Pomysł na biznes:

Trening Twórczości – odpowiedź na potrzeby rynku!

Branża:
 • Szkolenia
 • Kursy
 • Warsztaty
 • Usługi szkoleniowe
 • Usługi

artcile

Podejmij wyzwanie

Twórczy biznes

Każda firma potrzebuje wykwalifikowanego personelu. Odpowiedzialni pracodawcy inwestują w rozwój swoich pracowników. Również osoby indywidualne coraz częściej korzystają ze szkoleń rozwojowych, motywacyjnych czy dotyczących kreatywności. Nasza świadomość w tym zakresie wzrasta, co powoduje, że rynek szkoleniowy stale się rozwija.

Jak założyć własną firmę szkoleniową?

icon

Dla kogo?

 • Dla osób, które mają żyłkę nauczyciela, edukatora
 • Dla zainteresowanych edukowaniem innych, pomaganiem w zdobywaniu kolejnych umiejętności,
 • Dla osób, które lubią pracę z innymi ludźmi
 • Dla ekspertów w swojej dziedzinie – np. nauczycieli języka angielskiego, trenerów biznesu w zakresie zarządzania wizerunkiem, ekspertów marketingu internetowego, ekspert bhp i wielu innych dziedzin.
 • Osoby z przygotowanie pedagogicznym mogą mieć przewagę.
icon

Zanim zaczniesz

 • Poznaj branżę szkoleniową – sprawdź, jakie podmioty istnieją na rynku, od jak dawna, co oferują i jakie są trendy.
 • Sprawdź swoją wiedzę – czy jest wystarczająca, aby uczyć innych i mieć wśród nich autorytet? Jak przekonasz, że jesteś profesjonalistą?
 • Przeprowadź próbne szkolenie – dla rodziny lub znajomych.
 • Sprawdź lokalnie swoją grupę docelową – czy są wokół Ciebie przedsiębiorstwa, które mogą potrzebować Twoich usług?
 • Zbadaj lokalny rynek – czy masz konkurencję? Co i jak ona robi? Jak się promuje? Jakim językiem mówi do swoich Klientów, np. na stronie WWW?
 • Przygotuj materiały szkoleniowe – prezentacje, sprzęt, materiały drukowane. Zaprojektuj je tematycznie, odrębnie na każdy typ szkolenia.
 • Przemyśl w czym jesteś dobry. Jakie szkolenia chcesz prowadzić? Zdobądź odpowiednie wykształcenie - by uczyć innych, sam musisz być ekspertem.
 • Poszukaj odpowiedniego lokalu dla Twojej firmy.
artcile

Liczy się pomysł

Nauka kreatywności

Inspiracji do prowadzenie biznesu możesz szukać wszędzie. Każdego dnia spotykamy wiele okazji, które otwierają drzwi do sukcesu. Często ignorujemy przeczucia albo nie wierzymy w swoje możliwości. Porzuć takie myślenie!!! Zajmij się zawodowo tym, co kochasz najbardziej. Może to być Twoja wyuczona profesja lub coś czego spróbowałeś pierwszy raz. Znajdź w sobie odwagę, by wykorzystać swoją szansę!

Edward Nęcka w swojej książce „Trening Twórczości” zastanawia się, czy trenowanie stymulowanie, rozwijanie twórczości w ogóle jest możliwe? A jeśli tak, to czy warto się tym zajmować? Jeśli warto, to w jaki sposób?

Być może te pytania zadali sobie założyciele firmy Trening Twórczości. I podobnie jak prof. Nęcka stoją na stanowisku, że trenowanie twórczości jest możliwe. Pod warunkiem, że myślenie i działanie twórcze potraktujemy tak samo, jak wszelkie inne rodzaje aktywności.

icon

Jak powstał pomysł na ten biznes?

Z pasji do nauczania

Trening Twórczości to firma, która powstała przeszło dwie dekady temu. W skład zespołu wchodzą trenerzy, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach. Wielu z nich pracuje naukowo; wszyscy stale poszerzają swoją wiedzę. Promują twórczą edukację, samorozwój i kreatywne rozwiązywanie problemów. Na swoje kursy zapraszają małe oraz duże firmy, jak i osoby prywatne. Dzięki dużemu zaangażowaniu i przygotowaniu merytorycznemu, pasja stała się dla trenerów twórczości satysfakcjonują i korzystną finansowo pracą.
 

Co odróżnia Trening Twórczości od innych firm?

Oferta skoncentrowana na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, związanych z kreatywnością, twórczym myśleniem, rozwiązywaniem problemów oraz przygotowywaniem i wdrażaniem innowacji.

 

Źródło: Trening Twórczości

Obecnie wiele osób szuka różnych sposobów doskonalenia swoich umiejętności oraz rozwijania kreatywności. Wykorzystaj ten trend, by stworzyć dobrze prosperujący biznes. Duże zainteresowanie tą dziedziną przełoży się na liczbę klientów. Przygotuj dobrą ofertę i zainwestuj w reklamę. Dzięki temu wykorzystasz światowe tendencje i zbudujesz stabilną i rentowną firmę.

artcile

Wiedza kluczem do sukcesu!

Na sukces biznesowego przedsięwzięcia składa się wiele czynników. Jednym z nich, bardzo ważnym, jest dobrze przygotowana oferta. Usługi, które odpowiadają na potrzeby rynku, mają dużą szansę, by wzbudzić zainteresowanie klientów.

Chcesz, by Twoja firma nie tylko przetrwała, lecz także rozwinęła się w duże przedsiębiorstwo?

Inspiruj się najlepszymi.

„Szkolenie” – to w pedagogice kształcenie w zakresie nieskomplikowanych umiejętności i nawyków praktycznych, które nie wymagają szczegółowego przygotowania teoretycznego.

W ujęciu słownikowym, szkolenie to cykl wykładów poświęconych sprecyzowanemu tematowi. Głównym celem jest uzupełnienie wykształcenia, zdobycie wiedzy albo uzupełnienie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji.

icon

Wiedza to potęga

Jakie szkolenia?

Szkolenia mają formę zajęć pozaszkolnych. W ujęciu badawczym, szkolenie jest złożoną metodą podnoszenia kwalifikacji, którą można umieścić na styku dziedzin: zarządzanie, psychologia i pedagogika (ściślej metodyka i dydaktyka). Z jednej strony, szkolenie należy rozpatrywać jako nauczanie osób dorosłych - należy uwzględnić psychologię uczenia się oraz psychologię zachowania grupy.

Natomiast z punktu widzenia instytucji, zatrudniającej trenerów w celu przeprowadzenia szkolenia, jest ono jednym z elementów zarządzania zasobami ludzkimi, dlatego należy do obszaru zarządzania organizacją.

W szkoleniu, w odróżnieniu do liczniejszej pod względem uczestników konferencji, bierze udział najczęściej ok. 15-30 osób.

 

Rodzaje szkoleń – podział ze względu na formę organizacji:

- otwarte – zorganizowane dla wszystkich zainteresowanych; udział w nich jest dobrowolny, na takie szkolenia firmy również mogą kierować swoich pracowników,

- zamknięte – organizowane na potrzeby konkretnej firmy, przygotowane merytorycznie wg zainteresowań, na szkolenia tego typu uczestnicy są kierowani przez pracodawcę,

- wewnętrzne (wewnątrzfirmowe) – prowadzone przy pomocy własnej kadry szkoleniowej danej firmy, szkoleniowiec często jest jej pracownikiem lub współpracownikiem,

- zewnętrzne – firma zmawiająca zleca przeprowadzenie szkolenia, wyspecjalizowanej firmie szkoleniowej,

- indywidualne – odbywa się bezpośrednio między uczestnikiem a trenerem. Jest to proces, który pomaga rozwijać umiejętności i osiągać lepsze wyniki, dzięki rzetelnej ocenie, ukierunkowanej praktyce i informacji zwrotnej,

- grupowe – skierowane do większej liczby osób. Z uwagi na siłę oddziaływania grupy na jednostki, podczas takich szkoleń rozwijane są kompetencje, które trudno zdobyć w czasie edukacji szkolnej (np. praca w zespole, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem).

 

Rodzaje szkoleń – podział ze względu na zakres merytoryczny:

- miękkie – pozwalają na zdobycie takich umiejętności, jak zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem, obsługa klienta, obsługa reklamacji, prowadzenie działań marketingowych itp.

- twarde – dotyczą zagadnień, które powinny dawać konkretną umiejętność zawodową. Mogą dotyczyć, np. wejścia w życie nowych regulacji lub przepisów prawa, które mają istotne znaczenie dla działalności firm.

 

Coraz większą popularnością cieszą się szkolenia prowadzone online. Są oferowane za pomocą internetowej platformy e-learningowej zamieszczonej na stronie internetowej firmy szkoleniowej.

Prezentowany pomysł na biznes to nie nowość na rynku. Przez wiele lat swojej działalności firma wypracowała wiele rozwiązań, które zaowocowały skutecznymi i ciekawymi szkoleniami. W swojej ofercie ma kilka bloków tematycznych. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Firma postawiła na szkolenie miękkie: kreatywność w firmie, zarządzanie i doradztwo organizacyjne, integracja i rozwój pracowników, gry symulacyjne – budowanie zespołów, wzmacnianie współpracy.

Jakie korzyści płyną z udziału w takich warsztatach?

 • Kreatywne myślenie – zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Otwarty umysł, który sprzyja nieustannemu rozwojowi. Szkolenia Treningu Twórczości pomagają zobaczyć znane zagadnienia z innej perspektywy.
 • Praca w zespole – bardzo ważny czynnik wspomagający dobre funkcjonowanie firmy. Warsztaty prezentują metody, które pomagają współdziałać. Ułatwiają wspólną pracę, budowanie dobrych relacji i sprzyjają efektywnej komunikacji.
 • Redukcja stresu – nauka i stosowanie technik relaksacyjnych. Trenerzy pokazują jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w pracy.
 • Integracja – tworzenie dobrych relacji wśród pracowników. Ćwiczenia rozwijają twórczą pracę oraz uczą szacunku wobec innych osób w firmie.

Źródło: Trening Twórczości

icon

Warto wiedzieć

Firma szkoleniowa a kasa fiskalna

Przedsiębiorca ma obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej jeżeli świadczy:

- usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

- usługi jako szkoła tańca i instruktor tańca,

- usługi jako szkoła nauki jazdy.

Jeśli chcesz prowadzić szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, musisz wpisać swoją firmę do rejestru instytucji szkoleniowych. Rejestr instytucji szkoleniowych prowadzą wojewódzkie urzędy pracy.

icon

Wiedza to potęga

Większość usług szkoleniowych nie jest uznawana jako działalność regulowana – nie wymaga koncesji, zezwoleń czy licencji.

Są jednak nieliczne wyjątki, np. :

- organizacja szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, która wymaga wpisu do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa,

- kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,

- prowadzenie ośrodka szkolącego kierowców.

Jeżeli chcesz świadczyć usługi szkoleniowe w formie kursów zawodowych, konieczna może okazać się akredytacja kuratora oświaty właściwego dla lokalizacji usługi.

Kolejna sprawa to certyfikaty ukończenia szkolenia. Te, które nadają uczestnikom konkretny zakres uprawnień, wymagają zatwierdzenia przez stowarzyszenia zrzeszające przedstawicieli danej branży.

artcile

Bez tego ani rusz

Zaproponuje coś więcej

Prowadzenie własnego biznesu to wyzwanie. Jeżeli chcesz je podjąć, pamiętaj o ważnej zasadzie. Warto się wyróżniać. Firmy, które nie udoskonalają swojej oferty, zazwyczaj mają problemy ze zdobyciem klientów. Zaproponuj kursantom coś, czego nie ma nikt inny. Dzięki temu wyróżnisz się z tłumu. Nie bój się eksperymentów. Choć nie każdy z nich będzie udany, pomogą Ci zdobyć cenne doświadczenie.

icon

Warto wiedzieć

Jak możesz udoskonalić swoją ofertę?

Osoby prowadzące Trening Twórczości oferują wiele ciekawych szkoleń. Możesz zainspirować się ich dokonaniami. Warto jednak, abyś znalazł także coś, czego nie ma Twoja konkurencja, czyli swoją niszę (Nisza rynkowa (ang. market niche) – określenie oznaczające pewną część rynku, której potrzeby nie są zaspokojone.) Powodem istnienia nisz rynkowych jest brak odpowiedniego produktu lub usługi. Brak podaży może wynikać z nowych potrzeb lub wycofania z rynku produktu/usługi znajdujących się w schyłkowej fazie.

 

Poniżej prezentujemy przykłady takich sytuacji:

1. Powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Kobiety po zakończeniu opieki nad małym dzieckiem często nie mają szans, by wrócić do pracy. Prawo zdaje się chronić pracownice przed dyskryminacją ze względu na takie sytuacje. W rzeczywistości bywa z tym bardzo różnie.

Strzałem w dziesiątkę mogą być następujące szkolenia:
- motywacyjne dla pań, które ułatwią im powrót na rynek pracy,

- uczące tworzyć nowoczesne cv,

- rozwijające umiejętności autoprezentacji.

2. Jak szukać pracy po pięćdziesiątce?

Rynek pracy nie jest łaskawy dla osób, które ukończyły 50 rok życia. W niektórych branżach drzwi są dla nich zamknięte. Możesz im ułatwić odnaleźć się w tej sytuacji. Stwórz specjalne szkolenia: z obsługi komputera, mediów społecznościowych, marketingu internetowego itp. Zainspiruj do zmiany i zachęć do stanowczych działań. Zasugeruj rozwiązania, które sprawią, że będą cieszyć się satysfakcjonującą pracą aż do emerytury.

3. Jak dobrze zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Rozmowa kwalifikacyjna jest dla wielu osób bardzo stresująca. Przygotowanie się do niej to sztuka, potrzebna zwłaszcza nowicjuszom.

Jak napisać profesjonalnie CV i list motywacyjny?

Jak przygotować się do rozmowy?

Jak odpowiadać na pytania i o co pytać?

To ważne pytania i jeszcze ważniejsze odpowiedzi!!!Pokaż kursantom, jak należy się zachowywać, co i jak mówić. Naucz technik prowadzenia konwersacji, zaprezentuj skuteczne sposoby przedstawiania własnych zalet.

Podczas kursów nigdy nie prezentuj samej wiedzy. Szkolenia powinny być ciekawie prowadzone i pełne innowacyjnych rozwiązań. Zaproponuj warsztaty grupowe oraz indywidualne. Podczas spotkań korzystaj z plików audio i wideo. Pokazuj slajdy. Możesz stosować także inne, mniej tradycyjne, pomoce naukowe. Wszystko zależy od tego, czego będą dotyczyć Twoje kursy. Ucz praktycznej wiedzy i stosuj techniki utrwalające. Dzięki temu kursanci będą potrafili zastosować zdobyte umiejętności w codziennym życiu.

Branża szkoleniowa wypracowała swój własny kodeks postępowania zawodowego.

Przykładowy Kodeks Etyki Zawodowej zobowiązuje trenera do:

 1. Rzetelnego informowania uczestników o swoich kompetencjach, umiejętnościach i doświadczeniu.
 2. Prowadzenia szkolenia tylko, kiedy poziom umiejętności i kwalifikacji jest wystarczający do prowadzenia szkolenia i zakończenia go z korzyścią dla uczestników.
 3. Wykorzystywania metod i technik pracy, adekwatnych do celów rozwojowym uczestników szkolenia.
 4. Samodoskonalenia, czyli poszerzenia i pogłębienia swoich profesjonalnych i osobistych umiejętności.
 5. Ustalenia relacji trener - uczestnik na poziomie wyłącznie zawodowym.
 6. Niewykorzystywania i nienadużywania relacji z obecnymi i byłymi uczestnikami dla osiągania własnych korzyści.
 7. Rezygnacji z prowadzenia szkolenia, w przypadku występowania konfliktu interesów lub jeśli niemożliwe jest osiągnięcie korzyści ze szkolenia.
 8. Zachowania poufności co do relacji, informacji, materiałów powstałych w trakcie procesu edukacyjnego.
 9. Bezwzględnego stosowania się do zawartego wcześniej kontraktu - w formie ustnej czy pisemnej.
 10. Zachowania szacunku wobec przedstawicieli tej samej profesji.

Źródło: HRPolska.pl, Kodeks Etyczny Trenera 30.06.2018

artcile

A to ciekawe…

Reklama, reklama i jeszcze raz reklama

Reklama to nie fanaberia przedsiębiorcy, który ma dużo pieniędzy. To konieczność, jeżeli chcesz zaistnieć na rynku. Aby zdobyć klientów, należy zrobić wszystko, by komunikat o wyjątkowości Twojej oferty docierał do odbiorców wielotorowo. Dobrze zaplanowana kampania powinna skupiać się na więcej niż jednej formie reklamy. Dowiedz się, jakie są możliwości promocji Twoich usług, by zaprezentować się z jak najlepszej strony.

icon

Warto wiedzieć

Skuteczna reklama, czyli jaka?

Początkujące firmy nie mają dużych budżetów na reklamę. Mogą jednak w ciekawy sposób promować swoją ofertę. Istnieje wiele bezpłatnych rozwiązań, które są skuteczne. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na wynajęcie profesjonalnej agencji oraz reklamę w telewizji, nie załamuj rąk. Działaj samodzielnie i obserwuj niesamowite efekty swoich starań.

1. Reklama w sieci

Internet stwarza wiele możliwości. Jeżeli nie masz pieniędzy na pozycjonowanie czy Google AdWords, załóż konta w mediach społecznościowych. Stwórz profil na Facebooku, by mieć stały kontakt z osobami zainteresowanymi Twoją działalnością. Publikuj tam informacje o nowych kursach oraz zniżkach dla stałych klientów. Postaw też na promocję na Instagramie – tam umieszczaj motywujące cytaty. Na YouTubie, z kolei, możesz przekazywać ciekawe metody pracy nad własnym rozwojem. Krótkie filmy na pewno przypadną widzom do gustu.

2. Polecenie przez innych klientów

Jeżeli będziesz profesjonalistą, Twoi klienci zrobią Ci najlepszą reklamę. Dobre przygotowanie przed każdym szkoleniem, empatia i solidny fundament w postaci gruntownego wykształcenia pomogą Ci zaimponować kursantom. Zadowolone z usług osoby będą polecać Twoje warsztaty kolejnym zainteresowanym.

3. Promocja na portalach branżowych

Zaloguj się na forach i w grupach tematycznych, związanych z profilem Twojej działalności. Prezentuj swoją ofertę wśród grona specjalistów i osób zainteresowanych poszerzaniem swoich kompetencji w zakresie kreatywności. W ten sposób trafiasz wprost do grupy docelowej. Zaproponuj osobom udzielającym się na forum atrakcyjną zniżkę na udział w Twoich warsztatach.

Miejsce – dlaczego to takie ważne?

Najwygodniejszą formą prowadzenia szkoleń dla firm jest realizacja warsztatów w ich siedzibie. Nie musisz wynajmować własnej przestrzeni, dzięki czemu oszczędzasz co miesiąc całkiem sporą sumę.

Co zrobić, jeżeli chcesz organizować szkolenia dla osób prywatnych?

Znajdź odpowiedni lokal, w którym będzie Twoje biuro oraz sala dla uczestników. Zadbaj, by otoczenie sprzyjało efektywnej nauce. Wyposaż je w niezbędny sprzęt.

Ważną kwestią jest lokalizacja. Nawet najciekawsze kursy nie przyciągną klientów, jeżeli trzeba jeździć w odległe rejony. Wynajmij powierzchnię w dobrze skomunikowanym miejscu. Zyskasz większe szanse na powodzenie biznesu.

artcile

Zbuduj własną markę

Portret profesjonalisty – Buduj swoją markę

Zdobądź lub rozwijaj swoje kwalifikacje. Klienci szukają jakości, a to może zapewnić Twój profesjonalizm.

 1. Ucz się szukaj kursów i nowych możliwości certyfikacyjnych. Niewątpliwą zaletą branży szkoleniowej jest fakt, że można się z nią związać niemal w każdym momencie swojego życia. Dla każdego trenera od teorii ważniejsza jest praktyka, musi być jednak poparta solidną wiedzą. Na rynku odstępnych jest wiele ofert szkół trenerów oraz studia podyplomowe z tego zakresu. Wystarczy wybrać najbliższą lokalizację, gdzie możesz zapoznać się z podstawami warsztatu trenerskiego oraz udoskonalać go według najnowszych trendów.

 2. Uczestnicz w targach, konferencjach, spotkaniach. Poznasz ludzi z branży, potencjalnych klientów; dasz poznać siebie. Wypatrzysz trendy, nowinki i ciekawostki. Wymienisz doświadczenia i wiedzę.

 3. Śledź konkurencję zrób własną listę firm prowadzących szkolenia z podobnej dziedziny. Obserwuj ich profile w social mediach, zaprenumeruj newslettery, czytaj ich aktualności w serwisach internetowych, sprawdzaj jak komunikują się z rynkiem, złóż testowe zapytanie ofertowe. Nie kopiuj działań, szukaj inspiracji do własnych, innowacyjnych aktywności sprzedażowych.

 4. Załóż specjalistyczny blog dzielenie się wiedzą popłaca, pomaga budować Twój wizerunek w sieci. Nie obawiaj się, że klienci zamiast płacić za Twoją wiedzę, będą korzystać z niej za darmo. Pamiętaj, że Twoją grupą docelową są często pracownicy firm, a szefowie nie będą ich odsyłać „do bloga”. Możesz czasem ograniczyć dostęp, wprowadzając płatne treści (lub po zalogowaniu).

 5. Czytaj zaopatrz się w branżową lekturę, np. dotyczącą rozwoju branży szkoleniowej lub HR. Zaprenumeruj gazety i newslettery, dołącz do grup dyskusyjnych w social mediach, dotyczących wybranej przez Ciebie branży.

artcile

Słowniczek pojęć

Przydatne pojęcia

 • Coach, coaching (z ang. coaching – korepetycje, trenowanie) - interaktywny proces rozwoju. Pomaga pojedynczym osobom, grupom, zespołom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia pożądanego celu.

  Osoba, która korzysta z usług coacha określana jest mianem coachee lub klientem. Coachowie pracują z klientami w obszarach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem, relacjami interpersonalnymi.

  Dzięki coachingowi, klienci ustalają bardziej konkretne cele, optymalizują swoje działania, podejmują lepsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

  Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby.

  Cechy charakterystyczne coachingu, jako dyscypliny:

  - jest dobrowolny,

  - obowiązuje partnerska relacja,

  - wyklucza jakąkolwiek dyrektywność, np. ze strony coacha,

  - rozwiązania generuje klient,

  - pomaga ludziom uczyć się,

  - korzysta z pytań, narzędzi i technik psychologicznych,

  - pobudza do myślenia,

  - jest realizowany w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta,

  - prowadzi do świadomego dokonywania zmian,

  - skupia się na osiąganiu celów.

  Istotą jest wykorzystanie zasobów: wiedzy i umiejętności już posiadanych oraz odpowiednie zmotywowanie i towarzyszenie klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania.

  Coaching może być realizowany w formie spotkań indywidualnych, zespołowych lub grupowych.

  W biznesie jest też prowadzony leadership coaching dla top managementu oraz coaching menedżerski dla kadry kierowniczej i zarządzającej.

  Coaching pozwala rozpoznać klientowi jego umiejętności, zdolności i talenty - wewnętrzny potencjał i pełniej go wykorzystać.

  Jest zorientowany głównie na teraźniejszość i przyszłość. Pomaga przekraczać bariery, poszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

 • Mentor, mentoring - to relacja między mistrzem a uczniem (profesorem a studentem, zwierzchnikiem a pracownikiem itp.), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Polega głównie na tym, by uczeń poprzez regularne rozmowy z mistrzem, zdobywał nową wiedzę, poznawał siebie, rozwijał zawodową samoświadomość i podążał wybraną samodzielnie drogą samorealizacji.

 • Etapy w cyklu szkolenia - 7 etapów w cyklu szkolenia:

  - Analiza potrzeb szkoleniowych/analiza potrzeb marketingowych

  W zależności, czy planowane szkolenie jest zamknięte czy otwarte, stosuje się różne analizy potrzeb.

  Dla szkolenia zamkniętego, przeprowadzanego dla określonej firmy, stosuje się analizę potrzeb szkoleniowych. Określa się, kto powinien zostać przeszkolony i jakie kompetencje należy rozwijać, aby uczestnicy skorzystali ze szkolenia jak najpełniej.

  Analizę potrzeb marketingowych stosuje się w przypadku szkoleń otwartych. Na początku należy zbadać rynek i ocenić, jaki rodzaj szkolenia wzbudzi zainteresowanie odbiorców.

  - Dobór uczestników szkolenia

  Ustalając wielkość grupy, należy wziąć pod uwagę cele, które mają być osiągnięte podczas szkolenia. Im szkolenie będzie bardziej praktyczne, tym grupa powinna być mniejsza, aby każdy z uczestników mógł swobodnie wziąć udział w ćwiczeniach.

  - Projektowanie szkolenia

  Po przeprowadzonej analizie potrzeb szkoleniowych lub marketingowych, należy skupić się na zaprojektowaniu szkolenia. Program powinien być w miarę elastyczny. Ważne, by dostosować przebieg szkolenia do aktualnych potrzeb uczestników i procesu grupowego.

  - Przygotowanie materiałów szkoleniowych

  Zarówno brak materiałów, jak i ich nadmiar, jest przeszkodą w efektywnym uczeniu się. Należy przewidzieć, w którym momencie szkolenia materiały będą potrzebne oraz jaki rodzaj materiałów wykorzystać (np. audiowizualne, interaktywne, testy i narzędzia psychometryczne).

  - Przeprowadzenie szkolenia

  Punkt kulminacyjny cyklu szkoleniowego, który wymaga od trenera ogromnej elastyczności, czuwania nad przebiegiem poszczególnych etapów oraz bieżącego badania potrzeb i poziomu zadowolenia uczestników.

  - Ocena szkolenia po jego zakończeniu (ewaluacja)

  Na ocenę szkolenia składa się ocena efektywności szkolenia (czyli porównanie wiedzy zdobytej podczas szkolenia z poziomem wiedzy przed szkoleniem) oraz ocena poziomu zadowolenia ze szkolenia (czyli jakość przeprowadzonego szkolenia).

  - Działanie

  Często pomijany element w cyklu szkoleniowym. Sam udział w szkoleniu to początek, fundament. Aby mówić o powodzeniu szkolenia, należy jak najszybciej zacząć stosować zdobytą wiedzę w praktyce. Dlatego bardzo ważne jest badanie postępów oraz wspieranie uczestników przez trenera w praktycznym wykorzystywaniu wiedzy.

 • E–learning - nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu. To wspomaganie procesu dydaktycznego za pomocą komputerów osobistych, smartfonów, tabletów (m-learning) i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Uzupełnia również tradycyjny proces nauczania, budując blended learning. Termin e-learning odnosi się do stosowania w nauczaniu technologii elektronicznej, w szerszym zakresie, niż w ramach tradycyjnych szkoleń komputerowych czy też nauczania wspomaganego komputerowo z połowy lat osiemdziesiątych. Jest to znacznie więcej niż nauka czy edukacja online, które oznaczają nauczanie tylko przez sieć internetową. W przypadku zastosowania technologii mobilnych, częściej używane jest pojęcie M-learningu. E-learning służy nauczaniu na odległość oraz nauczaniu elastycznemu. Często jest łączony z tradycyjnym nauczaniem w formie kursów mieszanych.

 • Zasoby ludzkie (ang. human resources, HR) - pojęcie ma dwojakie znaczenie. Pierwsze wywodzi się z nauk społecznych. Zgodnie z klasyczną szkołą ekonomii, oznacza pracę, siłę roboczą, jako jeden z trzech środków produkcji.

  Drugie, bardziej powszechne, mieści się w zakresie zarządzania. Odnosi się do indywidualnych pracowników oraz działu organizacji, który zajmuje się rekrutacją, szkoleniem, motywowaniem oraz zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników (czyli polityką personalną).

  Dział HR to m.in. działania administracyjne, czyli:
  - kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników w zakresie umów o pracę, prowadzenie dokumentacji personalnej,

  - rozliczanie urlopów, zwolnień lekarskich, zasiłków itp.

  - sporządzanie dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, naliczanie wynagrodzeń, realizacja innych świadczeń (np. rozliczeń do ZUS, US, GUS, PFRON).

  Dział HR coraz częściej staje się aktywnym partnerem zarządów oraz kadry kierowniczej, wpływając na strategię przedsiębiorstwa (zwłaszcza tam, gdzie zasoby ludzkie decydują o przewadze konkurencyjnej).

  To właśnie z działem HR lub specjalistą HR najczęściej kontaktuje się firma szkoleniowa w sprawie oferty.

artcile

Czy to się opłaca?

Minibiznesplan

icon

Koszty początkowe

1. Strona internetowa: 2 100–5 100 zł (średnio 3 600 zł)[1]

Strona internetowa to miejsce Twojej firmy w sieci. Zadbaj, by było takie jak Ty – wyjątkowe. Odpowiedni dobór kolorów, dobrze zredagowany tekst i chwytliwe hasło mogą zdziałać naprawdę wiele. Zaprezentuj swoje zalety i zainteresuj klientów swoją ofertą.

Jakie informacje powinieneś umieścić w swoim serwisie?

 • Adres firmy oraz numer telefonu
 • Fotorelacje z warsztatów
 • Dobrze skomponowaną i przystępnie opisaną ofertę
 • Cennik usług
 • Kilka słów o firmie oraz o dokonaniach jej pracowników
 • Listy referencyjne, opinie uczestników szkolenia itp.

Koszt zależy od tego, czy skorzystasz z usług profesjonalnej firmy, czy z pomocy znajomego programisty freelancera. Zastanów się, czy potrzebujesz wielu podstron. Być może wystarczy Ci prosta witryna, która nie będzie tak droga jak portal z wieloma dodatkami.

Za domenę, czyli końcówkę nazwy Twojej strony oraz hosting, czyli serwer, zapłacisz znacznie mniej. Wiele firm proponuje preferencyjne warunki korzystania z tych usług przez pierwszy rok. Poszukaj okazji. Możesz obniżyć ten koszt do zaledwie 100 zł za 12 miesięcy.

 

2. Urządzenie i wyposażenie sali: 11 300 zł[2]

Wygodna sala, w której odbywają się kursy to podstawa. Klienci powinni czuć się w niej komfortowo. Zapewnij im odpowiednie warunki do zdobywania wiedzy.

Kup:

 • 10 krzeseł – 1 000 zł za całość,
 • duży stół – 2 000 zł,
 • rzutnik – 2 000 zł,
 • ekran projekcyjny – 700 zł,
 • 10 wygodnych worków sako – 2 000 zł,
 • laptop – 3 000 zł,
 • drukarkę – 600 zł.

Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie kursów i szkoleń we własnej siedzibie, musi wynająć lokal z biurem, zapleczem socjalnym i salami wykładowymi - jedna będzie absolutnym minimum. Koszt wynajęcia odpowiednich pomieszczeń w dobrej lokalizacji może dochodzić do 10 tys. zł miesięcznie. Jeśli lokalizacja nie jest najważniejsza, koszty zmaleją nawet do kilku tysięcy złotych miesięcznie.

Ekonomiczne rozwiązanie na początek:

- wynajęcie niewielkiego pomieszczenia biurowego (za mniej niż 1000 zł miesięcznie)

- wynajmowanie okazjonalne sali wykładowej, zgodnie z potrzebami szkoleniowymi.

Praktycznie każdy hotel ma salę konferencyjną do wynajęcia. W większych miastach pojawiło się sporo biur cooworkingowych. Mają w swojej ofercie wynajęcie sal wykładowo/konferencyjnych na 10-15 osób, z profesjonalnym wyposażeniem w cenie oraz cateringiem (kawa, herbata, ciastka) wg życzenia.

Wynajęcie sali na godziny jest rozwiązaniem relatywnie tańszym, niż utrzymanie własnej siedziby szkoleniowej.


Razem: 14 900 zł

--

[1] – opracowanie własne, oparte na analizie cen trzech firm zajmujących się budową stron WWW, domeną oraz hostingiem

[2] – opracowanie własne, oparte na analizie cen w sklepie Google

icon

Przychody miesięcznie

Reklama:

1. Wysłanie maili do firm: 0 zł[1]

Zrób wszystko, by potencjalni klienci dowiedzieli się o istnieniu Twojej firmy. Przygotuj atrakcyjną wizualnie i dobrze skomponowaną ofertę. Następnie wyślij ją do korporacji, które mogą być zainteresowane współpracą. Poświęć trochę czasu na znalezienie odpowiednich odbiorców. Warto to zrobić, ponieważ ta forma promocji jest zupełnie darmowa.

 

2. Targi i spotkania branżowe: 10 000 zł/rocznie (833,33 zł/miesięcznie)

Bierz udział w spotkaniach, na których bywają osoby z branży oraz klienci zainteresowani rozwojem osobistym. Udzielaj się aktywnie podczas dyskusji, by zapisać się w pamięci innych jako profesjonalista. Pamiętaj, by Twoje opinie miały merytoryczną podstawę. Zgłoś się na współorganizatora spotkań tematycznych i prowadź wykłady na temat treningu twórczości. Przeznacz pewną kwotę rocznie, aby prezentować swoje atuty podczas targów. Każde wydarzenie ma swój cennik. 10 000 zł powinno Ci wystarczyć na udział chociaż w jednym z nich.

W Polsce organizowanych jest kilka takich wydarzeń[2], m.in. :

 • Międzynarodowa Konferencja i Targi Coachingu – podczas tego wydarzenia firmy działające w branży coachingu prezentują swoje usługi. Organizowane są też wykłady, które prowadzą znane i cenione w środowisku osobistości.
 • Ogólnopolska Konferencja Wyjątkowych Trenerów – Wrocław
 • Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu – organizowana przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jak dotąd zrealizowano 10 edycji konferencji,
 • Coach, Trener, Doradca – zawodami XXI wieku – organizowana przez Uniwersytet Łódzki. Jak dotąd zrealizowano 3 edycje,
 • Konferencja Trenersko-Coachingowa Profectus – organizowana przez Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA, ze wsparciem merytorycznym IPS UJ, ICF Polska, Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz IAF Polska, w Krakowie. Dotychczas zrealizowano 5 edycje.

 

3. Działalność w mediach społecznościowych: 0 zł

Utrzymuj regularny kontakt ze swoimi klientami oraz zdobywaj nowych poprzez social media. Facebook, Instagram i YouTube to potężny oręż w walce o rozpoznawalność w branży. Przyłóż się do prowadzenia swoich fanpage’ów, a zobaczysz jak wymierne osiągniesz korzyści. Jeżeli zajmiesz się tą formą promocji samodzielnie, nie musisz martwić się o koszty. Profile w serwisach społecznościowych można założyć i prowadzić bezpłatnie.


Razem: 10 000 zł

[1] – opracowanie własne, oparte na analizie cen trzech firm zajmujących się

[2] – Coachowisko.org, Evenea.pl https://evenea.pl/imprezy/szkolenia/warszawa/miedzynarodowa-konferencja-i-targi-coachingu-147703/

icon

Koszty operacyjne

1. Księgowość: 0-450 zł/miesiąc (średnio 225 zł/miesiąc)[1]

Księgowość Twojej firmy to coś, co musi być prowadzone perfekcyjnie. Jeżeli znasz się na tym dobrze, możesz zająć się rozliczeniami samodzielnie. Gdy nie orientujesz się w kwestiach zeznań podatkowych i składek ZUS, zapukaj lepiej do biura rachunkowego.

 

2. Wynajem biura i sali: 1 600 zł/miesiąc[2]

W naszym artykule przedstawiliśmy Ci zalety dobrej lokalizacji. Postaraj się znaleźć odpowiednią powierzchnię biurowo-konferencyjną dla swojej firmy. Pokój w przestrzeni biurowej z salą, parkingiem i ogrodem w śródmieściu to ok. 1 600 zł miesięcznie. W Warszawie i Krakowie ceny są bardzo podobne.

 

3. Koszty szkolenia (1 dzień szkoleniowy/5 osób) :

- trener – ok. 500 zł za dzień

- catering – ok. 200 zł (kawa, herbata, napoje, ciastka)

- dyplomy – 30 zł

- materiały szkoleniowe – wydruki czarno-białe – 20 zł /os. – 100 zł.

Przyjmując, że będzie 15 dni szkoleniowych – łącznie kwota kosztów szkolenia:

1050 zł x 15 dni = 21 000


Razem: 15 750 zł

[1] – opracowanie własne, oparte na analizie cen trzech firm zajmujących się księgowością na terenie Warszawy oraz Krakowa

[2] – opracowanie własne, oparte na analizie cen w serwisie OLX

icon

Przychód ze sprzedaży szkoleń:

1. Organizacja szkoleń: 52 500 zł

Jeżeli masz zamiar działać w dużym mieście oraz postawisz na skuteczną reklamę, masz szansę uzyskać satysfakcjonujący dochód. Załóżmy, że poprowadzisz 15 jednodniowych szkoleń
w miesiącu, każde dla 5 osób. Przy cenie kursu 700 zł/osobę, otrzymasz przychód w wysokości 52 500 zł.


Razem: 52 500 zł.

Pamiętaj, że część kwoty przychodów zostanie przeznaczona na pokrycie powyższych kosztów oraz dodatkowo na podatki, opłaty związane z rozwojem Twoim i Twojej firmy.

artcile

Co jeszcze warto przemyśleć na starcie?

Kilka ważnych kwestii

 1. Jeśli chcesz założyć firmę szkoleniową – użyj następującego numeru PKD 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

 2. Niektóre instytucje szkoleniowe powinny być wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewódzkie urzędy pracy wpis do rejestru jest wymagany od instytucji szkoleniowych ubiegających się o zlecenia na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, fundusze pomocowe Unii Europejskiej. Wpis jest bezpłatny.

 3. Znajdź odpowiednie miejsce dla swojej firmy stwórz otoczenie, które będzie sprzyjało intensywnej i kreatywnej nauce. Zadbaj o to, by kursanci spędzali czas w przyjemnych i inspirujących wnętrzach.

 4. Zaskocz uczestników pomysłowością pokaż im, czym jest kreatywność w praktyce. Stwórz plan nieszablonowych interesujących szkoleń. Niech będą dobre merytorycznie i pełne zaskakujących rozwiązań.

 5. Zastanów się nad liczebnością grup nie twórz warsztatów dla zbyt wielu osób jednocześnie. Utrudnia to skuteczne zdobywanie wiedzy. Zatroszcz się, by każda osoba miała poczucie, że się nią należycie opiekujesz. Optymalna grupa, gdzie każdy z uczestników odnajdzie komfort pracy to 10-12 osób. Z takim zespołem dobrze pracuje się też trenerowi.

 6. Ustal cenę kursów przeanalizuj swoje comiesięczne wydatki i zaproponuj cenę, która będzie przystępna dla klientów. Zbyt wysoki koszt może odstraszyć zarówno duże korporacje, jak i osoby prywatne. Pamiętaj, że na początku, kiedy Twoja firma jest jeszcze mało znana, bez referencji (na starcie), możesz proponować trochę niższe, niż rynkowe, stawki. Z biegiem czasu należy je wyrównać i nie zaniżać ceny lub pracować po kosztach.Czytaj bezpłatnie ten i pozostałe pomysły na biznes po rejestracji

Darmowy dostęp i logowanie do jestemSzefem.pl

Rejestrując się w serwisie jestemSzefem.pl otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do:

 • opisów pomysłów na mały własny biznes, które odniosły sukces
 • analiz otoczenia prawnego tych małych biznesów
 • testów sprawdzających Twoją gotowości do założenia małego biznesu
 • banku wiedzy
 • wsparcia na każdym etapie zakładania i prowadzenia firmy

Marzysz o własnej firmie? Zrób z nami pierwszy krok!

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam.

Włącz się w jestemSzefem.pl i zrealizuj swoje marzenia o własnej firmie!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT