Analiza otoczenia prawnego dla:

Jak założyć sklep ze sprzętem rehabilitacyjnym dla kobiet po mastektomii?

Powrót do pomysłu na biznes
artcile

Wstęp

Dla kogo jest otoczenie prawne

W niniejszej prezentacji przedstawimy historię kobiety – Amazonki, która otworzyła pierwszy w Polsce sklep przeznaczony dla kobiet po mastektomii. Pani Barbarze udało się stworzyć coś więcej niż zwykły sklep. Wykreowała miejsce, w którym kobiety mogą poczuć się komfortowo mimo przebytej choroby i zabiegu oraz poradzić sobie z traumą, którą przeżywa każda chorująca osoba.

Poniższe otoczenie prawne może zostać wykorzystane także dla innej działalności specjalizującej się w wykonywaniu szczególnych, dedykowanych ubiorów oraz profesjonalnych akcesoriów dla osób, które w wyniku wypadku bądź choroby mają trwałe uszkodzenia ciała. Informacje dotyczące m.in. rejestracji, wyboru formy prawnej działalności, certyfikacji, własności intelektualnej, mogą być przydatne dla każdego, kto planuje zająć się podobną działalnością.

Przedsiębiorstwo, dla którego zostało przygotowane poniższe otoczenie prawne, należy do dziedziny, w której niezbędne jest właściwe przygotowanie merytoryczne - bez tego biznes nie ma najmniejszych szans na powodzenie. Jeżeli będziesz zatrudniał pracowników lub prowadził przedsiębiorstwo z inną osobą - zadbaj, aby były to osoby posiadające wiedzę z zakresu medycyny. Mogą być to absolwenci rehabilitacji czy osoby interesujące się medycyną oraz artykułami medycznymi.

artcile

Wybór formy prowadzenia działalności

To ważna decyzja, przed założeniem każdej działalności gospodarczej.

Masz m. in. do wyboru:

 • jednoosobową działalność gospodarczą
 • działalność w ramach spółki osobowej (jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej), 
 • spółkę kapitałową (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej)
 • spółkę cywilną. 

O formach działalności gospodarczej szerzej przeczytasz tutaj: 

 

Jaka forma prawna będzie odpowiednia dla Twojej działalności?

 

 

 

Najczęstszą formą rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej jest tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza - prowadzona osobiście przez przedsiębiorcę.

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodraczej - procedura:

Wpis do CEIDG

 • Do zarejestrowania własnej działalności konieczne jest uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - na podstawie złożonego wniosku.
 • Wniosek o wpis do CEIDG:
 • za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej CEIDG,
 • w postaci papierowej. Wniosek można złożyć w wybranym urzędzie gminy albo wysłać przesyłką rejestrowaną na adres wybranego urzędu gminy. 

 

Przedsiębiorco! Pamiętaj o odpowiednim wyborze numeru PKD. 

Polska Klasyfikacja działalności jest to podział rodzajów działalności stosowany m.in. w ewidencji i statystyce. Poszczególne rodzaje działalności mają odpowiadające im kody PKD, które służą do określenia przedmiotu działalności przedsiębiorstwa. Rejestrując działalność należy ustalić, które kody PKD są właściwe dla działalności, którą są chcesz prowadzić. Ponadto musisz zdecydować, która będzie tą przeważającą. 

Obecnie obowiązuje klasyfikacja PKD 2007, wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Poszczególne kody PKD, właściwe dla danego rodzaju działalności możesz też ustalić korzystając ze strony Tabela PKD (https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd).
 
Dla działalności polegającej na sprzedaży detalicznej wyrobów medycznych, włączając w to wyroby ortopedyczne, prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach odpowiedni jest kod PKD 47.74.Z.
artcile

Aspekty prawne związane z prowadzeniem działalności

3.1 Gdzie można sprzedawać wyspecjalizowaną bieliznę dla kobiet po mastektomii? 

Kobiety po mastektomii wymagają szczególnej uwagi oraz pomocy przy wyborze bielizny. Ma ona sprawiać, że panie będą się czuły atrakcyjne. Ma być też komfortowa, wygodna i dopasowana do ciała. 

Doborem takich produktów powinni się zająć specjaliści, a produkty sprzedawane w sklepach z wyrobami medycznymi, czyli w rozumieniu przepisów – w sklepach zaopatrzenia medycznego. 

Do artykułów uzupełniających, które mogą pojawić się w „sklepie medycznym” należą w szczególności silikonowe, przyklejane protezy piersi. Do ich właściwego dopasowania potrzebna jest odpowiednia wiedza medyczna. 

Niniejsze otoczenie prawne odnosi się w szczególności do przedsięwzięcia polegającego na szyciu bielizny dla kobiet po mastektomii. Istotne jest zwrócenie uwagi, na możliwość wyrabiania i przygotowania specjalnych protez piersi, które powinny być sprzedawane wyłącznie w sklepach medycznych.

 

WAŻNE! 

Protezy piersi oraz nakładki uzupełniające dla kobiet po operacyjnym leczeniu nowotworowym piersi, wadach rozwojowych bądź uszczerbkach w wyniku urazów są refundowane przez  Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Jest to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Każda kobieta spełniająca przesłanki może raz na dwa lata skorzystać z refundacji. Musi najpierw uzyskać zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze od lekarza posiadającego właściwe kwalifikacje, a następnie zamówić je we właściwym sklepie medycznym.

 

3.2 Lokalizacja przedsięwzięcia 

Wybór miejsca prowadzenia działalności.  

Dla tego typu przedsięwzięcia nie ma większego znaczenia, czy wyroby będą powstawać w Twoim domu, u Twoich podwykonawców, czy też w regularnym zakładzie produkcji odzieży. Ty wybierasz komu chcesz powierzyć wykonywanie i produkcję wyrobów - np. członkom rodziny, w drodze „naboru” do pracy chałupniczej lub zatrudniając odpowiednie osoby.  

Pamiętaj, że tworzone przez Ciebie akcesoria powinny być wykonane z wyjątkową dbałością o detale. Tylko wtedy będą w pełni spełniały swoje zadanie i uszczęśliwiały kobiety, które je noszą. Istotną kwestią jest więc przez kogo będą wykonywane i czy te osoby posiadają niezbędną wiedzę/uprawnienia. 

Jeżeli chcesz wynająć budynek/lokal, to sprawdź, czy możesz w nim prowadzić daną działalność gospodarczą. Właściciel lokalu/budynku powinien przedstawić Ci odpowiednie dokumenty, które potwierdzą dopuszczalny sposób użytkowania (np. decyzję o pozwoleniu na użytkowanie).

Jeżeli chcesz przystosować wynajmowany budynek/lokal do swoich potrzeb (np. przebudować go lub zmienić sposób użytkowania), to najpierw musisz uzgodnić to z właścicielem lokalu i uzyskać jego zgodę. Ponadto, musisz również uzyskać zgodę nadzoru budowlanego, a także zrobić wpis w rejestrze gruntów i budynków.  

Jeżeli chcesz wykonywać działalność w swoim miejscu zamieszkania, to przemyśl jego dobrą organizację.  

 • Przede wszystkim, pomyśl czy posiadasz odpowiednie miejsce na wyodrębnienie pokoi, by posiadały odpowiednie media, tj. prąd o odpowiednim napięciu i natężeniu oraz Internet.  
 • Jeśli obok biura miałyby mieścić się pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia działalności handlowej czy produkcyjnej - sprawdź czy zmieszczą się tam maszyny do szycia i inne przedmioty, z których będziesz korzystać.  
 • Czy będą spełnione warunki do przyjmowania klientów - estetyczne/porządkowe? 

 

3.3 Kwalifikacje 

Osoba specjalizująca się w doborze biustonoszy, która potraf idealnie dobrać rozmiar oraz model - to brafitterka. Jednak w omawianym przypadku, taka osoba  powinna posiadać  również niezbędną wiedzę medyczną. Dzięki temu będzie potrafiła właściwe dobrać dodatkowe akcesoria.

Akcesoria dla kobiet po mastektomii powinny być sprzedawane w sklepie o statusie sklepu medycznego. 

Jest to niezwykle  istotna kwestia. W polskim prawie brak jest regulacji na temat tego, kto może prowadzić specjalistyczny sklep ze sprzętem rehabilitacyjnym. Ważne jest jednak, aby osoba taka miała pojęcie na temat sprzętu lub posiadała odpowiednie kwalifikacje. Tylko profesjonalnie dobrane akcesoria zapewnią pełen komfort użytkowania.

Dobrym pomysłem jest zatrudnienie fizjoterapeuty - osoby, która ukończyła studia wyższe na kierunku fizjoterapia - na poziomie licencjackim lub magisterskim (3 lub 5 lat). W związku z rozwojem medycyny, fizjoterapeuta powinien się ciągle doszkalać oraz być na bieżąco z wszelkimi innowacjami technologicznymi (nowe możliwości rehabilitacji, coraz lepszy sprzęt). Osoba z takim wykształceniem i wiedzą będzie miała dobry kontakt z klientami oraz wpłynie na wizerunek Twojej firmy. 

3.4 Zatrudnienie pracowników 

Jeżeli chcesz prowadzić działalność polegającą na przygotowywaniu właściwych akcesoriów dla kobiet po mastektomii pomyśl, aby w Twoim przedsiębiorstwie pojawili się także odpowiedni pracownicy (specjaliści). Mogą być zatrudniani do jednorazowego zlecenia bądź współpracować z Tobą na stałe.  

Zatrudnienie może nastąpić na podstawie poniżej przedstawionych umów: 

 

Umowa o pracę 

  

Umowa zlecenia

 

Umowa o dzieło  

 

Umowa o pracę nakładczą  

 

 

Czym jest praca nakładcza? 

Może okazać się korzystną formą zatrudnienia Twoich pracowników. Zgodnie z art. 303 Kodeksu pracy oraz Rozporządzeniem z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą, jest to umowa, która powinna być zawarta: 

 • na piśmie,  
 • z określeniem rodzaju umowy i jej podstawowych warunków,  
 • z określeniem rodzaju pracy i terminu jej rozpoczęcia oraz zasad wynagradzania.

Umowa o pracę nakładczą może być zawarta: 

 • na okres próbny (nie może przekraczać 3 miesięcy), 
 • na czas określony,  
 • na czas wykonania określonej pracy 
 • na czas nieokreślony.

Ponadto, w takiej umowie strony określają minimalną miesięczną ilość pracy. Powinna być tak ustalona, aby jej wykonanie zapewniało uzyskanie, co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia. Jeżeli praca nakładcza stanowi dla wykonawcy wyłączne lub główne źródło utrzymania - jej wykonanie powinno zapewniać uzyskanie wynagrodzenia nie mniejszego od najniższego.  

Umowa o pracę nakładczą może zostać rozwiązana: 

 • w każdym czasie na mocy porozumienia stron, 
 • umowa zawarta na okres próbny może być rozwiązana za 2-tygodniowym wypowiedzeniem, 
 • umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana za 1-miesięcznym wypowiedzeniem, okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 

 

3.5 Zakaz reklamowania Twojego sklepu 

Art. 71 ust. 1 Ustawy Prawo Farmaceutyczne wskazuje, że poza aptekami i punktami aptecznymi, obrót detalicznymi produktami leczniczymi, wydawanymi bez przepisu lekarza (a są to zarówno specjalistyczne biustonosze dla kobiet po mastektomii, jak i przyklejane protezy piersi) mogą prowadzić: 

 • sklepy zielarsko-medyczne, 
 • sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego, 
 • sklepy ogólnodostępne.  

Wszystkie wyżej wymienione kategorie sklepów zaliczane są do „placówek obrotu pozaaptecznego”. 

Zgodnie zaś z art. 94a ust.1 Ustawy Prawo Farmaceutyczne zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Z kolei ustęp 1a tego artykułu wskazuje, że zabroniona jest także reklama placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności, odnoszącej się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. Za przestrzeganie tych przepisów odpowiada Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.

W razie stwierdzenia naruszenia ww. przepisów wydaje on decyzję o zaprzestaniu prowadzenia takiej reklamy. Decyzja ma status tytułu wykonawczego, podlega natychmiastowej wykonalności. 

Ważne jest, aby wybrać odpowiednią formę informacji czy „reklamy” Twojego sklepu tak, aby zdobyć jak największą popularność, jednocześnie nie naruszając wymienionych przepisów. 

 

3.6 Finansowanie start-upu 

Najbardziej rozpowszechnione i popularne metody finansowania projektów rozpoczynających funkcjonowanie jako start-up to: 

 • dotacje ze środków unijnych,  
 • korzystanie z tzw.  venture capital, 
 • pomoc tzw. „aniołów biznesu”. 

a) Środki unijne 

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, przedsiębiorcy obok samorządów są głównymi beneficjentami funduszy unijnych. Według informacji Ministerstwa Finansów, w kolejnych 7 latach dotychczasowy system wsparcia przedsiębiorców ma zmieniać się z dotacji w stronę wsparcia pozadotacyjnego. Mają to być kredyty, poręczenia i pożyczki udzielane przez pośredników finansowych, w tym banki oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Mają być udzielane na preferencyjnych warunkach, korzystniejszych od tych panujących na rynku komercyjnym.  

Obecnie, w ramach funduszy europejskich, wydatkowane są środki m.in. na rozwój działalności firmy (zakup sprzętu, doposażenia) oraz informatyzację (wprowadzenie e-handlu, portale  e-usługowe). 
 
Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji unijnej na swoją działalność, udaj się do jednego z punktów informacyjnych. Tam dowiesz się nie tylko o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego, ale także o dotowanych szkoleniach, konkursach i kursach. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dysponuje bogatą ofertą dotacji dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców; przede wszystkim dla projektów realizowanych w formie start-upu. Uzyskanie dotacji jest poprzedzone spełnieniem szeregu wymogów formalnych. Jest to procedura przygotowania dokumentów oraz składania wniosków. Przedsiębiorca, który uzyskał środki z funduszy unijnych jest zobowiązany do wykonania danego przedsięwzięcia w określonym czasie i jest z tego skrupulatnie sprawdzany.  

Niewywiązanie się z umowy o dofinansowanie 

Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu uzyskanego dofinansowania wraz z odsetkami. Dlatego najlepszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem dla mikroprzedsiębiorców jest zawarcie umowy z firmą, która profesjonalnie zajmuje się sporządzaniem wniosków oraz odpowiada za kontakt z instytucją wdrażającą. Istotne jest odpowiednie sporządzenie umowy. Podmiot, który zajmuje się uzyskiwaniem środków europejskich zobowiązuje się również do nadzoru nad  kontaktami beneficjenta z instytucją wdrażającą, w trakcie wykonywania danego projektu.

PARP prowadzi różne nabory wniosków o dofinansowanie w ramach działań programów:  

 • ,,Inteligentny Rozwój'', Wiedza Edukacja Rozwój” - kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców w całej Polsce, 
 • ,,Polska Wschodnia'' - kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województw: lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego. 

Najodpowiedniejszym programem dla startupów jest „Inteligentny Rozwój”.  

Z dofinansowania w ramach tego programu można korzystać do 2020r. Jest on finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków krajowych.  

Projekty finansowane przez ten program są dzielone na dwie grupy: 

 • To projekty, które przyczyniają się przede wszystkim do rozwoju realizujących je podmiotów. Dotyczy to przedsiębiorstw, które poprzez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi zdobywają nowe rynki i ulepszają swoje produkty. 
 • To przedsięwzięcia, których realizatorzy pełnią jedynie funkcję wykonawcy usługi wsparcia lub pośrednika w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla wybranych grup adresatów. Przykładem mogą być projekty realizowane przez instytucje otoczenia biznesu, świadczące bezpłatne lub częściowo dofinansowane usługi doradcze czy podmioty wdrażające instrumenty finansowe udzielające wsparcia w formie pożyczek, poręczeń bądź też ,,wejść’’ kapitałowych. 

Szczegółowe wymogi, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o dotacje z PARP w ramach wskazanych programów zostały opisane w artykule:

 

Wymogi dla  dotacji PARP

 

Warto również na bieżąco śledzić aktualne terminy naborów wniosków do poszczególnych programów, korzystając z oficjalnej strony PARP-u.

 

 

b) Venture capital - finansowanie działalności start-upu 

Inną możliwością finansowania jest skorzystanie z tzw. venture capital (kapitał wysokiego ryzyka).  

To zamknięte fundusze. Ich działalność polega na przeznaczaniu pieniędzy przez grupę inwestorów (z reguły kilku lub kilkunastu) na inwestycje określonego typu - niepewne, ale mogące przynieść duży zysk. Fundusze venture capital, poprzez objęcie udziałów oraz akcji prywatnych lub prywatyzowanych firm, dzielą wraz z przedsiębiorcą ryzyko związane z działalnością gospodarczą, bez oczekiwania dodatkowych gwarancji czy zabezpieczeń. Inwestorzy stają się współwłaścicielami firmy i wiedzą, że kapitał, który inwestują, jest obarczony wysokim ryzykiem. Liczą na współpracę z przedsiębiorcą, pomysłodawcą projektu, jak też z innymi udziałowcami firmy. Takie połączone działania mają przyczynić się do podniesienia wartości przedsiębiorstwa i maksymalizacji korzyści długoterminowych.  Fundusze venture capital nie angażują się w zarządzanie bezpośrednie w firmie, jednak utrzymują nad nią kontrolę przez udział swoich przedstawicieli w radach nadzorczych spółek.  

W firmę bardziej angażują się indywidualni inwestorzy finansowi – tzw. „anioły biznesu”, którzy chcą wesprzeć projekt na starcie. 

Sprawdź słowniczek: 

Anioł Biznesu

 

Celem inwestowania jest wzrost rynkowej wartości przedsiębiorstwa. Zyski, które udaje się wypracować są z reguły w całości przeznaczane na jego dalszy rozwój (a więc nie są wypłacane żadne dywidendy). 

Fundusze venture capital tworzone są zarówno przez podmioty prywatne, jak i publiczne. Praktyka pokazuje, że po kilku latach (średnio po 3-7) fundusze decydują się na wystąpienie z przedsiębiorstwa; część akcji wprowadzają na giełdę, część udziałów sprzedają. Zwiększenie wartości firmy powoduje, że przedsiębiorca nie ma możliwości wykupu wszystkich lub większości udziałów od pierwotnych inwestorów, może posiadać jakąś część. 

W przypadku start-upów, finansowanie bardzo często dotyczy wejścia przedsiębiorcy na rynek. Pamiętaj więc, że inwestorzy z funduszu venture capital są gotowi sfinansować końcowe prace nad rozwojem produktu i ponieść koszty związane z uruchomieniem przedsiębiorstwa na dużą skalę.  

Listę funduszy venture capital obecnych na polskim rynku możesz znaleźć m.in. na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu (www.parp.gov.pl). Podane są także dziedziny, które poszczególne fundusze są gotowe wspierać, wymagania, jakie stawiają wobec projektów zainteresowanych uzyskaniem finansowania, preferowana wielkość i czas trwania inwestycji oraz sposób wyjścia. 

Ponadto na stronie mikroporady.pl znajdziesz porady i instrukcje: 

Venture Capital

 

3.7 Jak chronić swój startup w sferze własności intelektualnej? 

a) Logo, nazwa, domena internetowa – aspekty prawno-ochronne 

Jeśli masz już pomysł na swój własny biznes oparty na innowacyjnej koncepcji oferty na rynku, nowym produkcie lub usłudze, powinieneś także zwrócić uwagę na podstawowe elementy, które nie tylko wyróżnią Twój pomysł, ale też zapewnią Ci rozpoznawalność i pozwolą wypromować markę (firmę).   

Kwestia wyboru logo i nazwy dla Twojego przedsięwzięcia, czyli firmy to sprawa indywidualna, zależy tylko od Ciebie. Możesz stworzyć je sam lub skorzystać z pomocy specjalistów marketingu lub grafików. Oni przygotują i zaprezentują kilka wersji elementów charakteryzujących Twój produkt lub start-up, abyś mógł wybrać najbardziej ciekawy i przykuwający uwagę. Chcąc mieć gwarancję indywidualności i wyjątkowości elementów odróżniających Twój biznes pamiętaj, aby Twoja nazwa i logo nie naruszały praw innych podmiotów na rynku. 

b) Jak chronić swoje logo (znak słowno-graficzny tzw. logotyp),  nazwę, domenę internetową? 

Ochrona znaku słowno-graficznego (dalej: logotypu) może wynikać z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych , jeśli logo i nazwę będzie można określić jako utwory, a więc przedmioty prawa autorskiego.  

Utwór prawa autorskiego musi mieć: 

 • charakter twórczy (być przejawem twórczej działalności człowieka),  
 • charakter indywidualny (niepowtarzalny),  
 • ustaloną i utrwaloną postać. 

W przypadku, gdy logo lub jego grafikę tworzy dla Ciebie grafik, to on jest jego twórcą. Zadbaj, aby w umowie o wykonanie logo zamieścić odpowiednie zapisy, dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych.  

Warto też zamieścić w umowie zapis (bądź zawrzeć osobną umowę): 

 • o niewykonywaniu autorskich praw osobistych w stosunku do danego dzieła, 
 • lub o przekazaniu wykonywania autorskich praw osobistych nabywcy utworu graficznego (logo), a więc Tobie.  

Dodatkowo można wskazać karę umowną, w przypadku niewywiązywania się z umowy przez autora (np. grafika lub agencję marketingową przygotowującą Twoje logo). 

Taki utwór słowno-graficzny staje się elementem zgłaszanego wzoru znaku towarowego, który będzie obejmowany już ochroną w ramach własności przemysłowej.  

c) Rejestracja znaków towarowych – krok po kroku 

Istotnym zabezpieczeniem praw majątkowych do logo i elementów „tożsamości” Twojego startupu może być rejestracja znaku towarowego. Dotyczy to zarówno logotypu, nazwy jak też domeny internetowej czy nazwy produktu lub usługi. Domena Twojej strony internetowej może być tożsama z nazwą przedsiębiorstwa, produktu lub Twojej firmy. Wówczas ochrona rozciągnie się również na domenę internetową, pod warunkiem, że faktycznie będzie zawierać znak towarowy (nazwę), który nie będzie ogólnoinformacyjnym, ogólnym znakiem opisowym.   

 

Organem właściwym do udzielania praw ochronnych na wzory użytkowe, przemysłowe, patenty i znaki towarowe jest Urząd Patentowy RP. Zapewnienie znakom towarowym (logo) odpowiedniej ochrony prawnej, pozwala uniknąć naruszeń ze strony osób trzecich. Umożliwia też czerpanie korzyści majątkowych z ich wykorzystania (zysk np. z franczyzy).  

Pamiętaj! Znaki towarowe są podstawą budowania reputacji i wizerunku firmy. Wart zadbać o uregulowanie tej kwestii już na samym początku. 

Czym jest znak towarowy?  

To każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, w szczególności:  

 • wyraz,  
 • rysunek,  
 • ornament,  
 • kompozycja kolorystyczna,  
 • forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania,  
 • melodia lub inny sygnał dźwiękowy, 

jeżeli oznaczenie to umożliwia odróżnienie towarów (produktów) jednego przedsiębiorstwa, od towarów innego przedsiębiorstwa. 

Co muszę zrobić, aby zarejestrować znak towarowy? 

 • Upewnij się, czy oznaczenie nie jest już zarejestrowane przez inną osobę lub podmiot. Pomoże Ci w tym profesjonalista (np. rzecznik patentowy, prawnik specjalizujący się w prawie własności przemysłowej). Nie jest to zadanie trudne. Możesz to zrobić samodzielnie – za pośrednictwem baz danych, dostępnych na stronie Urzędu Patentowego.  
 • Wypełnij podanie. Pamiętaj o opłacie. 
 • Od tego momentu Urząd Patentowy zajmuje się rozpoznaniem Twojego podania. W pierwszej kolejności weryfikuje je pod kątem formalno-prawnym i ogłasza zgłoszenie. Umożliwia to wnoszenie ewentualnych uwag i zastrzeżeń przez osoby trzecie, które mają podstawy do sprzeciwu przeciwko rejestracji danego znaku towarowego. Kolejny etap to już merytoryczna ocena zgłoszenia.  
 • Jeśli Urząd nie stwierdzi przeszkód w rejestracji, ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego zostaje opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego RP. 
 • Od momentu ogłoszenia, osoby trzecie mogą, w terminie 3 miesięcy, zgłaszać sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Po bezskutecznym upływie tego terminu lub w przypadku oddalenia sprzeciwu, Urząd Patentowy rejestruje znak towarowy 

Patrz bliżej mikroporady.pl

 

Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)    

 

Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B) 

 

 

 

3.8 Podstawy prawne 

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. 2022.1360);
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.344);
 3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2022.2301);
 4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenia (tj. Dz.U. 2019.1267);
 5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2022.2509);
 6. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. 2021.162);
 7. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022.1510);
 8. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2022.2647);
 9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2022.690).

 

Stan prawny - 31.01.2023Czytaj bezpłatnie ten i pozostałe pomysły na biznes po rejestracji

Darmowy dostęp i logowanie do jestemSzefem.pl

Rejestrując się w serwisie jestemSzefem.pl otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do:

 • opisów pomysłów na mały własny biznes, które odniosły sukces
 • analiz otoczenia prawnego tych małych biznesów
 • testów sprawdzających Twoją gotowości do założenia małego biznesu
 • banku wiedzy
 • wsparcia na każdym etapie zakładania i prowadzenia firmy

Marzysz o własnej firmie? Zrób z nami pierwszy krok!

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam.

Włącz się w jestemSzefem.pl i zrealizuj swoje marzenia o własnej firmie!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT