Analiza otoczenia prawnego dla:

Jak zostać producentem oryginalnych koszulek z napisami na przykład gwarą śląską?

Na przykładzie

Powrót do pomysłu na biznes
artcile

Dla kogo jest otoczenie prawne (wstęp)

Poniższe opracowanie przedstawia otoczenie prawne, dotyczące działalności związanej z produkcją i sprzedażą koszulek z „gwarą śląską” lub z innymi napisami. Może być wykorzystane także przy innych pomysłach na biznes w obszarze przemysłu lekkiego, chałupnictwa, rzemieślnictwa. Informacje dotyczące m.in. rejestracji, wyboru formy prawnej działalności, certyfikacji, własności intelektualnej, chałupnictwa i dotacji mogą być przydatne dla każdego, kto planuje zająć się produkcją lub sprzedażą własnoręcznie wykonywanej odzieży lub projektowaniem wzorów – napisów, haftów, nadruków na odzież.

Szycie koszulek czy wykonywanie napisów na koszulkach nie jest działalnością szczególnie innowacyjną.

Innowacyjne może być opracowania oferty i formuły działalności, polegające głównie na:

- indywidulanym wykonywaniu koszulek lub napisów dla poszczególnych klientów,

- proponowanych treściach lub wzorze,

- szerokiej propozycji treści – do wyboru przez klienta.

Mogą to być napisy okolicznościowe lub zawiązane z obszarami kultury, sportu, ochrony środowiska lub klimatu, rodziną, dzieckiem itp.

Drugi kierunek - handmade

To nie szablony i nadruki mechaniczne czy technologie, w ramach, których cyfrowa grafika w systemie informatycznym jest przesyłana do urządzenia wykonującego odpowiednio nadruk lub haft bądź sploty dziewiarskie.

Można:

 • w ramach działalności artystycznej lub chałupniczej - osobiście lub przy pomocy zatrudnianych twórców - ręcznie wykonywać określony haft bądź splot dziewiarski,
 • nanosić farbę bezpośrednio na koszulkę za pomocą sitodruku wg indywidualnych wzorów.

Ostatnio w przestrzeni publicznej, obserwuje się trend indywidulanego przekazu swoich zainteresowań, poglądów, przekonań poprzez noszenie koszulek z określonymi napisami.

Dlatego warto zapoznać się z kategoriami, w jakich można robić takie napisy. To może być gwara śląska, ale również „slang” czy żargon, który można spotkać w określonych miastach czy dzielnicach miast. Ponadto koszulki można również kierować do określonej grupy osób - „Rodzina Kowalskich” lub jednej osoby - „Super babcia”.

 

1.1 Krawiectwo, handmade, chałupnictwo

Krawiectwo

W ujęciu potocznym to rzemiosło, zajmujące się wyrobem różnego rodzaju odzieży tzw. „wierzchniej” oraz jej naprawianiem i przerabianiem. W dawnych czasach obejmowało także szycie szat liturgicznych oraz namiotów i nakryć końskich. Dzisiaj to szycie ubrań (kurtki, płaszcze, sukienki, spodnie, swetry itp.), kostiumów na bale karnawałowe.

Handmade - inaczej rękodzieło (w ujęciu potocznym). To wyrób wytworzony w sposób nieprzemysłowy, posiadający walory artystyczne, najczęściej zawierający motywy typowe dla kultury, w której powstał.

Chałupnictwo

 • Nakładczy system pracy. Polega na produkcji gotowych wyrobów lub półfabrykatów we własnym pomieszczeniu i własnymi narzędziami wytwórcy (chałupnika) dla nakładcy. Jest on organizatorem, dostawcą surowców i pośrednikiem między producentem a rynkiem zbytu. To rodzaj „rozproszonej” manufaktury.
 • To forma wykonywania drobnej produkcji w warunkach domowych, np. w firmie rodzinnej. To dobry sposób na pozyskiwanie sezonowych pracowników, wykonawców, poza sztywnymi ramami zatrudniania. To też pomysł na zorganizowanie w domu swojego warsztatu pracy.
 • Praca nakładcza nie jest obecnie tak popularna jak kiedyś, ale wciąż wiele osób korzysta z takiej formy organizowania sobie miejsca pracy. Polega przede wszystkim na świadczeniu usług na rachunek i ryzyko nakładcy (zleceniodawcy). W formie zlecenia pracy nakładczej, chałupnik otrzymuje środki produkcji, materiały, niezbędne dla uzyskania gotowego produktu. Oferty takiej pracy są często kierowane do prowadzących własną działalność gospodarczą.

 

1.2 Lokalizacja przedsięwzięcia

Jeżeli chcesz prowadzić działalność gospodarczą i założyć własną firmę, zajmującą się:

- szyciem koszulek z gwarą śląską lub innymi napisami,

- ich sprzedażą,

to przede wszystkim, wybierz miejsce prowadzenia działalności. Sprawdź, jak to zrobić:

 Wybór lokalizacji oraz lokalu na siedzibę przedsiębiorcy

Nie ma znaczenia, czy Twoje wyroby będą powstawać w Twoim domu, w małym warsztacie u chałupników czy też w regularnym zakładzie produkcji odzieży.

To Ty, jako przyszły przedsiębiorca, wybierasz:

- skalę, na jaką chcesz produkować koszulki - dedykowane indywidualnej osobie lub określonej grupie,

- formę i miejsce ich produkcji,

- komu chcesz powierzyć wykonywanie i produkcję swoich wyrobów, np. członkom rodziny czy w drodze „naboru” do pracy chałupniczej lub zatrudniając odpowiednie osoby do pracy sezonowej (np. koszulki na lato, na Nowy Rok).

O co musisz zadbać?

 • Jeżeli chcesz wynająć budynek/lokal - sprawdź, czy możesz w nim prowadzić daną działalność gospodarczą. Właściciel lokalu/budynku powinien przedstawić Ci odpowiednie dokumenty, które potwierdzą dopuszczalny sposób użytkowania (np. decyzję o pozwoleniu na użytkowanie).
 • Jeżeli chcesz przystosować wynajmowany budynek/lokal do swoich potrzeb (np. przebudować go lub zmienić sposób użytkowania) - musisz uzgodnić to z właścicielem lokalu i uzyskać jego zgodę.
 • Musisz również uzyskać zgodę nadzoru budowlanego, a także zrobić stosowny wpis w rejestrze gruntów i budynków.
 • Jeżeli chcesz wykonywać działalność w swoim miejscu zamieszkania lub w domu, to zastanów się nad organizacją swojego mieszkania/domu.
 • Czy jesteś w stanie, wyodrębnić pomieszczenia, by posiadały odpowiednie media, tj. prąd o odpowiednim napięciu i natężeniu, Internet?
 • Czy w takim pomieszczeniu zmieszczą się m.in. maszyny do szycia, materiały, z których będziesz korzystać, sprzęt komputerowy, maszyny do nadruków itp.?
artcile

Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej

a) Jednoosobowa działalność gospodarcza

Możesz ją prowadzić samodzielnie i jako jej właściciel zatrudniać innych pracowników lub współpracować z członkami rodziny w firmie rodzinnej.

Pierwszy krok - wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zanim złożysz wniosek o zarejestrowanie działalności osobiście w urzędzie lub przez Internet, musisz ustalić i przemyśleć:

 • nazwę firmy - z Twoim imieniem i nazwiskiem
 • kiedy rozpoczniesz działalność
  Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie to data, od której będziesz płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Pamiętaj, że nie może być wcześniejsza, niż data złożenia wniosku o rejestrację firmy.
 • miejsce prowadzenia działalności, czyli adres
  To może być na przykład Twoje mieszkanie lub lokal, który wynajmiesz na potrzeby prowadzenia działalności.
 • kod działalności gospodarczej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
  PKD określi rodzaj Twojej działalności.
  W przypadku działalności zajmującej się szyciem odzieży będą to:
  - KOD PKD 14.13 – Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej,
  - KOD PKD 14.13.Z – Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej - podklasa ta obejmuje produkcję pozostałej odzieży wierzchniej dla mężczyzn, kobiet i dzieci, wykonanej z tkanin, dzianin itp., takiej jak płaszcze, garnitury oraz zestawy odzieżowe, kostiumy, marynarki, żakiety, spodnie, spódnice itp., ponadto obejmuje krawiectwo, szycie "na miarę", produkcję części ww. wyrobów.
 • formę opodatkowania
  - Ustal też częstotliwość, z jaką będziesz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (co miesiąc czy co kwartał).
 • formę prowadzenia rachunkowości
  Najczęściej wybierana jest podatkowa księga przychodów i rozchodów, czyli prosta forma ewidencjonowania kosztów i przychodów.
 • czy będziesz (i na jakich warunkach) zatrudniać pracowników
  To wiąże się ze zgłoszeniem ich do ZUS.
 • rachunek bankowy
  Jest konieczny. Będzie służył do rozliczeń z urzędem skarbowym.

Czytaj więcej - Jak założyć firmę krok po kroku

 

b) Spółka cywilna

Swoją działalność możesz założyć również w postaci spółki cywilnej wspólnie ze znajomym lub członkiem rodziny. Mogą ją utworzyć co najmniej 2 osoby fizyczne bądź prawne. Spółka cywilna nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wspólnicy spółki, będący osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Do rejestracji spółki cywilnej nie jest wymagany kapitał zakładowy.

Aby zarejestrować spółkę cywilną należy:

 • uzyskać wpis w CEIDG (każdy wspólnik osobno),
 • zawrzeć na piśmie umowę spółki,
 • zgłosić w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS),
 • uzyskać nr REGON,
 • zgłosić ją we właściwym urzędzie skarbowym,
 • uzyskać NIP spółki.

W umowie trzeba zawrzeć m.in. informację o wspólnikach oraz podać:

 • cel gospodarczy, jaki spółka ma realizować,
 • okres funkcjonowania spółki,
 • zakres działalności według PKD,
 • kwestie podziału zysków i wielkość wniesionych wkładów.

Wspólnicy spółki cywilnej mają do wyboru opodatkowanie dochodu na zasadach według skali podatkowej, liniowo lub w formach zryczałtowanych (karta podatkowa czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę odpowiadają wszyscy wspólnicy majątkiem wspólnym oraz każdy ze wspólników osobno - majątkiem osobistym, bez żadnych ograniczeń. O tym szerzej w art. 864 i n. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2020.1740 t.j.) 1025).

 

c) Spółka prawa handlowego

Swoją działalność możesz założyć także w formie spółki handlowej.

To forma współdziałania w celu zarobkowym co najmniej dwóch osób (za wyjątkiem spółki z o.o. i akcyjnej). Może ją założyć jeden podmiot, o ile sam nie jest jednoosobową spółką z o.o. Spółka powstaje w wyniku zawarcia umowy, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz ewentualnie przez współdziałanie w inny, określony sposób. Funkcjonowanie spółek handlowych regulują przepisy prawa, a także wspólnicy bądź akcjonariusze w umowie albo statucie spółki.

Za zobowiązania w spółkach osobowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) odpowiadają wspólnicy całym swoim majątkiem. Jeżeli chodzi o spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna), to wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki, o czym stanowi art. 151 § 4 i art. 301 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Jednak wspólnicy ponoszą ryzyko wniesionym przez siebie wkładem, którego mogą nie odzyskać w razie niepowodzenia.

 

d) Inne – przedsiębiorstwo rodzinne

Jest to szczególny rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej. Firmą zarządzają najbliżej spokrewnione ze sobą osoby, pomimo, że jest zarejestrowana na tzw. „głowę rodziny”.

Osoby zarządzające:

 • posiadają pełną kontrolę nad działalnością,
 • mają uregulowane prawa do mienia w firmie,
 • wspólnie dbają o interesy przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo rodzinne może być prowadzone w dowolnej formie prawnej. Istotne jest to, że decydująca część kapitału, uprawnień kierowniczych, decyzyjnych, organizatorskich pozostaje w rękach jednej rodziny. W takim modelu możliwe jest swobodne dokonanie podziału obowiązków i uprawnień pomiędzy członkami rodziny, prowadzącymi wspólnie firmę. Sprawy księgowe można powierzyć np. żonie, zamówienia i zaopatrzenie córce, która będzie również producentem. Dostawy i sprzedaż - bratu, a rękodzieło, szycie, nadruki może tworzyć mama, ciocia i babcia itp.

Więcej na temat form prowadzenia działalności gospodarczej znajdziesz tutaj:

 Instrukcja - Jaka forma prawna będzie odpowiednia dla Twojej działalności?

Więcej na temat zakładania i prowadzenia firmy:

 Pierwsze kroki w biznesie – poradnik początkującego przedsiębiorcy 

 Poradnik Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

 

artcile

Aspekty prawne związane z tym biznesem

3.1 Kwalifikacje

Jeżeli umiesz szyć lub projektować odzież - powinieneś w odpowiedni sposób potwierdzić swoje kwalifikacje. Jeżeli ukończyłeś szkołę zawodową lub brałeś udział w różnych kursach czy szkoleniach - poinformuj o tym na swojej stronie internetowej. Przedstaw certyfikaty lub dyplomy, świadczące o nabyciu uprawnień mistrza, według standardów rzemiosła, zgodnie z Ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (DzU. 2020.2159 t.j.) (dalej jako: "ustawa o rzemiośle"). Dodatkowym atutem będą kursy, szkolenia, dotyczące projektowania ubrań, grafiki komputerowej czy wzornictwa przemysłowego.

Są przepisy, które zawierają regulacje dotyczące wykonywania zawodu krawca. Znajdziesz je w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Zawód „krawiec” ma numer 753105.

Jest to wykonywanie samodzielnie, w punktach usługowych lub wzorcowniach modelowych, prac polegających na konstruowaniu i szyciu odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej z wszelkiego rodzaju materiałów, w tym także ze skór licowych i materiałów licopodobnych.

Ustawa o rzemiośle stanowi, że rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną (zwaną rzemieślnikiem), która korzysta z kwalifikowanej pracy własnej. Może działać w imieniu własnym, na swój rachunek i zatrudniać do 50 pracowników.

Rzemiosłem jest także zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez wspólników spółki cywilnej osób fizycznych. Muszą oni wykorzystywać kwalifikowaną pracę własną, w imieniu własnym wspólników i na swój rachunek. Mogą zatrudniać do 50 pracowników.

Do rzemiosła nie zalicza się m.in.:

 • działalności handlowej, gastronomicznej, transportowej,
 • usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów,
 • działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

Ponadto, za rzemiosło uznaje się także wykonywanie działalności gospodarczej przez:

 • spółkę jawną z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji jeżeli powstała spółka jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;
 • spółkę komandytową osób fizycznych z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji jeżeli powstała spółka jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;
 • spółkę komandytowo-akcyjną osób fizycznych z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji jeżeli powstała spółka jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;
 • jednoosobową spółkę kapitałową powstałą na podstawie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej - jeżeli powstała spółka jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

 

3.2 Zatrudnienie pracowników

Jeżeli chcesz prowadzić działalność polegającą na produkcji koszulek z napisami gwarą śląską lub „miastowym” żargonem oraz chcesz otworzyć sklep internetowy - pomyśl, aby w Twojej firmie pojawili się odpowiedni pracownicy (specjaliści).

Mogą być potrzebni:

- informatyk lub programista, mogą zostać zatrudnieni do jednorazowego zlecenia, np. założenia strony internetowej.

- osoba z kwalifikacjami projektanta i doświadczony krawiec. Te osoby będą konieczne, jeżeli nie umiesz szyć, ale masz pomysł na założenie firmy produkującej koszulki z napisami.

Możesz ich zatrudnić na podstawie poniżej przedstawionych umów:

 Umowa o pracę  

 Umowa zlecenia 

 Umowa o dzieło 

 Umowa o pracę nakładczą 

 

Czym jest umowa nakładcza?

Cechy umowy nakładczej, zgodnie z art. 303 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy oraz Rozporządzeniem z dnia 31 grudnia 1975 r.:

 • zawarta na piśmie,
 • zawiera określenie rodzaju umowy i jej podstawowych warunków, a w szczególności rodzaj pracy, termin jej rozpoczęcia oraz zasady wynagradzania,
 • zawarta na: na okres próbny, czas określony, czas wykonania określonej pracy lub na czas nieokreślony,
 • okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy,
 • jest określona minimalna miesięczną ilość pracy, której wykonanie należy do obowiązków wykonawcy.

Minimalna ilość pracy powinna być tak ustalona, aby jej wykonanie zapewniało uzyskanie, co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia. Jeżeli praca nakładcza stanowi dla wykonawcy wyłączne lub główne źródło utrzymania, ilość pracy powinna być tak ustalona, aby jej wykonanie zapewniało uzyskanie wynagrodzenia wyższego od najniższego.

Umowa o pracę nakładczą może zostać rozwiązana:

 • w każdym czasie na mocy porozumienia stron,
 • umowa zawarta na okres próbny może być rozwiązana z 2-tygodniowym wypowiedzeniem,
 • umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana z 1-miesięcznym wypowiedzeniem; okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

 

3.3 Sklep internetowy

Jeżeli chcesz produkować własne koszulki z napisami gwarą śląską lub z innymi napisami, to pomyśl:

 • jak się zareklamować,
 • gdzie Twoi potencjalni klienci będą mogli zobaczyć modele, wzornictwo, propozycje napisów i ofertę Twoich produktów?

Najlepszym i najszybszym rozwiązaniem będzie otwarcie sklepu internetowego - handlowo-usługowego. Będzie łączył sprzedaż dedykowanej odzieży z usługami krawieckimi „na zamówienie”, szycie wyrobów dla określonej grupy osób lub indywidulanej jednej osoby.

Rejestracja domeny

Konieczna jest rejestracja domeny oraz zapewnienie serwera (komputera). W dobie szeroko pojętej cyfryzacji czy digitalizacji musisz zadbać o „wygląd” swojego sklepu, czyli o dobrą wizualizację swojej strony – witryny. Innym rozwiązaniem jest wynajem lub zakup gotowego oprogramowania wraz z hostingiem. To ograniczy koszty. Serwer będzie usługodawcy, a Tobie wystarczy komputer/laptop do prezentacji.

Sprawdź także:

 Instrukcja - Strona internetowa przedsiębiocy 

Ważne

Prowadzenie sklepu internetowego możliwe jest w każdej formie, z wyjątkiem spółki partnerskiej. Sklep internetowy może prosperować jako jednoosobowa działalność gospodarcza, firma rodzinna, spółka cywilna, jawna, spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna, sp. z o.o. lub w formie spółki akcyjnej.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zamierza sprzedawać towary lub usługi będzie podatnikiem VAT. Trzeba, najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie danej sprzedaży, drogą online, złożyć formularz VAT-R. Wskazany formularz służy do rejestracji przedsiębiorcy, jako czynnego lub zwolnionego podatnika podatku od towarów i usług. Wypełniony formularz należy dostarczyć do urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Tutaj przeczytasz – Czy jako przedsiębiorca zawsze musisz płacić podatek VAT? 

A może lookbook?

Aby dobrze zareklamować swój sklep oraz oferowane produkty, warto stworzyć „lookbook”. Jest to katalog, który przedstawia zdjęcia danej kolekcji projektanta lub firmy odzieżowej. Może występować w postaci papierowej (katalog, książka, album z wycinkami) lub cyfrowej (multimedia). Jego główna rola to przedstawienie czyjejś pracy, osiągnięć lub dorobku. Lookbook marki, linii lub kolekcji to głównie zdjęcia z udziałem modelek (modeli), przedstawiające kolekcję ubrań. Jest to wizytówka projektanta, producenta lub marki odzieżowej.

Twoje korzyści z lookbooka

Przedstawisz swoje projekty, pomysły w sposób przejrzysty i przyjemny dla oka. Twoje usługi i Twoja firma będą profesjonalnie reklamowane.

 

3.4 Forma opodatkowania sklepu internetowego.

Jeżeli prowadzisz sklep internetowy jako osoba fizyczna lub spółka osobowa, to masz do wyboru następujące formy opodatkowania:

- ryczałt,

- zasady ogólne według skali podatkowej,

- podatek liniowy.

 • Działalność usługowa w zakresie handlu jest objęta ryczałtem w wysokości 3%. W przypadku sklepu internetowego może to być bardzo opłacalne, bo podatek jest niski, a formalności ograniczone do minimum. Korzystając z ryczałtu, nie masz jednak możliwości rozliczania kosztów. Jeżeli uzyskasz pojedynczy przychód wykluczający ryczałt, musisz natychmiast przejść na zasady ogólne i prowadzić księgę przychodów i rozchodów - KPiR.
 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest możliwe, gdy przedsiębiorca nie przewiduje przekroczenia pierwszego progu skali, tj. - 85 528 zł dochodu.
 • Jeżeli sklep internetowy będzie prowadzony w formie spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwo automatycznie staje się podatnikiem podatku CIT.
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza lub inna forma opisana w pkt 3.2 wymaga zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS. Natomiast wieloosobowa spółka z o.o., spółka komandytowo-akcyjna lub akcyjna nie stanowią podstawy do ubezpieczenia w ZUS.

Więcej na ten temat:

 Poradnik Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

 

3.5 Konto firmowe dla sklepu internetowego

Zakładając sklep internetowy musisz posiadać tzw. „konto firmowe” w banku. Przepisy prawa nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku posiadania odrębnej umowy rachunku bankowego. Płatności związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego mogą odbywać się również w ramach umowy podstawowej o rachunek, na którym można otworzyć drugi rachunek (subkonto).

Istotne jest, żeby właścicielem konta był wyłącznie przedsiębiorca (lub małżonkowie - jeżeli prowadzą wspólnie przedsiębiorstwo). W przypadku sklepu internetowego zdecydowana większość płatności dokonywana jest za pomocą przelewów, warto zdecydować się na założenie oddzielnego „rachunku firmowego”.

 

3.6 Regulamin sklepu internetowego

W przypadku prowadzenia sklepu internetowego istotną rzeczą jest sporządzenie odpowiedniego regulaminu.

Jest to zbiór norm i zasad, które są ujęte w jednym dokumencie i regulują sposób dokonywania transakcji na konkretnej stronie internetowej.

W regulaminie powinny znaleźć się:

 • regulacje dotyczące kwestii związanych z komunikacją z klientem,
 • informacje dla klienta o sklepie, formach płatności, czasie oczekiwania na realizację zamówienia itp.

Podstawowe zasady:

 • Regulamin musi spełniać standardy ogólnych warunków umów i świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Musi być oparty na obowiązujących przepisach prawnych oraz zawierać wszystkie kwestie, o których musi być poinformowany kupujący.
 • Powinien być sporządzony językiem zrozumiałym, by kupujący nie miał problemów ze zrozumieniem jego treści.

Warunki przewidziane w regulaminie sklepu internetowego, powinny wypełniać postanowienia wynikające przede wszystkim z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 t.j.).

W świetle ustawy, konsument ma szczególną ochronę i musi być informowany o wszystkim kwestiach, które ustawodawca uznał za konieczne.

Jeżeli prowadzisz sklep lub sklep internetowy z ofertami Twoich produktów, publikujesz na jego stronie regulamin, umożliwiasz złożenie zamówienia na stronie internetowej, to proponujesz zawarcie umowy na odległość drogą elektroniczną (przez Internet, w sieci).

wskazujesz na swojej stronie www. jedynie na możliwość złożenia zamówienia pocztą, Ty je przyjmiesz do realizacji, potwierdzasz przyjęcie zamówienia - będzie to zawarcie umowy korespondencyjnie. Dotyczy także formy e-mail.

W powyższych transakcjach, własność intelektualna może obejmować prawa autorskie majątkowe lub ochronne własności przemysłowej do utworów stanowiących przedmiot świadczenia lub do których udziela się prawa do korzystania na oznaczonych polach eksploatacji.

O nienaruszeniu własności intelektualnej trzeba pamiętać, gdy zachodzi:

- etap zawierania umowy o świadczenie przez stronę www. poprzez wprowadzenie do niej stosownych klauzul lub zabezpieczenia poprzez regulamin prawa do przyszłego utworu, produktu (znaku, wzoru przemysłowego czy użytkowego);

- etap wykonania świadczenia umowy, tj. dostawa, wydanie towaru, udostępnienie treści drogą elektroniczną, czyli przez Internet, poprzez ewentualne zastrzeżenie prawa do już wykonanego i przekazywanego utworu, produktu (znaku, wzoru przemysłowego czy użytkowego).

Pamiętaj!

 • Każda z tych form może wystąpić osobno, jak i wszystkie łącznie. I w każdym z tych zakresów może pojawić się konieczność zapewnienia ochrony własności intelektualnej.
 • Regulacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną zawiera ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  W ustawie zdefiniowano m.in. usługę świadczoną drogą elektroniczną, jako:
  - wykonanie usługi świadczonej na odległość (bez jednoczesnej obecności stron),
  - poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy,
  - przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych,
  - w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

Więcej na ten temat przeczytasz w publikacjach:

 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 Umowa sprzedaży online

 Regulamin korzystania z serwisu internetowego 

 Umowa sprzedaży na odległość,

 Instrukcja: wprowadzanie ofert i cenników na stronę internetową oraz przyjmowanie ofert drogą elektroniczną 

 

3.7 Formy wykonywania napisów na koszulkach.

Jeżeli chcesz, aby Twoje ubrania, tj. koszulki z gwarą śląską lub innym „miastowym” żargonem były wyjątkowe i przyciągały uwagę, zaoferuj swoim klientom możliwość wyboru:

 • napisu,
 • kształtu,
 • koloru,
 • lub stworzenie własnego napisu.

Taki sposób dostosowywania modeli, wzornictwa, umożliwi pozyskanie klientów z określonej grupy osób - np. mieszkańców województwa śląskiego, mieszkańców określonego miasta czy regionu. Umożliwi także pozyskanie indywidulanych klientów, którzy mogą zamawiać koszulki dla całej rodziny czy dla jednej, konkretnej osoby.

Coraz więcej osób stawia na indywidualność i chce stworzyć swój własny niepowtarzalny styl ubierania się. Chce też wprost informować o swoich poglądach.

Różne metody wykonywania nadruków.

1) „haft komputerowy”

To nowy sposób tworzenia haftowanych wzorów. Będziesz potrzebował komputer i maszynę haftującą. Zaawansowane rozwiązania pozwalają na szybkie tworzenie estetycznych i oryginalnych wzorów w postaci, np. naszywek czy emblematów z napisami. Haft komputerowy gwarantuje dobrą jakość oraz trwałość. Wzory wyszywane maszynowo charakteryzują się dużą dokładnością, co jest niewątpliwie potrzebne przy personalizacji ubrań.

2) metoda dziewiarstwa maszynowego

Jest to technika wytwarzania dzianin i dziedzina wiedzy o nich. Jest jedną z gałęzi przemysłu włókienniczego. Do produkcji ubrań używa się skomputeryzowanych maszyn dziewiarskich. Wyposażone są w igły dziewiarskie, które formują oczka - z jednej lub więcej nitek.

W zależności od metody dziania rozróżnia się:

 • falowarki, w których wytwarza się dzianiny rządkowe (oczka formowane są w pętle na trzonach igieł w odpowiedni splot dziewiarski). Zaletą takiej metody jest możliwość wytwarzania elementów o zaprojektowanym kształcie, co eliminuje krojenie dzianiny i zmniejsza zużycie surowca.
 • szydełkarki - technika szydełkowania rządkowego, tzn. dzianie nitek poprzecznych (wątku) przy narastaniu oczek wzdłuż rządka. Dzięki tej metodzie wytwarza się elementy wyrobów o zaprojektowanym kształcie (nawet gotowe wyroby) lub w postaci pasa dzianiny.

3) sitodruk

Umożliwia zarówno zadrukowanie bardzo dużych płaszczyzn (np. billboardów), jak i tworzenie niewielkich materiałów poligraficznych. Takie nadruki są odporne na promienie UV, wodę, detergenty i wysokie temperatury. Mogą być stosowane w produkcji odzieży oraz elementów eksponowanych na zewnątrz. Konieczna jest specjalna maszyna, dzięki której można drukować różnego rodzaju wzory. To m.in. tak zwane szycie „na miarę” z monogramem - np. koszul, czapek, spodenek, śpioszków itp.

4) „flex”

Metoda stosowana głównie przy produkcji mniejszej liczby ubrań. Projekt przygotowywany jest w formie wektorowej (lub przekształcany do niej z postaci rastrowej). Przekazywany do plotera tnącego, który wycina go ze specjalnej gładkiej folii o jednolitym kolorze. Jeśli nadruk jest kilkukolorowy, ploter osobno wycina elementy z różnych kolorów folii. Następnie są one wspólnie aplikowane na wybrany materiał, poprzez w grzanie ich w wysokiej temperaturze na prasie. Taki nadruk, po wprasowaniu, jest bardzo trwały. Znosi wysokie temperatury prania oraz wirowanie. Aby folia nie schodziła z materiału, musi być zaaplikowana z dużą starannością przez wykwalifikowaną osobę.

 

3.8 Własność intelektualna

Coraz częściej, przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej, pojawia się zagadnienie własności intelektualnej w związku z:

 • postacią produktu,
 • jego elementami - tzw. wzornictwem przemysłowym,
 • formami świadczonych usług, towaru,
 • dostarczaniem tzw. „treści elektronicznej".

Dotyczy to też formy zawierania umów i sposobu świadczenia.

Jeżeli będziesz:

 • produkować koszulki czy inne ubrania z napisami gwarą śląską lub z innymi napisami,
 • projektować własne wzory napisów, z których klient będzie mógł korzystać,

to zadbaj o ochronę swoich praw autorskich.

Będą tu mieć zastosowanie przepisy o prawach ochronnych do wzorów przemysłowych oraz ochrona prawno-autorska.

W takich sytuacjach, często, mamy jednocześnie do czynienia w zbiegu z regulacjami dotyczącymi:

 • umów zawieranych na odległość,
 • umów świadczonych drogą elektroniczną z regulacjami własności intelektualnej, w tym zarówno w zakresie praw ochronnych do znaków towarowych,
 • praw z rejestracji wzorów przemysłowych i użytkowych,
 • praw majątkowych autorskich do prac wzornictwa przemysłowego czy handmade.

 

3.9 Napisy na koszulkach a prawa autorskie – ochrona praw autorskich

W przypadku prowadzenia działalności polegającej na produkcji koszulek czy ubrań z napisami gwarą śląską czy też z innym napisem, istotną rzeczą jest ochrona praw autorskich.

Pamiętaj!

Jeżeli sam tworzysz hasła na koszulki i nie chcesz, aby osoby trzecie podkradły Ci pomysł możesz skutecznie chronić swoje dzieło.

Zasada stosowania praw autorskich jest dość prosta.

 • Ochrona Praw autorskich może rozciągać się nie tylko na fizycznie istniejące przedmioty, ale także na określoną wartość, która przedstawia także tzw. własność intelektualną, do której zaliczamy między innymi:
  - dobra niematerialne,
  - patenty,
  - znaki towarowe.
 • Bez zgody twórcy nie można dowolnie posługiwać się stworzonym przez niego dziełem Nikt, bez Twojej zgody, nie może posługiwać się Twoimi pomysłami.
 • Dla zaistnienia ochrony, nie trzeba spełnić konkretnie określonych wymagań. Utwór podlega ochronie na gruncie prawa autorskiego od momentu jego ustalenia, nawet, jeśli jest nieukończony.

Ochrona praw osobistych przed naruszeniami osób trzecich, została jest uregulowana w art. 78 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zgodnie z tym przepisem, twórcy przysługują m.in. roszczenia o:

- zaniechanie działania (żądanie o zaprzestanie działań),

- w razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie,

- w przypadku, jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub - na żądanie twórcy - zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Powyższe roszczenia mogą być również realizowane w innej formie - zgodnie z żądaniem twórcy, uwzględnionym przez sąd w treści wyroku. Może to być, przykładowo, zniszczenie bezprawnie opublikowanych egzemplarzy utworu itp.

Prawa autorskie majątkowe

Zgodnie z art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórcy przysługują m.in. roszczenia o:

 • zaniechanie naruszania,
 • usunięcie skutków naruszenia,
 • naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku, gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu,
 • wydanie uzyskanych korzyści.

Poza majątkową i niemajątkową ochroną, ustawa o prawie autorskim zawiera również szereg przepisów karnych zawartych w rozdziale 14, które chronią prawa twórców.

 • Jeżeli twórca uzna, że jego prawa zostały naruszone, może zgłosić sprawę do odpowiednich organów, np. prokuratury.
 • Wśród czynów karnych ustawa przewiduje m.in. :
  - wprowadzenie w błąd, co do autorstwa utworu,
  - rozpowszechnianie utworu bez podania nazwiska autora,
  - rozpowszechnianie, utrwalanie lub zwielokrotnianie utworu bez uprawnienia.

Hasła na koszulki - o czym trzeba pamiętać?

 • Jeżeli chcesz wykorzystać w swojej działalności hasła na koszulki - np. cytaty, slogany, które gdzieś widziałeś lub o nich słyszałeś, to najpierw sprawdź, czy można ich użyć oraz ustal ich twórcę.
 • Skontaktuj się z autorem i sprawdź, czy możesz wykorzystać utwór.
 • Spisz ustalenia w formie umowy. Oszczędzi to późniejszych nieporozumień. Bez uzyskania zgody uprawnionej osoby, nie możesz wykorzystywać utworów we własnych projektach.

Przydatne informacje!

 • Na bazie danego utworu - np. hasła na koszulce, możesz stworzyć nowe i wykorzystać je w swojej produkcji.
 • Pamiętaj jednak o różnicy pomiędzy opracowaniem i inspiracją.
  Opracowanie wiąże się z zachowaniem cech pierwowzoru i ogranicza się do jego modyfikacji. W takim wypadku nadal obowiązują prawa autorskie.
  Inspiracja ma miejsce, gdy stworzony przez kogoś innego motyw posłuży jedynie, jako źródło inspiracji. W takim przypadku tworzysz coś nowego i jest to Twój utwór, który może być chroniony prawnie, o ile o to zadbasz.

Więcej na ten temat tu:

 Własność intelektualna w e-biznesie

Własność intelektualna – słowniczek 

 Instrukcja - Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)

 

3.10 Dotacje i wsparcie ze środków UE

a) Dotacje z urzędów pracy

Jeżeli planujesz założenie własnej działalności gospodarczej, pomyśl o uzyskaniu bezzwrotnej dotacji z urzędu pracy.

Warunki uzyskania dotacji :

 • Posiadanie statusu osoby bezrobotnej (po zarejestrowaniu w powiatowym urzędzie pracy jako osoba o takim statusie), statusu Absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Absolwenta Klubu Integracji Społecznej, bezrobotny nie może w przeciągu 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku bez uzasadnienia odmówić przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego bądź stażu.
 • Odczekanie trzech miesięcy od rejestracji w urzędzie jako osoby bezrobotnej. Po tym czasie można złożyć wniosek o dofinansowanie. Niektóre urzędy skracają ten czas
 • do miesiąca, a inne zwiększają liczbę wymogów. Dlatego warto się zapoznać
 • z wewnętrznym regulaminem przyznawania dotacji obowiązującym w danym urzędzie.
 • Bezrobotny, starający się o dotację z urzędu pracy nie może być studentem studiów dziennych. Może studiować zaocznie.
 • Osoba, która stara się o dofinansowanie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej. Dotyczy to okresu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (w niektórych urzędach pracy obowiązuje dłuższy okres).

Inne ważne informacje.

 • Dotacji z urzędu pracy nie otrzyma osoba, która w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, bez uzasadnienia, odmówiła przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.
 • Osoba, która stara się o dofinansowanie z urzędu pracy, nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Dotyczy to okresu 2 lat, liczonych od dnia złożenia wniosku.
 • Dotacji nie uzyska osoba, która już wcześniej otrzymała bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności lub złożyła w tym samym czasie wniosek o dotację w innym urzędzie.
 • Wysokość dotacji zależy od możliwości finansowych danego urzędu. W praktyce jest to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
 • Dofinansowanie należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i we wskazanym w umowie terminie. W przypadku złamania warunków umowy lub prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy, trzeba zwrócić urzędowi pełną kwotę uzyskanej dotacji wraz z odsetkami, w terminie 30 dni.
 • Zdarza się, że urzędy rozpatrujące wniosek o udzielenie dotacji, biorą pod uwagę to, czy przyszły przedsiębiorca dysponuje jakimiś środkami, które chce przeznaczyć
 • na finansowanie planowanej działalności. Mówi o tym Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

b) Środki unijne

Obecnie, w ramach funduszy europejskich wydatkowane są środki m.in. na rozwój działalności firmy (zakup sprzętu, doposażenia) oraz informatyzację (wprowadzenie e-handlu, portale e-usługowe).

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji unijnej na swoją działalność, udaj się do jednego z punktów informacyjnych. Tam dowiesz się o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego, ale także o dotowanych szkoleniach, konkursach i kursach.

Obecnie są dwa możliwe źródła dofinansowania:

 • w przypadku osób poniżej 30 lat – dotacje w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (Europejski Fundusz Społeczny, Inicjatywa dla młodych) http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/osoba-fizyczna/#/3764=3099/3756=Osoba%20fizyczna,
 • w przypadku osób powyżej 30 lat – dotacje i pożyczki w Regionalnych Programach Operacyjnych realizowanych w każdym województwie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/osoba-fizyczna/#/3764=3100/3756=Osoba%20fizyczna,

 

3.11 Akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j.);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2018 r. poz. 227);
 3. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U.2020.2156 t.j.)
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2020,1740 t.j.);
 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.);
 6. Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz.U. 1976 Nr 3, poz. 19);
 7. Ustawa z  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 t.j.);
 8. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku ( Dz.U. 2019.544 t.j.).
 9. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j.);
 10. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 t.j.).
 11. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2020.286 t.j.);
 12. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2020.176 t.j.);
 13. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2020.1409 t.j.);
 14. Konstytucja Biznesu:
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021.162 t.j.);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. 2018 r. 648 t.j.);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020.2296 t.j.).

 

Stan prawny: luty 2021 r.Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT

Potrzebujesz więcej inspiracji zanim zaczniesz definiować własną wizję biznesu?
Zapoznaj się jeszcze z tymi pomysłami na biznes!

Materiał jest pomocny? Pomogliśmy?

Teraz Ty pomóż nam!

Ten materiał jest dostępny bezpłatnie, ale nie powstał za darmo. Prosimy teraz Ty pomóż nam, by JestemSzefem.pl nadal oferowało bezpłatnie tak przydatne i wartościowe treści! Zajmie to tylko chwilę.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:Nasza strona używa plików cookies. Korzystając z niej akceptujesz naszą Politykę Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików cookies dla celów reklamy naszych usług, badania rynku oraz Twoich zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości naszych usług,według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Poznaj szczegóły i możliwości ustawień w plików cookies. Więcej >> 

Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze.

Akceptuję / Wyrażam zgodę