Pomysł na biznes:

Wzleć na wyżyny biznesu! – kursy paralotniarskie

Branża:
 • Szkolenia
 • Kursy
 • Usługi szkoleniowe
 • Usługi
 • Rozrywka
 • Sport
 • Turystyka

artcile

Podejmij wyzwanie

Wszystko zależy od Ciebie!

Na jednym z warszawskich budynków można przeczytać: „Pierwszy krok rzadko bywa do tyłu”. Może cytat umieszony przez organizację Loesje stanie się Twoim mottem?

Zainspiruj się tą ideą i zrób coś, do czego od dawna się przymierzasz. Porzuć obawy i śmiało wkrocz w świat biznesu, jako pełen pasji przedsiębiorca. Nie trać czasu, realizuj swoje firmowe plany każdego dnia!

icon

Dla kogo?

 • Dla wielbicieli latania, sportów ekstremalnych,
 • Dla ekspertów w paralotniarstwie, osób z doświadczeniem i uprawnieniami instruktora
 • Dla osób, które chcą połączyć pasję z pracą
icon

Zanim zaczniesz

 • Przygotuj się merytorycznie, zdobywając uprawnienia instruktora paralotniarstwa – tylko osoby z kompetencjami i doświadczeniem mogą profesjonalnie zająć się nauczaniem innych.
 • Jeżeli masz uprawnienia instruktora, poprowadź szkolenie dla kursantów w istniejącej firmie – sprawdź, czy potrafisz nauczać innych.
 • Przeanalizuj, jak duże jest zainteresowanie tym sportem
 • Sprawdź, gdzie można uprawiać paralotniarstwo i na jakich zasadach; poszukaj miejsca, gdzie będziesz prowadzić zajęcia praktyczne
 • Sprawdź, jak duża jest Twoja konkurencja – ile jest firm, które oferują podobne usługi
 • Sprawdź wszystkie aspekty prawne i ubezpieczeniowe dla prowadzania tego typu działalności gospodarczej

Możesz zostać przedsiębiorcą i robić to, w czym jesteś najlepszy. Twoje zainteresowanie lataniem może stanowić bazę do założenia własnej firmy. Połączysz hobby z zarabianiem pieniędzy.

Ten pomysł na biznes to przykład firmy, oferującej szkolenia i przeloty na paralotniach.

Czas weekendów spędzanych przed telewizorem bezpowrotnie minął. Obecnie panuje istne szaleństwo – ludzie zaczęli zdrowo się odżywiać i uprawiać sport. Zainteresowanie wzbudzają także mniej popularne dyscypliny – na przykład paralotniarstwo. Coraz więcej osób uwielbia aktywność fizyczną oraz sporty ekstremalne – od nastolatków po emerytów. Wykorzystaj ten trend! To dobry czas, by rozwinąć biznes podobny do ParaStyle.

artcile

Liczy się pomysł

Od wspólnej pasji do biznesu

Jak wzlecieć na wyżyny biznesu?

Zrobili to Sylwia i Paweł z Przemyśla. Dzięki swojemu hobby wzlecieli na wyżyny biznesu. Przygodę z prowadzeniem firmy zaczęli z zerem na koncie. Dziś prowadzą dobrze prosperujący interes.

Weź z nich przykład. Zamień hobby w stałe źródło dochodu i każdy dzień pracy zaczynaj z szerokim uśmiechem.

icon

Jak powstał pomysł na ten biznes?

Z miłości do latania

Sylwia jest strażakiem, Paweł – konstruktorem maszyn lotniczych. Poznali się dzięki wspólnej pasji – paralotniarstwu. O własnej firmie myśleli już od dawna. Wreszcie postawili wszystko na jedną kartę i zaryzykowali. Otworzyli szkołę, w której uczą latać na paralotni. Podział obowiązków poszedł bardzo sprawnie. Ona stała się właścicielką firmy, on został kierownikiem szkolenia. Od kilku lat, z powodzeniem łączą miłość do latania z opłacalnym biznesem.

Razem w domu, razem w pracy

Sylwia i Paweł spędzają ze sobą mnóstwo czasu. Łączenie spraw prywatnych i zawodowych rzadko się udaje. Oni jednak podzielili się obowiązkami i nie ingerują w sprawy drugiej połówki. Dzięki temu unikają nieprzyjemnych sytuacji. Silna pasja łączy i pozwala także na prowadzenie działalności gospodarczej.

Paralotniarstwo to najprostsza forma latania. To sport czysto amatorski.

W Polsce do uprawiania tego sportu wymagany jest jeden z następujących dokumentów:

-Licencja IPPI (The International Pilot Proficiency Information Card), wystawiana przez Międzynarodową Federację Lotniczą lub polskie Świadectwo kwalifikacji pilota paralotni, wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

W Polsce na początku 2006 r. zarejestrowanych było 1 261 posiadaczy Świadectwa kwalifikacji pilota paralotni, w tym 70 osób z uprawnieniami instruktorskimi.

icon

Wiedza to potęga

Czym jest paralotniarstwo?

Paralotniarstwo to jeden z popularniejszych sportów lotniczych. Polega na lataniu przy pomocy specjalnego skrzydła – paralotni. Jest to dyscyplina amatorska. Sport pochodzi z Francji i tam jest najwięcej jego entuzjastów. W obecnym kształcie paralotniarstwo istnieje od lat 70. XX wieku. Aktualnie funkcjonują trzy dyscypliny sportowe, które wchodzą w skład Mistrzostw Świata, kontynentów oraz krajowych rozgrywek:

 • paralotniarstwo przelotowe (ang. cross country paragliding),
 • paralotniarstwo precyzyjne (ang. precision paragliding),
 • akrobacje paralotniowe.

Paralotnia zwana też glajtem lub parapentem – nie wymaga żadnego silnika; może być używana z napędem mechanicznym. Pilot siedzi w specjalnej uprzęży umocowanej pod skrzydłem, które jest utrzymywane przez ciśnienie opływającego je powietrza.

Elementem nośnym paralotni jest skrzydło. Do niego za pomocą linek i taśm nośnych podczepiona jest uprząż dla pilota.

W skład typowego zestawu wchodzą:

- skrzydło,

- uprząż,

- system RSH – Ratowniczy System Hamujący, tzw. spadochron zapasowy,

- karabinki do połączenia uprzęży z paralotnią,

- kask ochronny,

- zestaw dodatkowych przyrządów – wariometr,

- GPS,

- kompas,

- radiotelefon,

- plecak.

Masa całego zestawu dochodzi do 20 kg. Na potrzeby tzw. paraalpinizmu (wspinaczka połączona z lotem na paralotni) produkowane są zestawy o masie nieprzekraczającej 5 kg.

Certyfikaty

Kto może uczyć paralotniarstwa?

Aby nauczać paralotniarstwa, należy ukończyć specjalny, dwuetapowy kurs. Pozwolenie na wykonywanie tego zawodu otrzymuje się po pomyślnym zdaniu egzaminu teoretycznego oraz zadania praktycznego.

Uprawnienia wydawane są przez Stowarzyszenie Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych. Łączny koszt wynosi ok. 4 000 zł. Wymaga to także dużego zaangażowania i czasu.

Pilot paralotni ubiegający się o uprawnienie instruktora INS powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać co najmniej jedno uprawnienie podstawowe,

2) posiadać 150 godzin nalotu ogólnego na tej kategorii statku powietrznego, na którą posiada uprawnienie podstawowe,

3) ukończyć 21 rok życia,

4) w okresie 3 lat, przed złożeniem wniosku o wydanie uprawnienia wziąć udział w sportowej rywalizacji zawodniczej na tej kategorii statku powietrznego, na którą posiada uprawnienie podstawowe, i uzyskać punktowane miejsce.

Uprawnienia instruktora INS – egzamin teoretyczny - obejmuje następujące przedmioty:

- psychologia

- pedagogika

- prawo lotnicze i przepisy wykonywania lotów

- metodyka szkolenia

- organizacja lotów szkolnych i kierowanie nimi

- łączność radiowa

- zasady lotu

- pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

- człowiek – możliwości i ograniczenia

- szczególne przypadki w locie – zagadnienia bezpieczeństwa latania.

Szkolenie praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora INS może być rozpoczęte po ukończeniu szkolenia lotniczego teoretycznego i obejmuje:

 • co najmniej 4 godziny ćwiczeń w ramach szkolenia naziemnego,
 • co najmniej 8 lotów metodycznych w ramach szkolenia w powietrzu.

Nadzorowana praktyka instruktorska obejmuje wyszkolenie co najmniej 30 kandydatów do poziomu umożliwiającego uzyskanie przez nich świadectwa kwalifikacji pilota paralotni (PGP) z:

- co najmniej jednym uprawnieniem podstawowym (uprawnienie do pilotowania paralotni PP),

- uprawnienie do pilotowania paralotni z napędem PPG,

- uprawnienie do pilotowania motoparalotni PPGG),

- oraz przeprowadzenie co najmniej 50 godzin wykładów.

Warunkiem wydania uprawnienia instruktora INS jest:

 • posiadanie co najmniej jednego uprawnienia podstawowego dla danej kategorii statku powietrznego,
 • ukończenie szkolenia teoretycznego i praktycznego,
 • zdanie przed komisją egzaminacyjną egzaminu państwowego w zakresie uprawnienia instruktora INS
 • zaliczenie nadzorowanej praktyki instruktorskiej.

Źródło: http://ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/komisja-egzaminacyjna/wzory-kart/2586-uprawnienie-instruktora-ins-uavo oraz http://pgforum.pl/viewtopic.php?t=1914 20.07.2018

Uprawnienia Tandem (HGP) – egzamin teoretyczny - obejmuje następujące przedmioty:

- technika lotu w tandemie

- instruktaż pasażera

- sytuacje niebezpieczne

- pierwsza pomoc

- łączność

Źródło: http://ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/komisja-egzaminacyjna/wzory-kart/2598-uprawnienie-tandem-hgp

Pilot paralotni, ubiegający się o uprawnienie TANDEM powinien spełniać następujące wymagania:

 • posiadać świadectwo kwalifikacji pilota paralotni z ważnym co najmniej jednym uprawnieniem podstawowym (uprawnienie do pilotowania paralotni PP, uprawnienie do pilotowania paralotni z napędem PPG, uprawnienie do pilotowania motoparalotni PPGG),
 • posiadać 50 godzin nalotu jako dowódca danej kategorii statku powietrznego,
 • ukończyć 18 rok życia.

Źródło:

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji – szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, umiejętności i praktyki dla świadectwa kwalifikacji pilota paralotni.

icon

Warto wiedzieć

Czego potrzebujesz, by latać na paralotni?

Paralotniarstwo to sport, który wymaga specjalistycznego sprzętu. Najlepiej kupić taki wysokiej jakości. Od niego m.in. zależy bezpieczeństwo podczas lotu. Nie musi być nowy. Czasem udaje się odkupić dobry zestaw używany. To znacznie obniża koszy.

Paralotniarz potrzebuje:

 • skrzydła,
 • uprzęży,
 • zapasowego spadochronu,
 • kasku,
 • radia,
 • wiatrometru.

Wymogi wobec paralotni używanych komercyjnie (tandemy i szkolenie) określa rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (DZ.U. 2013/440).

Paralotnie używane do szkolenia i lotów z pasażerem, muszą być dopuszczone do lotu, czyli muszą posiadać co najmniej jeden z poniższych elementów:

 • ważną kartę paralotni - z ważnym wpisem dopuszczającym paralotnię do lotów,
 • ważne oznaczenie zdatności umieszczone na paralotni przez producenta lub mechanika paralotniowego; może być ono częścią tabliczki znamionowej. Takie oznaczenie potwierdza ważność dopuszczenia.

Ważne!

Do lotów wykonywanych przez ucznia-pilota oraz lotów pilota z pasażerem używa się paralotni posiadających ważną kartę paralotni.

Karta paralotni.

To może być odrębny dokument, wystawiony przez mechanika paralotniowego albo część instrukcji, metryki lub innego dokumentu, wystawionego przez producenta paralotni, który zawiera co najmniej informacje o:

1) paralotni, w tym:

- typ (jednomiejscowa, dwumiejscowa) lub model,

- nazwę producenta,

- numer fabryczny,

- datę produkcji,

- klasę lub przeznaczenie,

- minimalną masę startową i maksymalną masę startową (MTOM),

- numer i rodzaj dokumentu, wystawionego dla danego typu paralotni;

2) dopuszczeniu do lotów, w tym:

- datę dopuszczenia do lotów,

- termin ważności dopuszczenia,

- imię i nazwisko, numer świadectwa oraz poświadczenie mechanika paralotniowego,

- nazwę lub identyfikator podmiotu, w ramach którego działa mechanik paralotniowy.

 

Oznaczenie zdatności podzespołów paralotni zawiera co najmniej informacje o:

1) podzespole, w tym:

- typ lub model podzespołu,

- nazwę producenta,

- numer fabryczny,

- określenie podzespołu paralotni,

- maksymalną masę startową (MTOM) kompletnej paralotni lub maksymalne obciążenie w przypadku uprzęży lub wózka;

2) dopuszczeniu do lotów, w tym:

- stwierdzenie dopuszczenia do lotów,

- termin ważności dopuszczenia (miesiąc i rok),

- poświadczenie mechanika paralotniowego lub osoby upoważnionej przez producenta, w tym pieczęć i podpis,

- numer podmiotu w ewidencji lub nazwę producenta, w ramach którego jest dokonywane dopuszczenie,

- numer dopuszczenia w wykazie paralotni dopuszczonych do lotów prowadzonym przez mechanika paralotniowego.

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/440/ 20.07.2018

artcile

Wiedza kluczem do sukcesu!

Poznaj tajniki dobrej promocji

Nie stój w cieniu – jak się wyróżnić?

Sylwia i Paweł mają smykałkę do biznesu. Dobrze wiedzą, że nie można być przeciętnym. Trzeba oferować najwyższą jakość i wyróżniać się z tłumu. Aby zostać zauważonym na rynku paralotniarskim, wprowadzili maksymalnie czteroosobowe grupy uczniów. Często prowadzą indywidualne lekcje – jest możliwość umówienia się na dogodny termin. Dzięki temu mogą poświęcić więcej czasu każdemu z kursantów i pomóc skutecznie szlifować umiejętności.

W swojej ofercie posiadają też dodatkowe usługi – ich ceny dla byłych uczestników kursów są znacznie niższe.

Po zakończeniu szkolenia kursanci mogą kontynuować przygodę z paralotniarstwem na preferencyjnych warunkach.

Przykładowe, dodatkowe usługi (poza szkoleniami):

- lot zapoznawczy w tandemie,

- holowanie,

- badanie przewiewności skrzydła,

- wypożyczenie sprzętu,

- holowanie,

- serwis – przeglądy okresowe, przekładanie zapasów, naprawa paralotni, wymiana linek.

icon

Wiedza to potęga

Dobrze przygotowana oferta kursów paralotniarstwa to podstawa. Na rynku jest wiele podobnych do siebie firm. Często przypadek decyduje o tym, którą wybierze klient. Znajdź coś, co będzie Twoim znakiem charakterystycznym – np. kwalifikacje instruktorów, lokalizacja lub sprzęt.


1. Jakie są Twoje mocne strony?

Wyróżnij się czymś, co sprawia Ci przyjemność. Dzięki temu będziesz autentyczny.

2. Zadbaj o to, by informacja o Twojej wyjątkowej ofercie była widoczna – podkreślaj swoje atuty w reklamach.

3. Stale udoskonalaj swoją usługę – niech Twoja wyjątkowość polega również na umiejętności dopasowywania się do zmieniającego rynku.

Postaw na skuteczną reklamę, czyli jak być widocznym?

Twoja usługa może być naprawdę dobra – wysokiej jakości i w korzystnej cenie.

Biznes jednak nie ruszy z miejsca bez reklamy. Postaraj się, by pasjonaci sportów ekstremalnych dowiedzieli się o Twoim istnieniu. Pójdź w ślady właścicieli ParaStyle i postaw na wiele różnych form promocji. Dzięki temu dotrzesz do szerszej grupy potencjalnych klientów.

Co zrobili Sylwia i Paweł?

 • Założyli własną witrynę internetową, na której znajdują się informacje o firmie i doskonale przygotowana oferta.
 • Firma ma fanpage na Facebooku. Właściciele są bardzo aktywni na portalach społecznościowych i forach dla pasjonatów paralotnictwa.
 • Nawiązali współpracę ze sklepami sportowymi – tam dystrybuują swoje ulotki. Zasięg działań jest bardzo duży, ponieważ firma ma klientów z całego kraju.
 • Nawiązali współpracę z okolicznymi gospodarstwami agroturystycznymi.
 • To w nich zatrzymują się klienci firmy podczas kilkudniowych kursów. Takie partnerstwo biznesowe to doskonały pomysł. W pensjonatach, za zgodą właściciela, możesz umieścić swoje plakaty lub ulotki. Pamiętaj, by ostrożnie nawiązywać tego typu współpracę. Zła obsługa w gospodarstwie agroturystycznym może wpłynąć na opinię gości także o Twoim biznesie.

Dobrym rozwiązaniem jest także współpraca z innymi szkołami – np. przy organizacji grupowych wyjazdów zagranicznych w celu szkolenia w innych warunkach.

1. Sprawdź, co jest teraz modne – korzystaj z dużego zainteresowania danym sportem.

2. Podkreślaj wyjątkowość danej dyscypliny – czasem jest to pięknie wyrzeźbiona sylwetka, czasem niezapomniane, podniebne wrażenia.

3. Promuj sport, którym się zajmujesz – bierz udział w rodzinnych piknikach oraz zlotach miłośników aktywności fizycznej z danej dziedziny.

Częstą praktyką wśród szkół paralotniarstwa jest nawiązywanie współpracy z producentami sprzętu do latania. Taka symbioza przynosi korzyści obu stronom – szkoła dostaje sprzęt na preferencyjnych warunkach lub w barterze reklamowym. Warto rozważyć taką opcję – tym bardziej, że sprzęt do szkolenia należy wymieniać co sezon. Z kolei używane zestawy mogą jeszcze służyć kursantom prywatnie i można je odsprzedać.

 

WAŻNE

Poznaj obowiązki organizatora lotów

Co robi organizator lotów?

Organizator lotów m.in.:

1) analizuje warunki meteorologiczne oraz informacje o ograniczeniach w ruchu lotniczym i uzyskuje stosowne zezwolenia z tym związane;

2) zapoznaje osoby, biorące udział w organizacji lotów oraz w lotach, z zasadami ich organizacji i wykonywania;

3) zapewnia, do lotów ucznia-pilota oraz lotów z pasażerem, lotnie posiadające ważną kartę lotni,

4) zapewnia, podczas lotów holowanych za pomocą urządzenia mechanicznego, udział osób funkcyjnych - odpowiednich do planowanych lotów, w tym: wyciągarkowego i kierownika startu lotniowego lub paralotniowego oraz dba o ułożenie znaków.

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/440/ 20.07.2018

icon

Warto wiedzieć

Firma szkoląca musi:

- posiadać uprawnienia i wpis do rejestru podmiotów szkolących,

- mieć pozwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej, w zakresie prowadzenia personelu lotniczego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego oraz wpisywanych do niego uprawnień, na podstawie wpisu do rejestru podmiotów szkolących prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Wykaz certyfikowanych ośrodków szkolenia:

https://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/452-osrodki-szkolenia-lotniczego 20.07.2019

artcile

Bez tego ani rusz

Dobre szkolenie

Jak wyglądają kursy nauki latania na paralotni?

Właściciele ParaStyle włożyli wiele pracy w to, by oferowane przez nich kursy były ciekawe i doskonałe, pod względem merytorycznym. Uczestnicy uczą się latać na paralotni przez 4–5 dni. Jeden dzień jest zapasowy, ponieważ czasem pogoda uniemożliwia latanie. Szkolenie składa się z pięciu godzin teorii i 20 lotów. Cena kursu to 800 zł za pierwszy etap. Drugi – uprawniający do samodzielnych lotów – kosztuje tyle samo. Trwa krócej, tj. 2 – 3 dni i obejmuje 10 lotów.

Szkoła może zaoferować wiele szkoleń:

1. szkolenie do wykonywania lotów na paralotniach PP (bez napędu):

Etap I (PP) – loty wstępne zapoznawcze,

Etap II (PP) – trening umiejętności pilotażowych,

Etap III (PP) – szkolenie zaawansowane termika, żagiel, aktywny pilotaż

2. szkolenie do wykonywania lotów na paralotniach z napędem PPG.

Szkolenia nauki latania na paralotniach są uregulowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego – pod adresem http://edziennik.ulc.gov.pl/api/DU_ULC/2015/7/akt.pdf jest pełna treść rozporządzenia.

Wymagania stawiane kandydatom przed przystąpieniem do szkolenia:

 • wiek – według uznania instruktora szkolącego (w przypadku osób nieposiadających 18 lat, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych);
 • posiadanie prawa jazdy dowolnej kategorii lub własnoręcznie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania paralotniarstwa;
 • ubezpieczenie OC dla osób eksploatujących statki powietrzne, wymagane przed pierwszym lotem.

Szkolenie teoretyczne może być prowadzone w nieprzekraczalnym czasie 8 godzin w ciągu jednego dnia. Może być podzielone na dwa etapy. Uczeń-pilot powinien przyswoić wiedzę teoretyczną, niezbędną do prawidłowego wykonywania czynności, objętych odpowiednio I i II Etapem szkolenia praktycznego.

Nauczanie umiejętności praktycznych musi obejmować:

 • co najmniej 3 godziny lotu, w tym nie mniej niż 30 lotów na paralotni, podzielonych na II etapy szkolenia:
  - I Etap szkolenia – loty wstępne zapoznawcze – obejmuje wykonanie 20 lotów do wysokości 150 metrów nad terenem;
  - II Etap szkolenia – trening umiejętności pilotażowych – obejmuje wykonanie 10 lotów o deniwelacji większej niż 200 metrów;
 • naukę obsługi paralotni, przygotowania do lotu i składania po locie;
 • naukę sterowania paralotnią i wykonywania manewrów, umożliwiających szybsze opadanie oraz lądowanie na ograniczonym obszarze o wymiarach 60x60 metrów;
 • naukę startu metodą klasyczną i odwróconą (alpejką).

Program szkolenia latania na paralotniach powinien być podzielony na etapy i zawierać następujące elementy merytoryczne:

EGZAMIN TEORETYCZNY

Uczeń-pilot, ubiegający się o świadectwo kwalifikacji pilota paralotni PGP, z wpisem podstawowym PP musi wykazać się podczas egzaminów, że posiada wiedzę teoretyczną w zakresie następujących przedmiotów:

1) prawo lotnicze;

2) człowiek – możliwości i ograniczenia;

3) meteorologia;

4) nawigacja;

5) procedury operacyjne;

6) osiągi i planowanie lotu;

7) wiedza ogólna o statku powietrznym;

8) zasady lotu;

9) bezpieczeństwo lotów;

10) transport, konserwacja i obsługa statku powietrznego i wyposażenia.

EGZAMIN PRAKTYCZNY

a) osoba ubiegająca się o świadectwo kwalifikacji PGP z wpisem podstawowym PP musi mieć ukończone 15 lat oraz wykazać podczas egzaminu praktycznego, że` jako pilot paralotni osiągnęła umiejętności określone w Zasadach ogólnych pkt 2 (Nauczanie umiejętności praktycznych);

b) egzamin praktyczny powinien być przeprowadzony na paralotni klasy szkolnej lub szkolno-treningowej.

 • Po spełnieniu powyższych warunków kandydat może ubiegać się o świadectwo kwalifikacji PGP z wpisem podstawowym PP.
 • Posiadacz świadectwa kwalifikacji PGP z wpisem PP uprawniony jest do wykonywania lotów na paralotniach bez nadzoru instruktorskiego.
 • Po ukończeniu szkolenia teoretycznego, praktycznego oraz zdaniu egzaminu wewnętrznego, kandydat do uzyskania świadectwa PGP z uprawnieniem PP, otrzymuje stosowne zaświadczenie wystawione przez podmiot szkolący.

Dodatkowe informacje

 • Sesje egzaminacyjne prowadzone są przez egzaminatorów uprawnionych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (www.ulc.gov.pl).
 • Po zakończeniu szkolenia Etap II, organizowana jest sesja egzaminacyjna do Świadectwa Kwalifikacji.
 • Po zaliczeniu egzaminu pilot otrzymuje pocztą, po około miesiącu, Świadectwo Kwalifikacji - państwowy dokument pilota paralotni, uprawniający do lotów samodzielnych.
 • Terminy sesji egzaminacyjnych są ogłaszane na stronie Stowarzyszenia Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych www.silp.paralotnie.pl
icon

Warto wiedzieć

Ile osób potrzebujesz do obsługi szkolenia?

1. instruktor szkolenia

2. mechanik paralotniowy – osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji mechanika obsługi technicznej statku powietrznego, z wpisanymi uprawnieniami dotyczącymi paralotni jako całości TM(PG)

3. wyciągarkowy – osoba obsługująca urządzenia do holowania lotni, z uprawnieniami

4. kierownik startu holowanego – z uprawnieniami

5. asystent (ewentualnie).

artcile

A to ciekawe…

Bujanie w obłokach – czy to sport dla każdego?

Zastanawiasz się, kto może uprawiać paralotniarstwo? Nie ma ograniczeń ze względu na płeć i wiek. Nie musisz mieć specjalnych badań lekarskich.

Wystarczy tylko chęć do nauki, brak lęku wysokości i zaangażowanie. Nie ma specjalnych cech, które określałyby idealnego paralotniarza. Dzięki temu liczba potencjalnych klientów nie jest niczym ograniczona. Jak przy każdym sporcie – nie wszystkim paralotniarstwo dopowiada. Od razu widać, czy ktoś będzie kontynuował swoją przygodę z tym sportem, czy nie.

Podobno najmłodszy uczestnik przygody z paralotniarstwem miał 8 lat a najstarszy ponad 70. Rozpiętość wiekowa jest więc obiecująca.

To co niezbędne to brak przeciwskazań zdrowotnych oraz brak lęku wysokości.

Ważnym elementem paralotniarstwa jest też ubezpieczenie.

Ubezpieczenie OC – obowiązkowe dla:

- instruktorów,

- uczniów-pilotów.

 

OGRANICZENIA – KIEDY NIE WOLNO LATAĆ?

Latanie paralotnią to świetna zabawa.

Kiedy lepiej zrezygnować z tej formy aktywności dla własnego bezpieczeństwa?

 • Pochmurna, wietrzna pogoda – zła widoczność, mocne podmuchy i deszcz nie sprzyjają paralotniarstwu.
 • Zły stan techniczny sprzętu – przed każdym wylotem całe wyposażenie musi być dokładnie sprawdzone. Powinno być również regularnie serwisowane. Brak aktualnej karty paralotni dyskwalifikuje ekwipunek do użycia!!!
 • Brak uprawnień – jeżeli nie ukończyłeś kursu, nie wolno Ci latać samodzielnie!

Lotów na paralotniach nie wykonuje się:

 • przy widzialności mniejszej niż 700 m lub w chmurach;
 • wcześniej niż 30 minut przed wschodem słońca i później niż 30 minut po zachodzie słońca.

 

Zanim wzbijesz się w powietrze

Co jest ważne na początku?

Przygotowanie merytoryczne przed pierwszym startem jest bardzo ważne. Dlatego na samym początku Paweł skupia się na teorii. Przekazuje swoim kursantom zasady bezpieczeństwa.

Uczestnicy szkolenia spędzają wiele czasu na nauce opanowania skrzydła. Instruktor pokazuje, jak najdłużej utrzymać się w powietrzu i jak sterować paralotnią. Początkowo uczniowie robią tzw. sznury – kilkunastometrowy lot na niewielkiej wysokości. Wielu pasjonatów lata nawet 10 godzin. Niektórzy pokonują trasę o długości 200 km i wzbijają się na wysokość 3 000 m.

icon

Warto wiedzieć

Różnice i podobieństwa

Poczuć się jak ptak

Istnieje wiele metod wzbicia się w powietrze. Miłośnicy tej dyscypliny z pewnością wiedzą, że paralotniarstwo to tylko jedna z nich. Każdy wielbiciel podniebnych przygód ma swoje ulubione sposoby, by poczuć się jak ptak.

Czy wiesz co nieco na ten temat? A może jesteś laikiem?

Dowiedz się, na czym polegają różnice w rodzajach maszyn.

Lotnia – jej kształt przypomina trójkąt. Jest stosunkowo ciężka i tańsza niż inne warianty.

Paralotnia – skrzydło bez żadnych sztywnych elementów, o miękkim płacie nośnym.

Motoparalotnia – paralotnia wyposażona w silnik, który przymocowany jest do plecaka pilota.

Motolotnia – lotnia wzmocniona trzykołowym wózkiem kompozytowym, wyposażona w silnik.

Źródło: National Geographic, https://www.national-geographic.pl/traveler/adventure/uskrzydleni-paralotnie-motoparalotnie-lotnie-motolotnie 20.07.2018Czytaj bezpłatnie ten i pozostałe pomysły na biznes po rejestracji

Darmowy dostęp i logowanie do jestemSzefem.pl

Rejestrując się w serwisie jestemSzefem.pl otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do:

 • opisów pomysłów na mały własny biznes, które odniosły sukces
 • analiz otoczenia prawnego tych małych biznesów
 • testów sprawdzających Twoją gotowości do założenia małego biznesu
 • banku wiedzy
 • wsparcia na każdym etapie zakładania i prowadzenia firmy

Marzysz o własnej firmie? Zrób z nami pierwszy krok!

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam.

Włącz się w jestemSzefem.pl i zrealizuj swoje marzenia o własnej firmie!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT