).
 • Podłogi oraz ściany do wysokości co najmniej 2 m powinny być pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych, tak aby możliwe było łatwe utrzymanie ich w czystości.

6. Szatnia

 • W lokalu należy zapewnić miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej i obuwia, z zachowaniem zasad higieny.
 • Zabawki i konstrukcje powinny być w pełni bezpieczne dla najmłodszych. Całe wyposażenie powinno być zgodne z normami PN – EN 1176 oraz PN – EN 14960. Wszystkie drabinki, zjeżdżalnie, małpie gaje muszą być stabilne. Sprzęty powinny być regularnie serwisowane.
 • Konieczne jest także umieszczenie w widocznym miejscu tablicy z regulaminem. Dzięki temu zasady obowiązujące w Twojej sali zabaw będą dla wszystkich jasne.

Źródło: Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu [07.07.2018 r.].

Bezpieczeństwo to priorytet

Bezpieczeństwo to bardzo istotny element Twojego biznesu. W trosce o najwyższe standardy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z Izbą Handlową oraz w porozumieniu z Rzecznikiem Praw Dziecka przygotowali następujący zestaw porad i zaleceń dla przedsiębiorców prowadzących salę zabaw dla dzieci:

 1. Na przedsiębiorcy ciąży odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
 2. Dzieci przez cały czas powinny pozostawać pod opieką dorosłych.
 3. Osoby wyznaczone do opieki nad dzieckiem powinny mieć odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje.
 4. Zakres obowiązków pracownika powinien szczegółowo określać zadania związane z pobytem dziecka w sali zabaw.
 5. Aby świadczyć usługi na wysokim poziomie, niezbędny jest regulamin sali zabaw.
 6. Ważne jest konkretne określenie zakresu i rodzaju świadczonych usług:
 7. - czy udostępniane są jedynie zabawki i urządzenia dostępne na sali zabaw,
 8. - czy sprawowana jest również opieka na dziećmi przebywającymi w sali zabaw.
 9. Warto zadbać, by konsumenci mogli zapoznać się z regulaminem przed skorzystaniem z usługi. Nie może on zawierać postanowień niezgodnych z prawem.
 10. Należy bezwzględnie określić liczbę dzieci (z uwzględnieniem wieku), które mogą przebywać jednocześnie w sali zabaw.
 11. Trzeba określić liczbę dzieci na jednego opiekuna.
 12. Urządzenia oraz miejsca wyznaczone do zabawy nie mogą stanowić zagrożenia dla dzieci.
 13. Konieczne jest wypracowanie procedur w sytuacjach tzw. „nagłych” (np. ratowanie zdrowia i życia dziecka, samowolne oddalenie się dziecka).
 14. Warto współpracować z rodzicami lub opiekunami dziecka; przekazać im pełne informacje o organizacji sali, pozyskać informacje o dziecku (np. zdrowotne), które mają wpływ na zapewnienie optymalnych warunków bezpieczeństwa i opieki.

Warto zachęcić rodziców, aby skorzystali z porad i zaleceń przygotowanych przez UOKIK, Inspekcję Handlową i RPD

Ważne kroki rodzica (opiekuna) przed wybraniem sali zabaw:

1. Przeczytanie regulaminu sali zabaw i odszukanie informacji:

- na czym konkretnie polega usługa – czy obejmuje także opiekę nad dzieckiem,

- o odpowiedzialności przedsiębiorcy za bezpieczeństwo dziecka,

- o maksymalnej liczbie dzieci, które mogą jednocześnie bawić się w sali i ich wieku.

2. Obejrzenie sali zabaw i jej wyposażenia – sprawdzenie, czy dziecko będzie w niej bezpieczne, upewnienie się, że:

- elementy wystające i ostre krawędzie są osłonięte,

- kontakty i kable są zabezpieczone przed dostępem dzieci,

- szczeliny i otwory, które grożą zakleszczeniem się głowy czy palców są zakryte,

- sala jest zabezpieczona przed samowolnym wyjściem dziecka,

- dziecko będzie miało zapewnioną zabawę odpowiednią do wieku. 

3. Zadbanie o komfort dziecka:

- ocenienie, czy jest to miejsce przyjazne i adekwatne do rozwoju dziecka,

- ocenienie, czy dziecko jest gotowe na pozostanie w sali zabaw pod opieką nieznanych mu osób,

- wzięcie pod uwagę, jak długo dziecko może przebywać w tym miejscu, szczególnie, gdy zostaje tam pierwszy raz,

- zapoznanie dziecka z osobą opiekującą się, poinformowanie dziecka kiedy rodzic wróci, wskazanie toalety i osoby, do której może zwrócić się o pomoc,

- pozostawienie opiekunom numeru telefonu i bycie w gotowości na ewentualny kontakt i konieczność pilnego powrotu.

Źródło: Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13007 07.07.2018

icon

Warto wiedzieć

Ważne - bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem

To znak jakości placu lub sali zabaw nadawany przez Centrum Kontroli Placów Zabaw (CKPZ), po pozytywnym zweryfikowaniu zgodności tego miejsca z Normą PN-EN 1176:2009 i po wydaniu certyfikatu.

Wydanie Certyfikatu poprzedza ocena zgodności z normą, przeprowadzona w formie inspekcji przez inspektora CKPZ oraz sporządzenie dokumentu pokontrolnego - Sprawozdania z Inspekcji.

CKPZ wydaje Certyfikaty z Inspekcji. Są wystawiane po przeprowadzeniu oceny zgodności z wybranymi wymaganiami norm i przeprowadzeniu analizy ryzyka, gdy produkt jest zgodny z tymi normami lub nie jest zgodny, ale nie stanowi poważnego zagrożenia (tzn. poziom ryzyka określono na poziomie "0" lub "1" w pięciostopniowej skali stosowanej w CKPZ).

Plac zabaw lub sala zabaw po otrzymaniu Certyfikatu uzyskuje prawo do oznaczenia Znakiem B - Bezpieczny Plac Zabaw.

Oznaczenie jest ważne przez rok. Do przedłużenia konieczne jest przeprowadzenie kontroli corocznej głównej przez Inspektora CKPZ lub Inspektora 3° stopnia certyfikowanego przez CKPZ.

Znak B – Bezpieczny Plac Zabaw nakleja się na tablicy regulaminowej lub w innym widocznym miejscu. Na naklejce podana jest data kolejnej kontroli.

Do utrzymania Znaku B – Bezpieczny Plac Zabaw, konieczne jest wdrożenie systemu kontroli placu zabaw, zgodnego z PN-EN 1176-7:2009 – jest to przedmiotem kolejnej kontroli corocznej głównej.

CKPZ może cofnąć prawo do oznaczenia Znakiem B – Bezpieczny Plac Zabaw, gdy uzyska informację o obniżeniu poziomu bezpieczeństwa na „2” w pięciostopniowej skali ryzyka, na okres dłuższy niż 30 dni.

CKPZ ma prawo do publikowania w dowolnej formie i miejscu informacji o nadaniu Znaku B – Bezpieczny plac zabaw.

Normy obowiązujące właścicieli i producentów sal zabaw i „dmuchańców”:

- PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

- PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.

- PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

- PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw.

- PN-EN 14960:2014-02 Nadmuchiwany sprzęt do zabawy. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Wyżej wymienione normy są także podstawą do kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Handlową.

Źródło: http://placezabaw.org/info/sale-zabaw-i-dmuchance 07.07.2018, Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Ciekawa zabawa

Twoi mali goście muszą się dobrze bawić - to gwarancja sukcesu Twojego biznesu.

Przygotuj dla nich mnóstwo zabawek. Pamiętaj, że muszą być bezpieczne i pokryte atestowanymi farbami.

Przede wszystkim dostosuj wyposażenie do wieku dzieci, które będą gościć w Twojej sali zabaw. Od tego zależy rodzaj zabawek, urządzeń i narzędzi pedagogicznych.

Co warto kupić dla najmłodszych?

 • klocki, układanki
 • kącik kuchenny – kuchenka, garnki, warzywa i owoce do krojenia,
 • pojazdy – wywrotki, garaże, jeździki,
 • kącik lalek – lalki niemowlęta, wózek, lalki Barbie, domek dla lalek z akcesoriami,
 • kącik malucha – miękkie zabawki, poduszki, sortery, zabawki interaktywne,
 • trampolinę,
 • małpi gaj – basen z kolorowymi kulkami, labirynt, zjeżdżalnie,
 • instrumenty – bębenki, tamburyn, marakasy, cymbałki.
 • przytulanki.

Staraj się kupować zabawki drewniane. Plastikowe niech będą tylko dodatkiem. Choć produkty wykonane z naturalnych materiałów są droższe, uważa się je za bardziej rozwijające i bezpieczniejsze dla maluchów.

Co warto kupić dla nieco starszych – uczniów klas 0-III?

 • gry planszowe, puzzle
 • kredki, farby, akcesoria do malowania, rysowania, prac plastycznych
 • tablice i kredę
 • książeczki do kolorowania
 • książeczki do czytania
icon

Jak przygotować zaplecze kuchenne?

Jeżeli planujesz prowadzenie kawiarni lub przygotowanie posiłków dla gości Twojej sali zabaw, musisz posiadać kuchnię.

Miejsca, w których przechowuje się żywność są dokładnie określone przez polskie prawo. W przypadku dań zawierających surowe jaja, konieczne jest posiadanie oddzielnego pomieszczenia do ich dezynfekcji i obróbki. Ściany w takim lokalu nie mogą być niższe niż 3,3 m. Żadna z powierzchni (półki, blaty, podłogi, ściany, wszystkie urządzenia) nie może posiadać zarysowań i odprysków.

Chcesz sprzedawać ciasta, ale nie masz zbyt wiele miejsca? Możesz zamawiać gotowe wypieki. To znacznie ograniczy koszty przystosowania zaplecza gastronomicznego. Znajdź zaufaną cukiernię, która będzie regularnie dostarczać Ci świeże słodkości.

Źródło: Wspomagamy.pl, https://wspomagamy.pl/haccp-dla-sali-zabaw/ [07.07.2018 r.].

artcile

A to ciekawe…

Pracownicy i oferta – wizytówka Twojej firmy

Jeśli planujesz oferować swoje usługi przez cały dzień – np. w godzinach 7.00 – 19.00, pomyśl o personelu, który mógłby pracować na zmiany. Osoby, które zatrudniasz, nie mogą być przypadkowe. Muszą mieć odpowiednie zawodowe przygotowanie i powinny uwielbiać pracę z dziećmi. W takich miejscach najczęściej pracują absolwenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Nie jest to jednak wymagane przez prawo.

 

Pracownik sali zabaw powinien:

 • dysponować aktualnymi orzeczeniami lekarskimi, stwierdzającymi brak przeciwwskazań do pracy z dziećmi,
 • mieć miłe usposobienie,
 • być otwarty,
 • mieć doświadczenie w pracy z dziećmi,
 • mieć ukończony kurs pierwszej pomocy i (ewentualnie) kurs animatora.
icon

Warto wiedzieć

Zajęcia dla maluchów

Coraz częściej dzieci przebywają poza domem przez cały dzień. Po szkole lub po zajęciach w przedszkolu mogą skorzystać z oferty sali zabaw. Jeśli dodatkowo, obok opieki, będziesz oferować inne usługi – może okazać się to strzałem w dziesiątkę i wypełnić lukę na lokalnym rynku.

Poniżej prezentujemy przykładowe zajęcia, które warto włączyć do swojej oferty.

Nauka języków obcych

Naukę języków obcych warto zacząć już od najwcześniejszych lat. To właśnie wtedy najłatwiej przyswoić akcent i melodię języka. Istnieje wiele metod nauki dzieci. W zależności od profilu Twojej działalności oraz wieku kursantów możesz zaproponować następujące warianty:

 • Helen Doron (metoda naturalna) – polega na zaangażowaniu wszystkich zmysłów. Nauczyciel mówi jedynie w języku obcym.
 • Musical Babies – nauka poprzez taniec i śpiew. Szczególny nacisk kładzie się na poprawną wymowę.
 • Talking Kids – szybkie, energicznie prowadzone zajęcia. Przypominają klasyczne lekcje z nauką gramatyki.
 • Berlitz Kids – metoda nastawiona na sprawne, bezproblemowe konwersacje.

Gordonki

Zajęcia umuzykalniające opracowane przez E. E. Gordona. Polegają na nauce poprzez zabawę. Podczas spotkania animator korzysta z wielu akcesoriów, aby zachęcić maluchy do wspólnej aktywności. Najczęściej stosowane są duże, kolorowe chusty, piłki, pióra, bańki mydlane i wstążki.

Zajęcia sensoryczne

Zajęcia ogólnorozwojowe, które polegają na stymulowaniu różnych zmysłów. Maluchy dotykają, słuchają, wąchają i smakują przeróżnych rzeczy. Poznają strukturę przedmiotów, ich smak, zapach i wydawane przez nie dźwięki. To pobudza układ nerwowy i dostarcza dzieciom mnóstwa twórczej zabawy.

Przygotowanie do przedszkola

Dobry pomysł, by dzieci od 2 roku życia wprowadzać w świat przedszkola. Osoba prowadząca kurs,  uczy maluchy poprzez zabawę. Każde spotkanie przebiega według ustalonych reguł i przypomina zajęcia przedszkolne.

Zajęcia baletowe, taneczne

To wspomaganie koordynacji ruchowej oraz właściwej postawy u dzieci. Zachwyci wszystkie małe księżniczki, które pragną zostać w przyszłości baletnicami. Zajęcia powinna prowadzić profesjonalna instruktorka, która, poza wiedzą, ma także odpowiednie podejście do dzieci.

źródła:

 https://www.mamazone.pl/artykuly/starsze-dziecko/przedszkolak/rozwoj-i-wychowanie/metody-nauki-jezykow-obcych/# [07.07.2018 r.].

http://mamadu.pl/123483,gordonki-te-zajecia-robia-w-warszawie-furore-sprawdz-czy-powinienes-zapisac-na-nie-swoje-dziecko [07.07.2018 r.].

http://malinowo.pl/pomyslynazmysly.asp [07.07.2018 r.].

https://piruecik.pl/ [07.07.2018 r.].

Odbiór dziecka ze szkoły/przedszkola lub dowóz dziecka do szkoły

Ta usługa cieszy się coraz większym zainteresowaniem rodziców, którzy pracując zawodowo. Nie mogą oni o konkretnej godzinie odebrać dziecka z przedszkola czy szkoły i zająć się nim. Profesjonalny dowóz dziecka i opieka nad nim do czasu powrotu rodziców może być atrakcyjną usługą.    Czytaj bezpłatnie ten i pozostałe pomysły na biznes po rejestracji

Darmowy dostęp i logowanie do jestemSzefem.pl

Rejestrując się w serwisie jestemSzefem.pl otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do:

 • opisów pomysłów na mały własny biznes, które odniosły sukces
 • analiz otoczenia prawnego tych małych biznesów
 • testów sprawdzających Twoją gotowości do założenia małego biznesu
 • banku wiedzy
 • wsparcia na każdym etapie zakładania i prowadzenia firmy

Marzysz o własnej firmie? Zrób z nami pierwszy krok!

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam.

Włącz się w jestemSzefem.pl i zrealizuj swoje marzenia o własnej firmie!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT